cross

Preventie-HC3

Hoorcollege 3
1 / 38
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 38 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Hoorcollege 3

Slide 1 - Tekstslide

Programma
 • Inleiding
 • Einddoel opstellen
 • Model van Lalonde
 • Link naar het preventieplan

Slide 2 - Tekstslide

Inleiding

Slide 3 - Tekstslide

Inleiding
 • Aanleiding
 • Omschrijving casus
 • Keuze probleem
 • Leeswijzer

Slide 4 - Tekstslide

Aanleiding
Waarom schrijven jullie dit preventieplan?


Slide 5 - Tekstslide

Korte uitwerking casus
Geef een korte omschrijving van de casus en introduceer het probleem dat jullie hebben gekozen en waarom

Slide 6 - Tekstslide

Leeswijzer
Opbouw van het verslag

Slide 7 - Tekstslide

Terugblik vorige week
 • Gezondheidskundige analyse
 • Impact van het probleem
 • Verantwoording veranderbaarheid

Slide 8 - Tekstslide

Beoordelingsformulier
Analyse van het gezondheidsprobleem:
De epidemiologische gegevens worden beschreven voor het gezondheidsprobleem (10)
Beschrijving van de impact van het probleem op de patiënt en diens omgeving (10)
Verantwoording waarom het probleem veranderbaar is (5)
Stel een einddoel op (SMART geformuleerd) (5)  

Slide 9 - Tekstslide

Einddoel

Slide 10 - Tekstslide

Einddoel opstellen
'Wat willen jullie gaan bereiken met jullie preventieplan?'

Focus op de cliënt

Gericht op het probleem vanuit de casus; nog niet op gedrag!

Slide 11 - Tekstslide

Einddoel opstellen
In 2019 is het aantal ziekenhuis opnames door astma exarcebaties bij kinderen met 15% gedaald

Na het uitvoeren van de interventie is er bij mevrouw de Groot geen sprake meer van dehydratie

Slide 12 - Tekstslide

SMART

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Specifiek
'Gericht op de cliënt in de casus'
Focus op het probleem

Slide 15 - Tekstslide

Meetbaar
Hoe ga je het doel meetbaar maken?

Bijvoorbeeld: screeningslijsten

Slide 16 - Tekstslide

Acceptabel 
Sluit het aan bij de cliënt?

Slide 17 - Tekstslide

Realistisch
Haalbaarheid

Slide 18 - Tekstslide

Tijd
Binnen welk tijdaspect moet het doel behaald worden?

Slide 19 - Tekstslide

Aan het eind van dit studiejaar heb ik mijn propedeuse voor de HBO-v behaald
A
SMART
B
NIET SMART

Slide 20 - Quizvraag

Mevrouw de Groot leeft na het uitvoeren van de interventie gezonder
A
SMART
B
NIET SMART

Slide 21 - Quizvraag

In 2019 is het aantal ziekenhuis opnames door astma exarcebaties bij kinderen (0-18 jaar) met 15% gedaald
A
SMART
B
NIET SMART

Slide 22 - Quizvraag

Beoordelingsformulier
Analyse van het gezondheidsprobleem:
De epidemiologische gegevens worden beschreven voor het gezondheidsprobleem (10)
Beschrijving van de impact van het probleem op de patiënt en diens omgeving (10)
Verantwoording waarom het probleem veranderbaar is (5)
Stel een einddoel op (SMART geformuleerd) (5)

Slide 23 - Tekstslide

Beoordelingsformulier
Analyses:
- Gebruikt het Health Field Concept van Lalonde om de gezondheidsdeterminanten in kaart te brengen (10)
- Kies één gedraging die invloed heeft op het probleem en stel hiervoor een SMART geformuleerd einddoel op voor gedrag (5)
- Maakt een analyse van het gedrag met behulp van het ASE-model (15)
- Stelt op basis van de analyse met het ASE-model veranderdoelen op (10)

Slide 24 - Tekstslide

Health field concept van Lalonde
Gezondheid wordt beïnvloed door verschillende soorten factoren, gezondheidsdeterminanten genoemd
:
Leefstijl
Erfelijkheid
Gezondheidsvoorzieningen
Woonomgeving
Sociale omgeving

Slide 25 - Tekstslide

Health field concept van Lalonde
Het Health Field concept van Lalonde beschrijft de determinanten die van invloed zijn op de gezondheid (gezondheidsdeterminanten)
Vormt de leidraad bij de analyse van gezondheidsproblemen. Daarnaast biedt het model aanknopingspunten voor gezondheidsbevordering

Slide 26 - Tekstslide

Model van Lalonde

Slide 27 - Tekstslide

Slide 28 - Video

Leefstijl

Slide 29 - Tekstslide

Omgeving
Sociale omgeving:
Gezinssituatie, familie, klasgenoten, media, sociale normen en waarden, etc.

Slide 30 - Tekstslide

Omgeving
Fysieke omgeving:
Woonomgeving, groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, milieufactoren, verkeerssituatie, etc.

Slide 31 - Tekstslide

Zorgvoorzieningen
Beschikbaarheid:
Door wetenschappelijke ontwikkelingen steeds meer zorgvoorzieningen beschikbaar
NIP-Test, vaccinaties, PET-scan, etc.

Toegankelijkheid:
Zorgverzekering

Slide 32 - Tekstslide

Biologische factoren
Endogene factoren
Factoren binnen het individu
Erfelijkheid, geslacht, genetische aanleg
Astma, kleurenblindheid, taaislijmziekte


Slide 33 - Tekstslide

Biologische factoren
Verworven eigenschappen
Eigenschappen die verworven zijn door leefstijl en omgeving
Verhoogde bloeddruk door stressvolle baan
Longproblemen door roken

Slide 34 - Tekstslide

Link preventieplan
Einddoel opstellen
Model van Lalonde invullen voor jullie gezondheidsprobleem

Slide 35 - Tekstslide

Model van Lalonde

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Tekstslide

Bronnen
 • Model voor planmatige gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering
 • Volksgezondheidenzorg.info

Slide 38 - Tekstslide