cross

Leerdoelen OPL1 BOL

Nederlands
Kennismaken en introductie vak
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMBOStudiejaar 1, 2

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Nederlands
Kennismaken en introductie vak

Slide 1 - Tekstslide

voorstellen
Dianne Hetterschijt
docent Nederlands
Dulon/Technova

Slide 2 - Tekstslide

allitererende naam
  1. met welke letter begint je voornaam?
  2. bedenk met deze letter een bijvoeglijk naamwoord dat op jou slaat, bijvoorbeeld handige Herman
  3. schrijf je alliterende naam op het papier
  4. vertel aan de groep waarom

Slide 3 - Tekstslide

IS TAAL EIGENLIJK BELANGRIJK?

Slide 4 - Tekstslide

vaardigheden Nederlands
  1. lezen
  2. kijken-luisteren
  3. taalverzorging
  4. schrijven
  5. spreken
  6. gesprekken voeren
Lezen en kijken/luisteren wordt in één examen afgenomen en telt voor 50% in het eindcijfer mee.
Taalverzorging en schrijven wordt in één examen afgenomen en telt voor 25% in het eindcijfer mee.
Spreken en gesprekken voeren zijn twee examens en tellen beide voor 12,5% mee in het eindcijfer.

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

leermiddelen
Leerwerkboeken Starttaal deel A en B
Studiemeter

Slide 7 - Tekstslide

planning komende weken
Les 1: kennismaken en uitleg
Les 2: toets lezen (op eigen laptop)
Les 3: toets kijk- en luistervaardigheid (op eigen laptop)
Les 4: toets taalverzorging (op eigen laptop)
Les 5: portfolio vullen (voor zover mogelijk)

Slide 8 - Tekstslide

Voor alle toetsen geldt:
Ga voor de 100% score, de grens om niveau 2F aan te tonen ligt op 85% van de vragen die je goed moet hebben.

Slide 9 - Tekstslide

leestoets (duur 65 min.)
Stap 1: start je laptop op
Stap 2: surf naar login.toets.nl
Stap 3: gn = studentnummer
                ww = R01011998 (hoofdletter R + geboortedatum)
                 code = ra12
Stap 5: start de toets 

Slide 10 - Tekstslide

kijken- en luisterentoets (duur 55 min.)
Stap 1: start je laptop op
Stap 2: surf naar login.toets.nl
Stap 3: gn = studentnummer
                ww = R01011998 (hoofdletter R + geboortedatum)
                 code = ra12
Stap 5: start de toets

Slide 11 - Tekstslide

schrijftoets (duur 60 min.)
Stap 1: start je laptop op
Stap 2: surf naar login.toets.nl
Stap 3: gn = studentnummer
                ww = R01011998 (hoofdletter R + geboortedatum)
                 code = ra12
Stap 5: start de toets

Slide 12 - Tekstslide