25 - 1 -2022 - 2 TL - Modale Werkwoorden

Modalverben
V3
Üben mit
1 / 40
next
Slide 1: Slide
DuitsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 40 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Modalverben
V3
Üben mit

Slide 1 - Slide

Wat zijn Modalverben?
 Dit zijn werkwoorden die in een zin aangeven met welk gevoel iets gebeurt. 
In het Duits zijn dit de woorden dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen en wissen. 

Slide 2 - Slide

Gebruik blz. 177 uit je werkboek bij de volgende opdrachten.

Slide 3 - Slide

Vervoegen Modalverben
  1. meervoud vervoeg je zoals altijd.
2 enkelvoud de eerste en derde krijgen geen uitgang
3 de tweede letter in de enkelvoud verandert 

Slide 4 - Slide

Wat betekent dürfen ?

Slide 5 - Open question

Wat betekent können ?

Slide 6 - Open question

Wat betekent mögen ?

Slide 7 - Open question

Wat betekent möchten ?

Slide 8 - Open question

Er zijn drie regels om de modale werkwoorden goed te vervoegen.
Twee regels voor enkelvoud en een regel voor meervoud.
Welke?

Slide 9 - Open question

De tweede letter verandert zich naar welke letter?

dürfen, können, mögen
Dure konijnen mogen aaien
A
i
B
u
C
e
D
a

Slide 10 - Quiz

De tweede letter van het werkwoord müssen verandert zich ook.

Naar welke?
Mus uitlaten
A
a
B
u
C
i
D
e

Slide 11 - Quiz

Opdracht
Zoek de goede vorm

Slide 12 - Slide

Warum ...... (können) du morgen nicht kommen?
A
könnst
B
kanst
C
kannst
D
kan

Slide 13 - Quiz

Wie lange ....... (dürfen) ihr bleiben?
A
darf
B
darft
C
dürft
D
dürftet

Slide 14 - Quiz

Weißt du, ob er Spinat ....... (mögen).
A
mag
B
magt
C
mög
D
mögt

Slide 15 - Quiz

Herr Lehrer, das ...... (können) Sie doch nicht machen.
A
kannen
B
können
C
konnen
D
könnt

Slide 16 - Quiz

Er ....... (dürfen) bis 12 Uhr ausgehen.
A
darf
B
darft
C
dürft
D
dürf

Slide 17 - Quiz

Ich will etwas für euch kaufen. ...... (mögen) ihr Gummibärchen?
A
magt
B
mögt
C
mögen
D
mag

Slide 18 - Quiz

regels bij Vervoegen Modalverben
  1. meervoud vervoeg je zoals altijd.
2 enkelvoud: de eerste en derde krijgen geen uitgang
3 de tweede letter in de enkelvoud verandert 

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Opdracht 
Vervoeg het modale werkwoord in combinatie met het juiste persoonlijk voornaamwoord

Slide 21 - Slide

Kannst du schwimmen? Ja, ........... ..........
(ik kan) gut schwimmen

Slide 22 - Open question

Kann ich kommen?
Diese Woche ................... ..... (kun jij) leider nicht kommen.

Slide 23 - Open question

Was mögen Sie am liebsten? Eis .......... ............. (lust ik)
am liebsten, aber ohne Sahne

Slide 24 - Open question

Darf ich nach Hause? Nein, ......... ............. (jij mag)
noch nicht nach Hause.
Die Arbeit ist noch nicht fertig

Slide 25 - Open question

Können wir helfen? Nein, hiermit ................. .............
(kunnen jullie) nicht helfen. Danke.

Slide 26 - Open question

Modalverben 

sleep-opdracht 2
l

Zet elk werkwoord op de juiste plek

Slide 27 - Slide

Ich ........... um 22 Uhr zu Hause sein.
Nein, Ich .................. noch nicht in die Disko gehen.
Ich ................ sehr gut schwimmen
Ich ............. Eis
darf
muss
kann
mag

Slide 28 - Drag question

Opdracht
Zet elk werkwoord op de juiste plek

Slide 29 - Slide

ich
du
er sie es
wir
ihr
sie Sie
möchtest
möchte
möchten
möchte
möcht
möchten
möchtet
möchte

Slide 30 - Drag question

Opdracht 3
Corrigeer de fouten 
(welk woord moet er anders worden geschreven/gespeld)

Slide 31 - Slide

Ihr darft euere Bücher nicht vergessen.

Slide 32 - Open question

Ich kanne morgen leider nicht mitgehen.

Slide 33 - Open question

Musst ihr unbedingt in die Stadt gehen?

Slide 34 - Open question

Und ihr, was für Eis magt ihr?


Slide 35 - Open question

Vertaal de volgende zin in het Duits
'graag zouden willen'

Slide 36 - Open question

Op de volgende dia vind je een link naar een oefening met Modale werkwoorden.

Maak de test en noteer jouw score in de chat van de MEET.

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Link


noteer jouw score in de chat van de MEET.

Slide 39 - Slide

Maak de nog openstaande opdrachten. (zie SomToday - Neue Kontakte)

Slide 40 - Slide