4.5 Romeinen en Germanen

Romeinen en Germanen
4.5 Romeinen en Germanen
1 / 10
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 10 slides, with text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Romeinen en Germanen
4.5 Romeinen en Germanen

Slide 1 - Slide

Romeinen en Germanen
Leerdoelen
1. Je weet hoe Romeinen en bewoners van Zuid-Nederland met elkaar omgingen
2. Je weet hoe de Rijn de noordelijke grens van het rijk werd
3. Je weet welke invloed de Romeinen hadden op het leven in Zuid-Nederland
4. Je kunt beschrijven hoe het West-Romeinse rijk eindigde

Kortom, de verspreiding van de Grieks-Romeinse cultuur en de confrontatie (botsing) met de Germaanse cultuur

Filmpje op de volgende slide: hoe worden de Romeinen en Germanen neergezet in het filmpje?

Slide 2 - Slide

1. Romeinen in NL
Grote delen van NL liepen telkens onder water -> terpen

50 v.C. Caesar verovert Zuid-NL. Het gebied was een landbouwsamenleving. Zuiden waren Kelten/Galliërs en Noorden waren Germanen.

Opstand van de Kelten: duizenden Romeinse soldaten worden vermoord en Caesar nam gruwelijk wraak.


Slide 3 - Slide

2. Rijn als grens
Romeinen vonden Germanen stoere vechters, maar ook primitieve woestelingen

Rijn wordt als grens gebruikt, nadat de Germanen winnen van de Romeinen en sloten een bondgenootschap rond de rivier
-> militaire hulp versus geen belasting

Germanen werden niet altijd goed behandeld en kwamen in opstand -> later werd er een nieuw verdrag getekend

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Maken vandaag


Maak vragen 1 en 2 van 4.5 in het werkboek

Slide 6 - Slide

3. Romeinse invloed
Er verandert veel na de komst van de Romeinen in Zuid-Nederland:
- Starten landbouwbedrijven

- Stichten steden (Utrecht en Maastricht)
-> Landbouwstedelijke samenleving met een geldeconomie (waarom?)

- Handel met Noord-Nederland

- Romeinse gebruiken overnemen (taal)

Slide 7 - Slide

4. Ondergang van het rijk
3e eeuw n.C. ontstaan er problemen:
- Epidemieën (aantal inwoners daalt)
- Minder handel en nijverheid -> minder belasting en soldaten bij de grenzen
- Volksverhuizingen (door de Germanen)
- Burgeroorlogen

395 n.C.: keizer Theodosius splitst het rijk in een Oost- en West Romeins rijk
-> In het Westen gaat het mis en stichtten Germaanse volken eigen rijken

In 476 n.C. valt het West-Romeinse rijk, nadat de Germanen de Romeinse keizer afzetten

Slide 8 - Slide

Slide 9 - VideoMaak vragen 1 tot en met 8 van 4.5 in het werkboek
blz. 111-113

Slide 10 - Slide