Hs 3: 3.8-3.9

Welkom Mens en activiteit
 • Jas uit
 • Tas op zijn plek
 • Mobieltjes in de telefoon-tas of hotel
 • Boek en pen op tafel
 • Denk aan pet/ kauwgom!
1 / 39
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 150 min

Items in this lesson

Welkom Mens en activiteit
 • Jas uit
 • Tas op zijn plek
 • Mobieltjes in de telefoon-tas of hotel
 • Boek en pen op tafel
 • Denk aan pet/ kauwgom!

Slide 1 - Slide

Deze les
Hoofdstuk 3 afronden (3.8-3.9)

Slide 2 - Slide

3.8 Interesse, wensen en behoefte
Je kan er op verschillende manieren achter komen waar de doelgroep interesse voor heeft of welke wensen zij hebben.

 • Het eerste contact (bijvoorbeeld een kennismakingsgesprek)
 • Signalen opvangen
 • Enquête maken
 • Interview afnemen
 • Observeren

Slide 3 - Slide

Werken in een woonzorgcentrum
- Bekijk het filmpje
- Maak opdracht 3.18 blz. 156-157
timer
10:00

Slide 4 - Slide

Formeel/ informeel
Een formeel gesprek= 
een officieel gesprek

Een informeel gesprek= 
een spontaan gesprek

Slide 5 - Slide

Verbaal/ non-verbaal
PowerPoint:
Verbale en non-verbale communicatie

https://docs.google.com/presentation/d/1eYGO7s0k7MpPnXbCgtQ0h11HRBkXwl-599sr8FmUguQ/edit#slide=id.g8568767d20_0_5

Slide 6 - Slide

Open en gesloten vragen
Open vragen: Dit zijn vragen die met Hoe, Waar, Waarom, Wanneer, Wat, Welke of Wie beginnen.
Gesloten vragen: Dit zijn vragen die met een werkwoord beginnen en met ja of met nee beantwoord kunnen worden.

Slide 7 - Slide

Open of gesloten vraag?
Vindt u de wc’s op deze school schoon genoeg?
A
Open
B
Gesloten

Slide 8 - Quiz

Wat vind je van de sfeer in de aula?
A
Open
B
Gesloten

Slide 9 - Quiz

Mist je iets in de aula?
A
Open
B
Gesloten

Slide 10 - Quiz

Hoe wordt u het liefst geïnformeerd over informatie van school? Via e-mail of via de website?
A
Open
B
Gesloten

Slide 11 - Quiz

Hebt u zin in een
wandeling?
A
Open
B
Gesloten

Slide 12 - Quiz

Wat vinden jullie van dit
plan?
A
Open
B
Gesloten

Slide 13 - Quiz

Wil je dit zelf oplossen, of
samen met collega’s?
A
Open
B
Gesloten

Slide 14 - Quiz

Wat eet je graag als lunch?
A
Open
B
Gesloten

Slide 15 - Quiz

Wat vind je het leukste vak op school?
A
Open
B
Gesloten

Slide 16 - Quiz

Welke opleiding heeft u nodig voor dit beroep?
A
Open
B
Gesloten

Slide 17 - Quiz

Wat vind je leuk en wat vind je minder leuk aan dit beroep?
A
Open
B
Gesloten

Slide 18 - Quiz

Aan de slag
 • Opdracht 3.19 (blz. 157-158)
 • Opdracht 3.20 (blz. 159)
 • Opdracht 3.21 (blz 160-161)
 • Opdracht 3.22 alleen a. (blz. 162-163)

Klaar? blz 131-156 afmaken/ afronden (is van eerdere lessen) 
Begrippen blz 171-174


timer
30:00

Slide 19 - Slide

Waarnemen en observeren

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video

Objectief/ subjectief
Objectief= Feiten, je laat je niet door je gevoel beïnvloeden.
Subjectief= Je gaat uit van je eigen gevoel of mening.

Maak opdracht 3.23 objectief of subjectief?
Lees blz 167 Maak 168-169-170
- Klaar? blz 131-156 afmaken/ afronden (is van eerdere lessen) 
- Begrippen blz 171-174
timer
45:00

Slide 22 - Slide

Nabespreken
OPDRACHT 3.18

Slide 23 - Slide

OPDRACHT 3.18

Voorbeeld vragen: Hoelang woont u hier al? Heeft u het naar uw zin? Heeft u kinderen? Waar woonde U vroeger? Heeft u hier vrienden? Wat vind u van het personeel? Vindt u het eten lekker?

Slide 24 - Slide

Nabespreken
OPDRACHT 3.19

Slide 25 - Slide

OPDRACHT 3.19
Beste mevrouw……. Heeft u algehoord dat er een computercursus in het buurthuis wordt gegeven. Gebruikt u zelf wel eens de computer en waarvoor? Weet u wat u met de computer allemaal kunt doen? Het is geen moeilijke cursus het wordt goed uitgelegd en u leert ook nog andere mensen kennen………………etc.

Slide 26 - Slide

Nabespreken
OPDRACHT 3.20
Sollicitatiegesprek 
Gesprek met je vriendin 
Gesprek met je docent 
Gesprek met je coach 
Gesprek met je mentor 
Gesprek in de metro of bus 

Slide 27 - Slide

opdracht 3.20
Sollicitatiegesprek formeel.
Gesprek met je vriendin informeel
Gesprek met je docent formeel.
Gesprek met je coach formeel.
Gesprek met je mentor formeel.
Gesprek in de metro of bus informeel.

Slide 28 - Slide

Opdracht 3.21
a. Nee, Mevrouw voelt zich nog helemaal niet lekker, heeft pijn en ze voelt zich eenzaam. Daar helpt een chocolaatje niet voor.
b. Ze heeft iets nodig voor de pijn. Je kan haar geruststellen dat ze wel weer opknapt en ze heeft behoefte aan gezelligheid.
c. Activiteiten waarbij ze ontdekt dat ze nog wel dingen kan en/of activiteiten waar ze andere mensen ontmoet.

Slide 29 - Slide

Opdracht 3.22
Bijvoorbeeld

Wat doet u in in uw vrije tijd?
Houdt u van bewegen?
Bent u lid van een club of een vereniging.
Wat zou u graag doen in uw vrije tijd?


Slide 30 - Slide

Opdracht 3.23
Miriam heeft een mooie roze trui aan. 
Johan zit op een stoel. 
Bobbie eet ijs. 
Mariska is niet aardig. 
Mevr. Klok kookt nooit. 
Mevr ter Harmsel is gezellig. 
Mevr ter Harmel gaat twee keer in de week naar het activiteitencentrum. 
Rachid is dom. 
Rachid kan niet naar school omdat er oorlog is.

Rachid kan niet naar school omdat er oorlog is. Is objectief.


Slide 31 - Slide

Opdracht 3.23
Miriam heeft een mooie roze trui aan. Is subjectief.
Johan zit op een stoel. Is objectief.
Bobbie eet ijs. Is objectief.
Mariska is niet aardig. Is subjectief. 
Mevr. Klok kookt nooit. Is objectief. 
Mevr ter Harmsel is gezellig. Is subjectief
Mevr ter Harmel gaat twee keer in de week naar het activiteitencentrum. Is objectief.
Rachid is dom. Is subjectief 
Rachid kan niet naar school omdat er oorlog is. Is objectief.


Slide 32 - Slide

Opdracht 3.24
nabesprekenSlide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Slide

Terug kijken op de doelen hoofdstuk 3 Ken je doelgroep 

De volgende vragen zijn belangrijk bij het nadenken over de doelgroep:

Ken je je doelgroep?
Kun je rekening houden met je doelgroep?
Kun je contact leggen met je doelgroep?
Ken je het verschil tussen formeel en informeel?
Weet je wat homogene en heterogene groepen zijn?
Kun je wensen en behoeften van de doelgroep achterhalen?
Kun je een enquête afnemen?
Kun je observeren?

Slide 38 - Slide

Dank je wel voor de les!
Nog wat testjes...!!!
Je brein houd je voor de gek! 8 min
Awareness Test 2 min
Awareness test 2 min

Slide 39 - Slide