cross

Graffiti voor een volle schatkist? (pagina 16/17)

Kidsweek
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
Begrijpend lezenBasisschoolGroep 7, 8

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Introductie

Begrijpend lezen

Onderdelen in deze les

Kidsweek

Slide 1 - Tekstslide

Instructie

Lees de tekst met uw leerlingen

Graffiti voor een volle schatkist?
pagina 16/17
begrijpend lezen

Slide 2 - Tekstslide

Instructie

Lees de tekst met uw leerlingen

Dit ga je leren!
Na deze les kan ik uitleggen waar Graaf Itti over gaat en weet ik hoe de tekeningen tot stand zijn gekomen. 

Slide 3 - Tekstslide

Lesdoelen

Bespreek de lesdoelen met uw leerlingen.

Lees de tekst Graffiti voor een volle schatkist hieronder.

Slide 4 - Tekstslide

Instructie

Lees de tekst met uw leerlingen


Heb jij de tekst goed begrepen? Test je kennis!
Lees de tekst. Waar gaat de tekst over?
A
een boek
B
een film
C
een game
D
een voorstelling

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


Heb jij de tekst goed begrepen? Test je kennis!
Wat is het doel van de schrijver?
A
Hij wil je vooral vermaken door een grappig verhaal te vertellen.
B
Hij wil je informeren over Graaf Itti.
C
Hij wil vooral dat je Graaf Itti gaat kopen.
D
Hij wil je vooral zijn mening geven over Graaf Itti.

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Lees alinea 2. Wat is het probleem? Welke 
oplossing wordt er bedacht? En wat is het gevolg? 

Heb jij de tekst goed begrepen? Test je kennis
Neem het schema over en vul het in.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe zijn de tekeningen voor het boek tot stand gekomen? Slepen de stappen in de juiste volgorde.
Heb jij de tekst goed begrepen? Test je kennis!
1
2
3
4
5
6
Eef bedenkt een verhaal voor Leon om te illustreren. 
Leon oefent op kladpapier. 
Leon maakt 12 tekeningen. 
De tekeningen worden ingescand. 
Leons vader kleurt de tekeningen op de computer in. 
Leon maakt tekeningen voor Eef. Eef vindt ze superleuk! 

Slide 8 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe ziet Graaf Itti eruit denk je?

Heb jij de tekst goed begrepen? Test je kennis
Teken Graaf Itti op een blaadje. 

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bedenk nu zelf een figuur die in Graaf Itti 
had kunnen staan.

Heb jij de tekst goed begrepen? Test je kennis
Teken het op een los blaadje. Bedenk je ook een passende naam voor jouw ontwerp? 

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Heb ik de lesdoelen behaald?
Heb jij de tekst Graffiti voor een volle schatkist goed begrepen?

Slide 11 - Tekstslide

Terugkoppeling lesdoelen
Bespreek samen met uw leerlingen of jullie de lesdoelen hebben behaald.

Opdracht 4

hard gewerkt!
Tijd om even wat anders te gaan doen! 

Weet je niets? 
Misschien brengt Scoop jou nog op ideeën: 

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Goed gewerkt! Tot de volgende keer!

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies