Globalisering in China Par 3

§3 Migratie en verstedelijking
§3 Migratie en verstedelijking 
1 / 18
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

§3 Migratie en verstedelijking
§3 Migratie en verstedelijking 

Slide 1 - Slide

Herhaling paragraaf 2
 Hw: Vragen 9, 10 & 11 van par 2
Paragraaf 3: 1 t/m 3  


Uitdaging?
 I.P.V 11: Bekijk het ontwikkelingspeil van Brazilië eens. Is dat in relatie tot China hoger of lager? Welke atlaskaarten kun je hiervoor gebruiken?

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Link

kijkvragen
1. Waarom wonen er vooral ouderen in dit gebied?
2. Welk begrip past bij het wegtrekken van de jongeren van dit plattelandsgebied naar de steden?
3. En welk begrip past er bij het grotere aandeel ouderen in dit plattelandsgebied?
4. Waarom zijn de ouderen nog allemaal aan het werk?
6. Wat is het verschil tussen een tulou en een hutong? 
5. Kun je de ronde tulou waar de mensen van het dorp wonen vergelijken met een hutong in de Chinese steden? Waarom wel / niet?
6. Veel hutongs in de steden worden vervangen door hoogbouw. Verwacht je dat dit hier ook zal gebeuren met de tulou? Waarom wel / niet?
Door het hart van China aflevering 1.5
https://www.npostart.nl/door-het-hart-van-china/11-02-2018/VPWON_1265682

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Wat weet je aan het einde van de les?

-Je kunt uitleggen waarom er een massale trek is van het platteland naar de steden.
-Je kunt uitleggen wat ‘drijvende bevolking’ betekent en waarom deze bestaat.
-Je kunt de begrippen pull en pullfactor uitleggen.
-Je kunt de begrippen urbanisatiegraad en urbanisatietempo uitleggen.

DOE MEE MET DEZE LESSONUP VIA TELEFOON OF LAPTOP

Slide 6 - Slide

Terugblik
Ruraal-Urbane migratie> Film Ruben Terlou

Paragraaf 3
 1 t/m 6

Slide 7 - SlideMigratie naar de stad >  De urbanisatiegraad neemt snel toe
          Het urbanisatietempo is dus ook hoog.

Pushfactoren platteland:
- mechanisatie in de landbouw  werkloosheid
- lagere lonen- achtergebleven gebied  ‘middeleeuws’
Pullfactoren steden:
- veel werkgelegenheid
- hogere lonen
- moderne, westerse levensstijlSlide 8 - Slide

Wat zou voor migranten een pullfactor in Nederland kunnen zijn?
timer
3:00

Slide 9 - Open question

Kun je een pushfactor noemen van jouw eigen woonplaats?
timer
3:00

Slide 10 - Open question

Aantekening!!
Urbaan= Stads
Urbanisatiegraad: Hoeveelheid mensen(in %) die in de stad wonen. Bijvoorbeeld in Nederland woont 92.2% in een stad.
Urbanisatietempo: De snelheid waarmee de urbanisatiegraad toeneemt. In Nederland 0.74% toename (populatie/lengte van periode)

Klaar?
 Welke reden kun je opnoemen voor een hoge urbanisatiegraad en een snel urbanisatietempo? Bespreek het met elkaar.
timer
6:00

Slide 11 - Slide

Welke reden kun je opnoemen voor een
hoge urbanisatiegraad en een snel urbanisatietempo?
timer
3:00

Slide 12 - Open question

1980
In China neemt de urbanisatiegraad snel toe. Door migratie loopt het platteland leeg.

Er is werkloosheid op het platteland door mechanisatie + grote aantrekkingskracht steden op migranten.

Gevolg:  enorme welvaartskloof stad en platteland

 
Drijvende bevolking = 250 miljoen Chinezen wonen ‘illegaal’ ergens anders dan waar ze officieel staan ingeschreven. hebben geen recht op voorzieningen

1980: 80%  woont op het platteland. 

2021: 62% in de stad.
Migratie

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Kustgebied en binnenland

Chinese overheid: binnenland mag niet leeglopen.

 Maatregelen om bedrijven aan te trekken:
 - verbetering infrastructuur
 - lage belastingen
- minder strenge milieuregels
          > met succes: veel migranten en   
           bedrijven.
          >andere belangrijke reden komst
           bedrijven: lagere lonen.

Slide 15 - Slide

Maken
Rond paragraaf 3 af. 1 t/m 10.
Kijk na (zie teams)
Bedenk een vraag.

Uitdaging? i.p.v herhaling: Zoek de urbanisatiegraad en het urbanisatietempo op van een zelfgekozen land en verklaar.
Zoek deze gegevens in het cia factbook.
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/

Slide 16 - Slide

Nu weet je:

-Waarom er een massale trek is van het platteland naar de steden.
-Wat ‘drijvende bevolking’ betekent en waarom deze bestaat.
-Je kunt de begrippen pull en pullfactor uitleggen.
-Je kunt de begrippen urbanisatiegraad en urbanisatietempo uitleggen.

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide