cross

Les 1. Leven tussen verschillende culturen

Binnenkomst
Welkom

Neem rustig plaats op je vaste plek

Op tafel ligt handboek, werkboek, schrift en pen
Op de hoek van de tafel ligt je Ipad


1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Binnenkomst
Welkom

Neem rustig plaats op je vaste plek

Op tafel ligt handboek, werkboek, schrift en pen
Op de hoek van de tafel ligt je Ipad


Slide 1 - Tekstslide

Ipad gebruiken!?
- Verbonden met: Wifi - GSR
- Bluetooth aan 

Slide 2 - Tekstslide

Ik ben deze dag gemotiveerd,
ik bruis van energie?
timer
0:15
A
Ja, kom maar op, ik wil leren!
B
Ja, alleen voel ik mij moe!
C
Nee, school is bokkesaai!
D
Nee, ik zie uit naar de voorjaarsvakantie!

Slide 3 - Quizvraag

Wat gaan we doen?
1. Toetsdatum bepalen
2. Lesdoel benoemen
3. Begrippen leren door het klassikale gesprek en beantwoorden van vragen (Ipad). Eindigt met 2 stellingen.
4. Opdrachten maken
5. Les afsluiten

Slide 4 - Tekstslide

Toetsdatum
24 maart 2020 (SOM)
Repetitie 
School Examen Maatschappijleer 3

Leerstof: Lesboek Thema's Maatschappijleer
Pluriforme samenleving
Hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 5

Slide 5 - Tekstslide

Lesdoel

Aan het eind van de les kun je herkennen en uitleggen op welke manier verschillende culturen in Nederland met elkaar omgaan, en hoe de pluriforme samenleving in Nederland eruit ziet

Slide 6 - Tekstslide

Pluriforme Samenleving
Leven tussen verschillende culturen
Les 1

Slide 7 - Tekstslide

Begrippen (her)kennen
Pluriforme samenleving
Cultuur
Dominante cultuur
Subcultuur
Etnische subculturen

Slide 8 - Tekstslide

Pluriforme samenleving

Slide 9 - Woordweb

Wat wil dit plaatje duidelijk maken?

Slide 10 - Tekstslide

Wat betekent 'pluriforme samenleving'? 
  • Verschillende culturen
  • Beïnvloeden elkaar
  • Eigen cultuur

Definitie: een samenleving van mensen met verschillende culturen en leefstijlen

Bijv. Sport, religie, werk, politiek

Slide 11 - Tekstslide

Wat is cultuur? 
Cultuur bestaat uit normen, waarden en gewoonten van de groep (of groepen), waar jij bij hoort. 

Wat zijn ook alweer normen en waarden
(Thema: wat is maatschappijleer?)

Slide 12 - Tekstslide

Je krijgt 3 minuten om op te schrijven welke
normen, waarden en gewoonten belangrijk zijn
in jouw cultuur?

timer
3:00

Slide 13 - Open vraag

Dominante cultuur
  • De normen, waarden en gewoonten van de meeste mensen in een land

  • Bijvoorbeeld: de intocht van Sinterklaas of 's avonds rond zes uur warm eten

  • Maar ook: vrijheid van meningsuiting en gelijke behandeling van vrouwen

Slide 14 - Tekstslide

Schrijf twee voorbeelden op die typerend zijn voor de Nederlandse cultuur:

Slide 15 - Open vraag

Wat zie je?



Slide 16 - Tekstslide

Subculturen
  • Een subcultuur is de cultuur van een kleine groep binnen de samenleving, bijvoorbeeld door: muzieksmaak, land van herkomst, werk of geloof

  • Je gedraagt je volgens deze normen, waarden en gewoonten

  • Je hoort meestal niet bij één subcultuur

Slide 17 - Tekstslide

Nu je weet dat: geloof, muziek, werk, politiek, woonplaats, land van herkomst, voorbeelden zijn van een subcultuur, kun je zelf een voorbeeld geven uit je eigen subcultuur?

Slide 18 - Open vraag

Dus..
Cultuur verschilt per groep, maar ook per plaats. Ook verschilt cultuur per tijd

Slide 19 - Tekstslide


Ethnische subculturen




Subculturen gebaseerd op
land van herkomst, zoals: 
Turken, Surinamers, Antilianen, Marokkanen

Slide 20 - Tekstslide

Leg uit waarom het sinterklaasfeest bij de dominante cultuur hoort?
timer
1:00

Slide 21 - Open vraag

Een etnische subcultuur heeft
te maken met:
timer
0:10
A
geloof
B
muziek
C
woonplaats
D
land van herkomst

Slide 22 - Quizvraag

Schrijf 3 dingen op die
je hebt geleerd
timer
1:30

Slide 23 - Open vraag

Begrippen (her)kennen
Pluriforme samenleving
Cultuur
Dominante cultuur
Subcultuur
Etnische subculturen

Slide 24 - Tekstslide

Stel 1 vraag over iets dat je deze
les nog niet zo goed hebt begrepen
timer
1:00

Slide 25 - Open vraag

Stellingen

Slide 26 - Tekstslide

Stelling 1.
De traditie van het sinterklaasfeest is zo oud, dat je dat niet mag veranderen
A
Mee eens, met argumenten
B
Mee oneens, met argumenten
C
Mee eens, zonder argumenten
D
Mee oneens, zonder argumenten

Slide 27 - Quizvraag

Stelling 2.
Gothics, emo's of metalheads proberen alleen maar aandacht te vragen met hun gekke kleren.
A
Mee eens, met argumenten
B
Mee oneens, met argumenten
C
Mee een, zonder argumenten
D
Mee oneens, zonder argumenten

Slide 28 - Quizvraag

Opdrachten

Slide 29 - Tekstslide

 Opdrachten uit het werkboek

Pluriforme Samenleving, les 1.

Maak opdracht 8, 10 en 11
Daarna maak je opdracht 1 t/m 6

Slide 30 - Tekstslide

Keuzeopdrachten
1. Verdiep je in een begrip/onderwerp wat je niet zo goed heb begrepen.
Maak van dit begrip/ onderwerp een six word story.

2. Maak een fimpje van maximaal 2 minuten waarin  3 subculturen voorkomen.

3. Maak van de begrippen Pluriforme samenleving, 
dominante - sub - etnische cultuur een tekening.

Slide 31 - Tekstslide

Huiswerk
Datum: 21 januari 2020

Leer de betekenis van de volgende begrippen:
Pluriforme samenleving
Cultuur
Dominante cultuur
Subcultuur
Etnische subculturen

Slide 32 - Tekstslide

Huiswerk
Datum: 

Maak 
Hfdst. Pluriforme samenleving, les 1, opdracht 1 t/m 6 

Slide 33 - Tekstslide