cross

SLB-BPV 25 maart 2020

SLB-BPV 25 maart 2020
Terugblik doelen en bespreken hoe die afgemaakt moeten worden
Boekpresentaties : hoe en wanneer?
Deel A van de gids bespreken
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

SLB-BPV 25 maart 2020
Terugblik doelen en bespreken hoe die afgemaakt moeten worden
Boekpresentaties : hoe en wanneer?
Deel A van de gids bespreken

Slide 1 - Tekstslide

Doelen van de les 
  • Je weet hoe je verder kunt met je doel en hoe je tweede reflectie moet maken, en hebt feedback gekregen 
  • Je weet wat belangrijk is uit deel A van de gids
  • Je weet hoe je een boekpresentatie moet maken
  • Je weet hoe je kunt intekenen voor een boekpresentatie
 

Slide 2 - Tekstslide

Psalm 91

Vertrouwen, uitreddingen, beloften


Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.
2 Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw!
3 Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie.
4 Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen; Zijn waarheid is een rondas en beukelaar.
5 Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl, die des daags vliegt;
6 Voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt; voor het verderf, dat op den middag verwoest.
7 Aan uw zijden zullen er duizend vallen, en tien duizend aan uw rechterhand; tot u zal het niet genaken.
8 Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen; en gij zult de vergelding der goddelozen zien.
9 Want Gij, HEERE! zijt mijn Toevlucht! Den Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw Vertrek;
10 U zal geen kwaad wedervaren, en geen plage zal uw tent naderen.
11 Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen.
12 Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot.
13 Op den fellen leeuw en de adder zult gij treden, gij zult den jongen leeuw en den draak vertreden.
14 Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem uithelpen; Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam.
15 Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem verhoren; in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken, en zal hem verheerlijken.
16 Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen, en Ik zal hem Mijn heil doen zien.

Slide 3 - Tekstslide

Psalm 91
Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.
2 Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw!
3 Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie.
4 Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugelen zult gij betrouwen; Zijn waarheid is een rondas en beukelaar.

Slide 4 - Tekstslide

  1. Gij zult niet vrezen voor den schrik des nachts, voor den pijl, die des daags vliegt;
6 Voor de pestilentie, die in de donkerheid wandelt; voor het verderf, dat op den middag verwoest.
7 Aan uw zijden zullen er duizend vallen, en tien duizend aan uw rechterhand; tot u zal het niet genaken.
8 Alleenlijk zult gij het met uw ogen aanschouwen; en gij zult de vergelding der goddelozen zien.

Slide 5 - Tekstslide

Want Gij, HEERE! zijt mijn Toevlucht! Den Allerhoogste hebt gij gesteld tot uw Vertrek;
10 U zal geen kwaad wedervaren, en geen plage zal uw tent naderen.
11 Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen.
12 Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot.

Slide 6 - Tekstslide

Op den fellen leeuw en de adder zult gij treden, gij zult den jongen leeuw en den draak vertreden.
14 Dewijl hij Mij zeer bemint, spreekt God, zo zal Ik hem uithelpen; Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent Mijn Naam.

Slide 7 - Tekstslide

15 Hij zal Mij aanroepen, en Ik zal hem verhoren; in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn. Ik zal er hem uittrekken, en zal hem verheerlijken.
16 Ik zal hem met langheid der dagen verzadigen, en Ik zal hem Mijn heil doen zien.

Slide 8 - Tekstslide

Psalm 91 
Psalm 91 vers 5
Ik steun op God, mijn toeverlaat,
Dies heb ik niets te vre - zen.
Wie God vertrouwt, die deert geen kwaad;
Uw tent zal veilig we - zen;
Hij zal Zijn engelen gebiên,
Dat z' u op weg bevrijden;
Gij zult hen, in gevaren, zien
Voor uw behoud'nis strijden.

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Link

Terugblik 
Leerdoelen
minidoelen 
SMART
STARRT-REFLECTIES

Slide 11 - Tekstslide

Wat heb je opgehaald bij je klasgenoten 
Waarvoor kun je bij je klasgenoten terecht? 

Slide 12 - Tekstslide

BOEKPRESENTATIES
Voor volgende week en de weken erop wil ik 4 boekpresentaties per les. 
Je zorgt voor een presentatie van 3 minuten (=elevatorpitch) . 
Je presenteert live voor de camera. 
je leest het citaat voor wat je het meest aanspreekt en vertelt met bijpassende mimiek en gebaren waarom je dit zo aanspreekt. 

Slide 13 - Tekstslide

Je kunt kiezen uit de volgende data:
2 april-9 april-16 april Elke week 4 mensen. schrijf je naam op met de datum. Als er vier staan is de datum vol!

Slide 14 - Open vraag

Slide 15 - Video

Bespreken BPV-gids deel A 
Eerst een aantal vragen om te kijken wat jullie van het lezen opgestoken hebben. 
Dan gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Slide 16 - Tekstslide

Nog vragen over deel A 
Volgende week moet je deel B gelezen hebben

Slide 17 - Tekstslide

Wat betekent de afkorting BPV
A
Bijzondere Periode Voor school
B
Buitengewone Plicht Vorming
C
Beroeps Praktijk Vorming
D
Belangstellende Praktijk Voorlichting

Slide 18 - Quizvraag

Als je het niet eens bent met de beoordeling van je stage kun je daar niet aan doen.
A
Ja dat is zo. De beoordeling moet je nemen zoals het is
B
Ja, dat is zo. Men beoordeelt je zorgvuldig
C
Nee, je SLB-e kan de beoordeling aanpassen
D
Nee, je kunt bezwaar maken via de examencommissie

Slide 19 - Quizvraag

Mag je nachtdiensten doen?
A
Ja, dat mag als je 18 jaar bent
B
Nee, in jaar 1 mag je geen nachtdiensten doen
C
Nee, je kunt die verantwoording niet aan
D
Ja, dat hoort er gewoon bij

Slide 20 - Quizvraag

VOG aanvragen waar doe je dat?
A
Dat doe je op met een formulier van school
B
Dat doe je via de gemeente
C
Dat doe je via de instelling
D
Alle antwoorden zijn juist

Slide 21 - Quizvraag

Als je gaat werken in de kinderopvang moet je je inschrijven in het personenregister kinderopvang
A
Je moet inschrijven en een POK hebben
B
Dat moet je zeker doen
C
Dat moet ook op een basisschool
D
In jaar 1 hoeft dat niet

Slide 22 - Quizvraag

Je uren moet je ongeveer maken.
A
Je moet ongeveer 25 uur per week maken
B
Je moet 300 uur in 10 weken maken
C
Als je 275 uur maakt is het ook goed
D
Je moet per week 30 uur maken.

Slide 23 - Quizvraag

Welke uren tellen mee?
A
Als ik ziek ben hoef ik de uren niet in te halen.
B
Als ik een bruiloft heb, mag ik 8 uur meetellen
C
Het maakt niet uit hoeveel uren ik ziek ben, die uren tellen toch mee
D
Alle verlof uren moeten goed ingevuld worden op de lijst

Slide 24 - Quizvraag

Plaats een zin, een picto, een smiley waarmee je aangeeft hoe je de les vond

Slide 25 - Open vraag

Slide 26 - Tekstslide