cross

5. De reformatie

5. Renaissance en Reformatie
Ontdekkers en Hervormers
1 / 42
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 42 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

5. Renaissance en Reformatie
Ontdekkers en Hervormers

Slide 1 - Tekstslide

Renaissance

Slide 2 - Tekstslide

Renaissance
 • Betekent: wedergeboorte van de Griekse en Romeinse kunst en cultuur

 • Periode tussen ongeveer 1450-1600

 • Ontstaan in Italië

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide
Leonardo da VinciHomo universalis (Universele mens)

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Anatomie
Kennis van het menselijk lichaam

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Een nieuwe tijd

De Reformatie
De Reformatie

Slide 15 - Tekstslide

Leerdoel
Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen wat de Reformatie is, en welke gevolgen dit voor de Kerk én de inwoners van Europa had.

Slide 16 - Tekstslide

Katholieke kerk (1)
 • Christelijke kerk

 • Staat onder leiding van de Paus in Rome (vandaar ook wel: Rooms-Katholieke Kerk)

 • Hiërarchisch: er is een duidelijke leider en indeling van macht

 • De mis (kerkdienst) en de Bijbel zijn in het Latijn

Slide 17 - Tekstslide

Katholieke kerk (2)
 • Er staan beelden in de kerk

 • Verering van beelden (van bijvoorbeeld heiligen

 • Ook relieken (overblijfselen van heiligen) worden vereerd

 • Er zijn magische handelingen en rituelen, zoals: wijn/bloed en brood/lichaam

Slide 18 - Tekstslide

Hemel of hel

Vagevuur voor twijfelgevallen

Slide 19 - Tekstslide

Aflaat
Een document wat je kon kopen.
In ruil voor je geld kreeg je een plaatsje in de hemel!

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Maarten Luther
 • 1517 De Monnik Tetzel bezoekt Wittenberg

 • In 1517 komt Luther met 95 stellingen (vooral tegen aflaten)

 • Hij hoopt dat de Paus mee wil denken en de Kerk zal hervormen

 • Luther wordt echter door de Paus in de ban gedaan

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Reformatie (1)
 • Betekent hervorming

 • In dit geval hervorming van de katholieke kerk

 • Begint aan het einde van de middeleeuwen, in de 15e eeuw

 • Protesteren tegen de macht en rijkdom (o.a. door aflaten) van de katholieke kerk

Slide 27 - Tekstslide

Reformatie (2)
 • Belangrijkste hervormers: Maarten Luther en Johannes Calvijn

 • In 1517 komt Luther met 95 stellingen (vooral tegen aflaten)

 • Hij hoopt dat de Paus mee wil denken en de Kerk zal hervormen

 • Luther wordt echter door de Paus in de ban gedaan

Slide 28 - Tekstslide


Waarom heeft Luther succes?

 • Door de uitvinding van de boekdrukkunst kunnen de teksten van Luther snel worden gekopieerd en verspreid.
 • Luther wordt gesteund én beschermd door machtige Duitse vorsten.
 • De ideeën (van eenvoud en soberheid) spreken veel arme gelovigen aan.
 • Veel gelovigen zijn het niet eens met de aflaten: Luther durft er iets van te zeggen.

Slide 29 - Tekstslide

Maarten Luther (1483-1546)
Duitse monnink die grote moeite had met de aflaten en levensstijl van de geestelijken. 
Veel aanhangers in Duitsland.
Johannes Calvijn (1509-1564)
Zwitserse hervormer die vond dat beelden niet in de Kerk thuishoorden. 
Veel aanhangers in Nederland

Slide 30 - Tekstslide

Gevolgen van de reformatie
 • Splitsing in de christelijke kerk (1517): ontstaan van de protestantse kerken (ook wel: hervormde- of gereformeerde kerk) naast de katholieke Kerk

 • Protestantse kerk spreekt veel (arme) mensen in West-Europa aan.

 • Vervolging van protestanten (ketters)

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Tekstslide

Protestantse kerk
 • Christelijke kerk

 • Er is geen duidelijke leider

 • De mis (kerkdienst) en de Bijbel zijn in de volkstaal

 • Geen beelden en/of verering van heiligen en relieken (is afleiding)

 • Sobere handelingen

Slide 33 - Tekstslide

Hoewel er grote en kleine verschillen zijn...
...horen beide kerken bij de christelijke godsdienst

Slide 34 - Tekstslide

Video
Histoclips: Luther en de Hervorming

Slide 35 - Tekstslide

Protestantse kerk of Katholieke kerk?

Verering van heiligen
A
Protestantse kerk
B
Katholieke kerk

Slide 36 - Quizvraag

Protestantse kerk of Katholieke kerk?

Sobere handelingen
A
Protestantse kerk
B
Katholieke kerk

Slide 37 - Quizvraag

Protestantse kerk of Katholieke kerk?

Verering van relieken
A
Protestantse kerk
B
Katholieke kerk

Slide 38 - Quizvraag

Protestantse kerk of Katholieke kerk?

De Paus is de leider
A
Protestantse kerk
B
Katholieke kerk

Slide 39 - Quizvraag

Welke van de stellingen is juist?

1 Toen Luther zijn stellingen bedacht wilde hij een
nieuwe kerk beginnen.

2 De Paus wilde wel met Luther praten over zijn
ideeën.
A
Alleen 1 is juist
B
Alleen 2 is juist
C
Beide zijn juist
D
Beide zijn onjuist

Slide 40 - Quizvraag

Maarten Luther is het niet eens met de grote rijkdommen van de Kerk en de geestelijken.

Op welke manier kwam de Kerk aan haar rijkdommen?
A
Mensen kochten hun zonden af met een aflaat.
B
Mensen handelden met de Kerk.
C
De Kerk veroverde rijke gebieden.
D
Mensen hadden medelijden met Kerk en gaven geld.

Slide 41 - Quizvraag

Stel 1 vraag over iets dat je deze les nog niet zo goed hebt begrepen

Slide 42 - Open vraag