cross

H1 scheikunde een wetenschap

Nask 2:  Scheikunde een wetenschap
Waar denk je aan?
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Nask 2:  Scheikunde een wetenschap
Waar denk je aan?

Slide 1 - Tekstslide

Scheikunde waar denk je aan

Slide 2 - Woordweb

natuurwetenschappen
 1. scheikunde: is het bestuderen van stoffen en of stoffen kunnen veranderen in andere stoffen. Pas dan is het scheikunde .
 2. biologie: is het bestuderen van de levende natuur, dus alles over mensen, dieren en planten.
 3. natuurkunde: is het bestuderen van verschijnselen in de natuur zoals: licht, geluid, elektriciteit, weer, bewegen enz
 4. vaak overlappen deze vakgebieden elkaar

Slide 3 - Tekstslide

Stofeigenschappen
als je wilt weten welke stof het is, of bijvoorbeeld of er een nieuwe stof ontstaan is, dan moet je goed kunnen waarnemen. Je gaat dan letten op de meest kenmerkende stofeigenschappen.

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Om mensen te waarschuwen voor gevaarlijke stofeigenschappen gebruiken we gevarensymbolen of pictogrammen

Slide 7 - Tekstslide

 Het deeltjesmodel
Een model helpt je over iets na te denken.

Een model is een manier om de werkelijkheid te beschrijven.

Slide 8 - Tekstslide

DEELTJESMODEL:

Alle moleculen van 1  stof zijn hetzelfde

Alle moleculen trekken elkaar aan

Alle moleculen bewegen. Hoe warmer hoe sneller--> ze stoten elkaar weg dus de stof kan uitzetten omdat de aantrekkingskracht minder wordt

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

programma 10 sept Cl 3
 • hw was maken: paragraaf 1 t/m 19 en paragraaf 2: 24 t/m 26
 • vragen hw?
 • uitleg deeltjesmodel (al besproken?), en fase overgangen
 • hw zelf nakijken en verder werken
 • hw kaften werkboek en lesboek, lessonup t/m slide 14 (=filmpje bekijken), leren par. 1 en 2 en maken 31 t/m 38 


Slide 11 - Tekstslide

faseovergangen
 •  alle rode overgangen warmte nodig
 • alle blauwe faseovergangen komt warmte vrij (vb beschermen fruitbomen)
 • toestandsaanduidingen komen uit het engels; (g) voor gasvormig,( l) voor vloeibaar, en (s) voor vast
 • de fase als stofeigenschap=  altijd de fase  die stof bij kamertemperatuur heeft.
 • faseovergang schematisch weergeven:
  bv:  water(s)--> water (l) = smelten van ijs

Slide 12 - Tekstslide

zuivere stoffen:

 1. 1 soort moleculen
 2. daarom altijd hetzelfde smeltpunt (= ook het stolpunt) en ook steeds hetzelfde kookpunt (kun je vinden in Binas, het zijn dus stofeigenschappen)
 3. mengsels bestaan uit meerdere soorten moleculen en hebben daardoor een smelt- en kooktraject.

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

programma 13 sept Cl 4 
 • vragen hw
 • uitleg nieuwe stof
 • hw volgende week maandag: goed leren!!! par 1 tot en met 3 bekijk de lesson up les t/m lesstof paragraaf 3 en maken t/m 47


Slide 15 - Tekstslide

programma 13 sept Cl 3 
 • vragen hw
 • uitleg nieuwe stof
 • hw volgende week vrijdag: goed leren!!! par 1 tot en met 4 bekijk de lesson up les t/m lesstof paragraaf 3 en maken t/m 50 en 53 t/m 56


Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

timer
10:00

Slide 25 - Tekstslide

programma 18 sept
 • demo proef 
 • vragen hw?
 • uitleg reacties
 • zelf nakijken
 • bespreken moeilijke opgaves
 • oefentoets via lesson up
 • zelfstandig verder werken aan hw
 • lesson up app aanmelden
 • afsluiten les

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Tekstslide

wat voor soort mengsel krijg je als je water met bruine suiker goed mengt?
A
een emulsie
B
een suspensie
C
een oplossing
D
een extract

Slide 28 - Quizvraag

Welke van onderstaande mengsels is een emulsie
A
Zeewater
B
Mayonaise
C
jus d'orange
D
Koffie

Slide 29 - Quizvraag

Als een oplossing geen kleur heeft, dan heet dit:
A
Doorzichtig
B
Kleurloos
C
Helder
D
Troebel

Slide 30 - Quizvraag

Welk van de volgende uitspraken over een mengsel is/zijn waar?
A
Een mengsel bestaat uit een soort molecuul
B
Een mengsel bestaat uit twee of meer soorten moleculen
C
Een mengsel heeft een kookpunt
D
Een mengsel heeft een kooktraject

Slide 31 - Quizvraag

Welke soort mengsels kun je scheiden door middel van filtratie?
A
Oplossingen
B
Suspensies
C
Emulsies

Slide 32 - Quizvraag

De scheidingsmethode extraheren berust op het verschil in:
A
Kookpunt
B
Deeltjesgrootte
C
Oplosbaarheid
D
Aanhechtingsvermogen

Slide 33 - Quizvraag

wat voor soort mengsel krijg je als je water met olijfolie goed mengt?
A
een oplossing
B
een suspensie
C
een emulsie
D
een extract

Slide 34 - Quizvraag

hoe hou je het mengsel van water met olijfolie goed gemengd?
A
gewoon laten staan
B
een kleurstof toevoegen
C
eiwit toevoegen
D
zeep toevoegen

Slide 35 - Quizvraag

programma 24 september
 • Instap vraag 
 • Zelf nakijken en verbeteren in stilte 10 min.
 • Welke opgaves wil je nu nog besproken hebben?
 • bespreken moeilijke opgaves
 • boeken weg en oefenen voor de toets (netjes werken ivm nakijken)
 • Hw is goed leren hst 1 en noteren wat je nog wilt vragen
 • Toets valt in de activiteitenweek, ik weet nog niet op welke dag.
 • Aanmelden lesson up met je eigen naam

Slide 36 - Tekstslide

Instapvraag

Je hebt zojuist een stuk geroosterd brood gezien en er is besproken wat dit allemaal met scheikunde te maken had. 
 
Bedenk nu zelf een voorbeeld van thuis dat met dit hoofdstuk te maken heeft (zuiver, mengsel, reactie, scheiden enz.) Noteer dit in je schrift en gebruik zoveel mogelijk scheikundige begrippen in je uitleg.

Slide 37 - Tekstslide