Werkbegeleiding dag 1

Werkbegeleiding Dag 1
1 / 27
next
Slide 1: Slide
zorgPraktijkonderwijsLeerjaar 3

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

Werkbegeleiding Dag 1

Slide 1 - Slide

Welkom

Slide 2 - Slide

Criteria slagen voor werkbegeleiding
 1. Drie dagdelen training volgen 
 2. E-learning, toets en evaluatie Calibris
 3. Punt 1 en 2 binnen 6 maanden afgerond

Slide 3 - Slide

 • Kennismaking
 • Introductie periode
 • Multitasking
 • Opstellen van een leerplan 

Slide 4 - Slide

Even kennismaken
- Je naam & functie
- Wat is je ervaring met begeleiding, welke niveaus?
- Waar ben ik goed in?
- Leerdoel vandaag?

Slide 5 - Slide

En we gaan een quizje doen ...
Ga naar LessonUp.app of download de app:
LessonUp 
Dit icoontje

Slide 6 - Slide

Vul straks de pincode in van deze les.

Je kunt dan op je telefoon of tablet antwoorden.

Slide 7 - Slide

Voorbeeld vraag:
Is het duidelijk?
A
Ja
B
Nee

Slide 8 - Quiz

Herinner je je nog de 1e keer op je werk?
Hoe was dat?
Wat vond je fijn en wat vond je niet fijn?

Slide 9 - Open question

Introductie periode
 • Wat doe je als werkbegeleider
       de eerste 2 weken richting de leerling?

In groepjes uitwerken.


Slide 10 - Slide

Wat doe jij als werkbegeleider de eerste 2 weken richting de leerling?

Slide 11 - Open question

Wat laat je de leerling
de eerste 2 weken doen?

Slide 12 - Open question

Hoe zorg ik voor een goede kennismaking en introductie van de leerling?
Checklist 1
 • Is er een inwerkprogramma? Zo nee, maak dat dan voor dat de leerling start
 • Geef de leerling een warm welkom en toon dat je blij bent dat zij er is
 • Zorg dat jij en eventueel je collega’s op de hoogte zijn van de komst van de leerling
 • Zorg dat eventuele werkkleding/badge sleutels en andere relevante spullen klaar liggen
 • Geef de leerling een rondleiding langs de relevante (werk)ruimtes
 • Bespreek met de leerling het inwerkprogramma
 • Reserveer tijd om aan het einde van de werkdag de dag na te bespreken, herhaal dit zolang     je het nodig acht!
 • Wat je verder nodig acht voor een goede kennismaking en introductie .
 

Slide 13 - Slide

Pauze momentje

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Conclusie
 • Het is moeilijk alles tegelijk te doen
 • Dus doseren en structureren zijn heel belangrijk


Slide 16 - Slide

Doseren en structureren
Bij het verstrekken van informatie of instructie aan een student is van belang dat de werkbegeleider:
 • een selectie maakt van de hoeveelheid informatie;
 • informatie verstrekt wat sec nodig is;
 • eenduidige informatie/uitleg geeft.

Slide 17 - Slide

We onthouden:
  % van wat we lezen;
  % van wat we horen;
  % van wat we zien;
  % van wat we zien en horen;
  % van waar we over gediscussieerd hebben met anderen;
  % van wat we persoonlijk ervaren hebben;
  % van wat we uitleggen aan anderen.


Slide 18 - Slide

We onthouden:
 10 % van wat we lezen;
 20 % van wat we horen;
 30 % van wat we zien;
50  % van wat we zien en horen;
 70 % van waar we over gediscussieerd hebben met anderen;
80  % van wat we persoonlijk ervaren hebben;
95  % van wat we uitleggen aan anderen.


Slide 19 - Slide

Welke info moet je allemaal verzamelen in het gesprek met de student om tot leerdoelen te komen?

Slide 20 - Open question

Info van de leerling die je  onder andere nodig hebt om met de leerling een leerdoel te formuleren
Checklist 2
Beginsituatie:
Welke opleiding volgt de leerling, helpende , verzorgende IG of verpleegkundige
Welke leerweg volgt de leerling BOL, BBL of andere leerweg
In welk leerjaar zit de leerling
Wat is de leeftijd van de leerling
Zijn er niet behaalde doelstellingen of aandachtspunten uit de vorige stage
Belangrijke info die je kunt vinden in het leervolgsysteem/competent
Welke favoriete leerstijl heeft de leerling
Eventuele info van de praktijkbegeleiders


Slide 21 - Slide

Wat wil jij bereiken met het begeleiden van de student?

Slide 22 - Slide

Zelfsturing
 • sturing stappen: orienteren op de opdracht
 • Geleid leren: de leerling is afwachtend, de werkbegeleider geeft opdracht en info over nut en taken.
 • Begeleid leren: de leerling maakt een plan, de werkbegeleider bespreekt dit mee en geeft info.
 • Zelfstandig leren: de leerling stet een leerplan op, de werkbegeleider gaat de voorwaarden na.

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Recept voor een goede stagebegeleiding.
1. Leren begint met je thuis voelen
Verwelkom studenten expliciet, leg hen eerst alle praktische zaken uit, druk hen op het hart dat ze alles mogen vragen, behandel hen als volwaardige medewerkers, nodig hen uit deel te nemen aan de gesprekken tijdens de pauzes.

2. Geef begeleiding op maat
Twee vaste WB (beide met evenveel verantwoordelijkheid). BOL en voltijd studenten mogen hun rooster aanpassen aan hun WB binnen de 24uurs zorg. Bij BBL en deeltijd student streven naar diensten die parallel lopen, dit biedt de beste garantie voor een positieve opbouw van de stage. Maak geregeld tijd voor feedback en verzeker dat elke vraag gesteld mag worden.

3. Benoem wat goed gaat
Bij een stage hoort ook kritische feedback, de student dient te weten waar het nog beter kan. Begin en eindig met wat goed loopt. Bouw bij kritische feedback een positieve component in: ‘Ik zou het op die manier aanpakken omdat….’ ‘Je bent goed bezig, maar werk nog daaraan, dan is het perfect.’

Slide 26 - Slide

huiswerk dagdeel 2
E learning Calibris maken module 1 en 2 en de toets.
(verplicht)

Slide 27 - Slide