cross

Gastles Minister Hoekstra - overheidsfinanciën

Overheidsfinanciën

Wopke Hoekstra, Minister van Financiën

1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMens & MaatschappijMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Overheidsfinanciën

Wopke Hoekstra, Minister van Financiën

Slide 1 - Tekstslide

10
Hoeveel geld heb jij 
per week te besteden?
A
0 - 10 euro
B
10 - 25 euro
C
25 - 50 euro
D
meer dan 50 euro

Slide 2 - Quizvraag


Hoe verdien jij je geld?

Slide 3 - Open vraag

Ik geef het meeste geld uit aan...

Slide 4 - Woordweb


Houd je geld over
of kom je geld tekort?
A
Ik houd iedere week geld over.
B
Ik kom iedere week geld tekort.
C
Ik kom altijd precies uit.
D
Het wisselt.

Slide 5 - Quizvraag

Quiz - Overheidsfinanciën

Slide 6 - Tekstslide


Waarin staan alle verwachte inkomsten en uitgaven van de overheid voor het komende jaar?
A
De Rijksbegroting
B
De miljoenennota
C
Het regeerakkoord
D
De troonrede

Slide 7 - Quizvraag


Wat zijn directe belastingen?
A
BTW (belasting over toegevoegde waarde)
B
Accijnzen (op alcohol, brandstof en tabak)
C
Belastingen op inkomen, winst en vermogen
D
Invoerrechten

Slide 8 - Quizvraag


Hoe noemen we een algemene prijsstijging van goederen en diensten?
A
Recessie
B
Deflatie
C
Inflatie
D
Hoogconjunctuur

Slide 9 - Quizvraag


Wat is de grootste kostenpost op de Rijksbegroting?
A
Zorg
B
Sociale Zekerheid
C
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
D
Gemeente- en provinciefonds

Slide 10 - Quizvraag

Slide 11 - Tekstslide


Bij staatsschuld heeft de overheid geld geleend, van wie leent de overheid geld?
A
Burgers
B
Banken
C
Verzekeraars en pensioenfondsen
D
Alle antwoorden zijn juist.

Slide 12 - Quizvraag

De
De staatschuld is nu ca. 393,6 miljard. Hoeveel % van het BBP is dit?   
A
40%
B
50%
C
60%
D
70%

Slide 13 - Quizvraag

Ontwikkeling EMU-schuld

Slide 14 - Tekstslide

De
Heeft Nederland op dit moment een begrotingstekort of overschot?  
A
Tekort
B
Overschot

Slide 15 - Quizvraag

EMU- Saldo


*
Het EMU-saldo 1995 wordt vertekend door een eenmalige uitgave van 4,9 procent
bbp vanwege de balansverkorting tussen Rijk en woningcorporaties in dat jaar.Slide 16 - Tekstslide


Meningsvraag: Wat moet de overheid doen bij een begrotingsoverschot ?  
A
Extra investeren
B
Geld opzij zetten voor mindere tijden
C
Belastingen verlagen

Slide 17 - Quizvraag

Trendmatig begrotingsbeleid

Slide 18 - Tekstslide


Waaraan zou je meer geld uitgeven als jij minister van Financiën was?

Slide 19 - Open vraag


Waaraan zou je minder geld uitgeven als jij minister van Financiën was?

Slide 20 - Open vraag


Welke vragen over overheidsfinanciën hebben jullie aan mij?

Slide 21 - Open vraag