cross

Niveaubepaling BBL 3F

Nederlands
NIVEAUTOETSEN BBL
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMBOStudiejaar 1, 2

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Nederlands
NIVEAUTOETSEN BBL

Slide 1 - Tekstslide

Planning niveautoetsen
Les 1: toets schrijfvaardigheid
Les 2: toets leesvaardigheid
Les 3: toets kijk- en luistervaardigheid
             (KOPTELEFOON/OORTJES NODIG!
Les 4: uitleg startportfolio, portfolio invullen en beoordeling                        aanvragen
Per vaardigheid kun je vrijstelling krijgen voor het oefenprogramma, niet voor het examen!

Slide 2 - Tekstslide

hoe toon je niveau 3F schrijven aan?

Als je minimaal 80% scoort per beoordelingsaspect:
 • inhoud
 • opbouw
 • afstemming doel
 • afstemming doelgroep
 • woordgebruik/woordenschat
 • taalverzorging
 • leesbaarheid

Slide 3 - Tekstslide

schrijftoets (duur 60 min.)
Stap 1: start je laptop op
Stap 2: surf naar login.toets.nl
Stap 3: gn = studentnummer
                ww = R01011998 (hoofdletter R + geboortedatum)
                 code = ra12
Stap 5: start de toets

Slide 4 - Tekstslide

Leestoets (duur 50 min.)
Stap 1: start je laptop op
Stap 2: surf naar login.toets.nl
Stap 3: gn = studentnummer
                ww = R01011998 (hoofdletter R + geboortedatum)
                 code = ra12
Stap 5: start de toets 

Slide 5 - Tekstslide

kijken- en luisterentoets (duur 40 min.)
Stap 1: start je laptop op
Stap 2: surf naar login.toets.nl
Stap 3: gn = studentnummer
                ww = R01011998 (hoofdletter R + geboortedatum)
                 code = ra12
Stap 5: start de toets

Slide 6 - Tekstslide

Definitie portfolio

'Een portfolio is een gevalideerde verzameling van bewijsstukken van verworven competenties op individueel niveau.'
Bron: MBO-raad

Slide 7 - Tekstslide

Startportfolio Nederlands
 1. niveautoetsen (afhankelijk van opleiding)
 2. beoordeling startportfolio
 3. evetueel onderhoud via Dulon Online
 4. avondlessen (facultatief op di. of do. avond)
 5. examens

Slide 8 - Tekstslide

Nederlands examens
 1. lezen
 2. kijken-luisteren
 3. taalverzorging
 4. schrijven
 5. spreken
 6. gesprekken voeren
Lezen en kijken/luisteren wordt in één examen afgenomen en telt voor 50% in het eindcijfer mee.
Taalverzorging en schrijven wordt in één examen afgenomen en telt voor 25% in het eindcijfer mee.
Spreken en gesprekken voeren zijn twee examens en tellen beide voor 12,5% mee in het eindcijfer.

Slide 9 - Tekstslide

vervolg portfolio
 1. startportfolio Dulon Online vullen met bewijsstukken
 2. zelfstandig opdrachten maken via Dulon Online
 3. aanschaf Studiemeter
 4. aanschaf theorieboek Nederlands
 5. mogelijkheid om lessen te volgen op di. of do. avond

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide