cross

Mogelijkheden LessonUp

Mogelijkheden LessonUp
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
StudielessenMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Mogelijkheden LessonUp

Slide 1 - Tekstslide

Wat is LessonUp?
Tool voor digitale en interactieve lessen
Uitgebreide Lessenbibliotheek
Makkelijke ICT mogelijkheid

Slide 2 - Tekstslide

Waarom LessonUp?
Interactie met de leerlingen
Individuele aanspreekbaarheid
Gebruik van ICT in de les
Veel afwisseling

Slide 3 - Tekstslide

Mogelijkheden binnen LessonUp

Slide 4 - Tekstslide

Herinnering
Pak je schrift
Wat hebben we vorige les besproken?
Wie, Wat, Waarom, Wanneer

Slide 5 - Tekstslide

De Waterhuishouding
Elk jaar overstroomde de Nijl
Dit zorgde voor twee dingen op het land: water en slib
Door de overstroming te beheersen, groeiden gewassen beter
Het beheersen van water noemen we de waterhuishouding
Slib is een soort van modderige grond. In een rivier zakt dit altijd naar de bodem. Als de hoogte van het water afneemt, blijft slib op de grond achter. Slib is enorm vruchtbaar.

Slide 6 - Tekstslide

Cultuur
Het doen en laten van mensen
Economie
Hoe mensen hun geld verdienen en uitgeven
Sociale omstandigheden
Hoe mensen zich gedragen en met elkaar omgaan
Politiek
Hoe mensen de macht verdelen
Overig
Andere manieren waarop cultuur wordt geuit, zoals:
  • Godsdienst
  • Taal
  • Kunst
  • Muziek

Slide 7 - Tekstslide

Zwarte periode
De rivier overstroomt. Mensen kunnen nu niet op het land werken, dus gaan ze vaak (tijdelijk) andere beroepen doen, zoals bouwvakker. Dit is de zwarte periode omdat het slib zwart is.
Groene periode
De hoogte van de rivier daalt weer. Het slib blijft achter op de grond en er wordt gezaaid. Dit is de groene periode omdat hier de gewasen groen zijn.
Gele periode
Na een tijd kan er geoogst worden. Dit is de gele periode omdat het graan nu een gele kleur heeft.

Slide 8 - Tekstslide

Acropolis
De acropolis (hoge stad) was het middelpunt van de stad. Het was een versterkte heuvel.
Tempel
De tempel was voor de Grieken erg belangrijk. Net als de Egyptenaren dachten de Grieken dat de goden invloed hadden op het dagelijks leven en ze moesten dus tevreden gehouden worden.
Agora
De agora was het marktplein. Hier konden burgers elkaar ontmoeten om te praten over het bestuur en konden de handelaren handelen.
Stad
Om de acropolis groeide vaak een stad. Door de handel en veiligheid kwamen veel mensen hier wonen.
Platteland
Veel mensen woonden in de stad, maar de meeste mensen waren toch nog boer en woonden op het platteland.
Haven
De Grieken waren handelaren. Veel handel gebeurde over zee en bijna elke stad had dan ook een haven.
Stadsmuur
In de tijd van de Grieken werd veel oorlog gevoerd. Veel steden bouwden dus een stadsmuur om de stad en burgers te beschermen.

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Kaart

Sleep de onderdelen van de polis naar de juiste plek
Acropolis
Agora
Platteland
Haven
Stadsmuur
Stad
Tempel

Slide 11 - Sleepvraag

Lees "Revolutie" in het boek
Zet de woorden op de juiste plek
1. In 1789 kwamen de vertegenwoordigers van de drie standen bijeen bij de koning in [..........1..........].

2. Na een ruzie met de [..........2..........] en [..........3..........] stand hielden de burgers van de [..........4..........] stand een aparte vergadering die ze de Nationale Vergadering noemden.

3. De Nationale Vergadering wilde een [..........5..........] en wilde de [..........6..........] van de koning inperken.

4. De Nationale Vergadering schafte de [..........7..........] van de eerste en tweede stand af.
Versailles
eerste
tweede
derde
grondwet
macht
privileges

Slide 12 - Sleepvraag

De scheiding tussen kerk en staat
Taak voor de staat
Taak voor de kerk
Bischoppen benoemen
Het leger aansturen
Wegen laten bouwen
Belasting innen
Kerken laten bouwen
Ongelovigen straffen
Misdadigers straffen
Wetten bepalen
Een domein besturen
Gods ideeën verspreiden

Slide 13 - Sleepvraag

Wat weet je over
Lodewijk XIV?

Slide 14 - Woordweb

Mensen kregen andere ideeën over godsdienst
A
Oorzaak van de verlichting
B
Gevolg van de verlichting

Slide 15 - Quizvraag

Wat is absolutisme?

Slide 16 - Open vraag

Slide 17 - Kaart

Wat is een compagnie
A
Specerijen
B
Handelsbedrijf
C
Een soort schip
D
Pakhuis voor goederen

Slide 18 - Quizvraag

3

Slide 19 - Video

Waar staan de letters WIC voor?
A
West-Indische Compagnie
B
Westers Ingestelde Compagnie
C
West-Iconische Compagnie
D
Welvaart-Indische Compagnie

Slide 20 - Quizvraag

Waarmee kopen de Nederlanders slaven? (meerdere antwoorden mogelijk)
A
Textiel
B
Kruiden
C
Drank
D
Wapens

Slide 21 - Quizvraag

Waarom zouden slaven een brandmerk krijgen van de WIC?

Slide 22 - Open vraag

Resumé
Pak je schrift
Schrijf voor jezelf op (of bedenk 4 vragen over) wat we deze les besproken hebben
Wie, Wat, Waarom, Wanneer
timer
2:00

Slide 23 - Tekstslide