cross

Actief transport en transport van grote moleculen

WEEK 14 (30MRT - 3APR)
ACTIEF TRANSPORT 
EN 
TRANSPORT VAN GROTE MOLECULEN
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 23 slides, met tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

WEEK 14 (30MRT - 3APR)
ACTIEF TRANSPORT 
EN 
TRANSPORT VAN GROTE MOLECULEN

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Maak opdracht 16 t/m 22
Pagina 82 in je boek

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Lees op pagina 84 van je boek 
4.3.3. Actief transport.
En bekijk het filmpje op de volgende slide.

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

ACTIEF TRANSPORT
Bij actief transport maakt de cel gebruik van transporteiwitten (=carrier eiwitten = transportenzymen). 
Stoffen in de cel die via het celmembraan van een lage concentratie naar een hoge concentratie moeten kunnen door actief transport verplaatsen worden.
Voor deze vorm van transport moet de cel ‘moeite’ doen. Het kost energie. Daarom spreken we van  actief transport. 
Er zijn veel verschillende membraaneiwitten. De aard van de membraaneiwitten bepaalt welke moleculen het membraan passeren.

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Lees op pagina 85 t/m 88
4.4 Transport van grote moleculen
en bekijk het filmpje op de volgende slide

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Maak de opdrachten 28 t/m 32
Pagina 87 in je boek

Slide 23 - Tekstslide