Keuzedeel Spaans examentraining deel 1

Keuzedeel Spaans 
3VM/3IBS/3MC/3AMIH
1 / 54
next
Slide 1: Slide
SpaansMBOStudiejaar 2,3

This lesson contains 54 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 180 min

Items in this lesson

Keuzedeel Spaans 
3VM/3IBS/3MC/3AMIH

Slide 1 - Slide

LessonUp
1. Ga naar  www.lessonup.app
2. Registreer je met je Deltion email adres
3. Voer je klascode in :  
IBS     xxxxx                        MC  tswor              
AMIH/VM  myyns

Slide 2 - Slide

Keuzedeel Spaans 
3VM/3IBS/3MC/3AMIH

Slide 3 - Slide

Keuzedeel SPA Examen
1. Schrijfexamen                             (20%)  toetsweek P1
2. Leesexamen                                (20%)  toetsweek P1
3. Luisterexamen                            (20%) toetsweek P1
4. Spreekexamen                            (20%) week 8-9 P1
5. Gesprekken voeren examen (20%) week 8-9 P1
Eindcijfer                                             100%

Slide 4 - Slide

Keuzedeel SPA Examen
* 'inspanningsverplichting'  voldoen ->  
    uitnodiging  examendeelname
* min. 75% aanwezigheid +  min. 75% huiswerk       (serieus)  gemaakt en op tijd ingeleverd 
* niet voldaan -> geen uitnodiging

Slide 5 - Slide

Huiswerk Dinsdag 7 Sept.
1.  Deze LessonUp doornemen/oefenen
2. Quizlet: onderdelen 'Leren', 'Speller' 
      set 1 : getallen 1-100
      set 2 : Vervoegen regelmatige 
                    werkwoorden op -AR
      


Slide 6 - Slide

Quizlet
3MC                               https://quizlet.com/join/jeuwxgp7J

3VM/AMIH                  https://quizlet.com/join/zFvWzPerh

3IBS                               https://quizlet.com/join/kSf93r4k9

Slide 7 - Slide

Quizlet voor onderweg

Slide 8 - Slide

Para empezar 
1. Je naam zeggen en iemands naam
    vragen 
2. De getallen 1-10
3. Het alfabet


Slide 9 - Slide

Naar iemands naam vragen...
A
¿Cómo te llevas?
B
¿Cómo te grafas?
C
¿Cómo te llamas?
D
¿Cómo te nomas?

Slide 10 - Quiz

Naam vragen
Hoe heet je?  
¿Cómo te llamas?   
[koomo te jamas? ] 

 

Slide 11 - Slide

Ik heet.....
A
Mi chiamo....
B
Me llamo....
C
Yo llamo....
D
Yo nombre....

Slide 12 - Quiz

Naam zeggen
Ik heet .... 
Me llamo ....  
[me jaamo ... ] 

 

Slide 13 - Slide

En jij?
En jij?  Hoe heet jij (dan)?
¿Y tú? ¿Cómo te llamas?    
[ie toe? koomo te jamas?]  amo ... ] 

 

Slide 14 - Slide

De getallen 1 t/m 10
1 -  Uno                                                       6 - Seis                           
2 - Dos                                                        7 - Siete
3 - Tres                                                       8 - Ocho
4 - Cuatro                                                  9 - Nueve
5 - Cinco                                                    10- Diez

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

¿Cuál es tu número de estudiante?
Mí número es: 
[Mie noemero es]

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Naam spellen..
¿Cómo se escribe tu nombre? 
[koomo se eskriebe toe nombre?] 

Se escribe ... 
[se eskriebe....]

Slide 19 - Slide

Voorbeelden (ejemplos)
Tu propio nombre.....

¿Cómo se escribe? 

Slide 20 - Slide

Hasta ahora...
1. Naam vragen en eigen naam zeggen (presentar)
2. Getallen 1-10
3. Alfabet

Slide 21 - Slide

A continuación.. 
4. Getallen 11 - 100
5. Persoonlijke voornaamwoorden (ik, jij, hij, wij etc.)
6. Regelmatige werkwoorden eindigend op -ar
7. Lidwoorden mannelijk/vrouwelijk
8. Meervoud 

 


Slide 22 - Slide

4. Getallen 11 - 100
1 - 10                                                     16   dieciséis
11   once                                              17  diecisiete
12  doce                                              18  dieciocho
13  trece                                              19  diecinueve
14  catorce
15  quince

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

14
17
12
11
Once
Catorce
Diecisiete
Doce
Quince
Diecinueve

Slide 25 - Drag question

4. Getallen 1 - 100
20 veinte           veintiuno, veintidos, veintitres, veinticuatro etc.
30 treinta          treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres tec.
40 cuarenta    cuarenta y uno... cuarenta y siete, cuarenta y ocho
50 cinquenta cinquenta y cinco.... cinquenta y ocho, cinquenta y nueve
60 sesenta      sesenta y uno ....sesenta y seis .......sesenta y nueve
70 setenta       setenta y tres....setenta y seis ....sesenta y ocho
80 ochenta     ochenta y uno...ochenta y cuatro... ochenta y siete
90 noventa     noventa y dos...noventa y seis...noventa y nueve

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Video

Cuarenta y cinco =
timer
0:10
A
54
B
45
C
55
D
geen van deze opties

Slide 28 - Quiz

Ochenta y nueve =
timer
0:10
A
89
B
98
C
86
D
geen van deze opties

Slide 29 - Quiz

Veintisiete =
timer
0:10
A
27
B
47
C
72
D
geen van deze opties

Slide 30 - Quiz

Sesenta y ocho =
timer
0:10
A
86
B
69
C
78
D
geen van deze opties

Slide 31 - Quiz

5. Persoonlijke voornaamwoorden 
Ik                                   Yo
Jij                                  Tú [toe]
Hij/Zij/U                      Él / ella  [ejja] / Usted [oested]
Wij                                 Nosotros (m.mv) /  nosotras (v.mv)
Jullie                            Vosotros (m.mv) / vosotras (v. mv) 
Zij/U (mv)                   Ellos [ejjos] /ellas[ejjas]/Ustedes[oestedes

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Video

'Ik' in het Spaans =
A
B
Yo
C
El
D
Usted

Slide 34 - Quiz

'Hij' in het Spaans =
A
B
Ella
C
El
D
Usted

Slide 35 - Quiz

'Wij' in het Spaans =
A
Vosotros
B
Nosotros
C
Ellos
D
Ustedes

Slide 36 - Quiz

6. Regelmatige werkwoorden eindigend op -ar
Hele werkwoord eindigend op -AR

Bijv. hablar, cantar, viajar, caminar

Stam + vervoeging
Hele ww = cantar
Stam = cant + vervoeging

Slide 37 - Slide

De stammen van
hablar, viajar en caminar
zijn:

Slide 38 - Mind map

Vervoeging ww op -ar 
Yo                        stam + o                    hablo               ik praat
Tú                        stam + as                  hablas            jij praat
El/ella/Ud        stam + a                     habla              hij/zij/u praat
Nosotros/as  stam + amos            hablamos     wij praten
Vosotros/as   stam + áis                 habláis            jullie praten
Ellos/ellas/Uds stam + an              hablan            zij praten

Slide 39 - Slide

Slide 40 - Link

Slide 41 - Link

Tip: zinnen maken
'Plaats' staat óf helemaal vooraan 
óf helemaal achteraan (meestal) 

Vamos a la playa en Zandvoort
Pasamos las vacaciones en Italia

Slide 42 - Slide

Vervoeg het werkwoord in de 'ik-vorm'
en maak een zin met de gegeven zinsdelen.
'Estudiar' / en el Deltion / Español

Slide 43 - Mind map

Vervoeg het werkwoord in de 'hij-vorm'
en maak een zin met de gegeven zinsdelen.
'Visitar' / en Zwolle / el museo 'Fundatie'

Slide 44 - Mind map

Vervoeg het werkwoord in de 'wij-vorm'
en maak een zin met de gegeven zinsdelen.
'Comprar' / en Gall & Gall / mucho vino

Slide 45 - Mind map

6. Lidwoorden (m/v) 
De/het    (bepaalde)


El -> mannelijk (ev) / Los (mannelijk (mv)
La - vrouwelijk (ev) / Las (vrouwelijk (mv)

Slide 46 - Slide

6. Lidwoorden (m/v)
El chico   (de jongen)                   la chica  (het meisje)
Los chicos (de jongens)            las chicas (de meisjes)


El -> mannelijk (ev) / Los (mannelijk (mv)
La - vrouwelijk (ev) / Las (vrouwelijk (mv)

Slide 47 - Slide

6. Lidwoorden (m/v)
mannen ->  el profesor                    vrouwen -> la profesora 
 - o            ->  el libro                             - a             -> la casa 
- ma         -> el programa                   - ión          -> la estación
- veel medeklinkers - el pan,           - dad         -> la universidad 
   el fútbol
Rest van de woorden-> uit het hoofd leren.
± mannelijk voorwerp????

Slide 48 - Slide

El
La 
   tortilla
  señor
  formulario
  prioridad
  vaca
  actriz
   bicicleta
  colegio
  toro 
  vestido 
  presentación

Slide 49 - Drag question

Slide 50 - Link

7. Meervoud maken
Woorden eindigend op klinkers (a, e, i, o, u)  -> + s
fruta -> frutas,  libro -> libros,  nombre -> nombres

Woorden eindigend op medeklinkers  -> + es
hotel -> hoteles, canción -> canciones 
PAS OP! Uitzonderingen: woorden op  -y + es: rey = reyes
woorden op -z (z = c): feliz = felices

Slide 51 - Slide

Slide 52 - Link

Slide 53 - Slide

Quizlet app voor onderweg

Slide 54 - Slide