cross

H3.7 Molberekeningen maken

§7 Mol berekeningen maken
1 / 42
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 42 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

§7 Mol berekeningen maken

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Wat is een mol?
9

Slide 3 - Tekstslide

H₂0 en CO₂ komen vrij bij...
A
Volledige verbranding
B
Onvolledige verbranding
C
Volledige- en Onvolledige verbranding
D
Bij beiden niet.

Slide 4 - Quizvraag

Voor een verbrandingsreactie zijn drie dingen nodig. Welke?
A
Hout, Diesel en Benzine
B
Zuurstof, Stikstof en Helium
C
Zuurstof, Brandstof en Temperatuur
D
Ruimte, Dichtheid en Viscositeit

Slide 5 - Quizvraag

Kijk naar de reactievergelijking van de verbranding van methaan:
CH₄ + O₂ --> CO₂ + 2H₂O
Welke coëfficiënt moet voor zuurstof staan?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 6 - Quizvraag

…SO₂ (g) + …O₂ (g) → …SO₃ (g) 
Wat voor soort reactie is dit?
 • verbrandingsreactie
 • wat betekenen de symbolen?
 • zwavel en zuurstof
 • Maak de reactie kloppend
 • Geef de molecuulmassa van zwaveloxide
 • 64,064g

Slide 7 - Tekstslide

 …ZnO (s) → …Zn (s) + …O₂ (g) 
Wat voor soort reactie is dit?
 • Ontledingsreactie
 • wat betekenen de symbolen?
 • zink en zuurstof
 • Maak de reactie kloppend
 • Geef de molecuulmassa van zinkoxide.
 • 81,38g

Slide 8 - Tekstslide

 …C₃H₈ (g) + …O₂ (g) → …CO₂ (g) + …H₂O (l) 
Wat voor soort reactie is dit?
 • verbrandingsreactie
 • wat betekenen de symbolen?
 • koolstof, waterstof en zuurstof
 • Maak de reactie kloppend
 • Geef de molecuulmassa van propaan.
 • 44,094g

Slide 9 - Tekstslide

 …P₂O₃ (s) → …P (s) + …O₂ (g) 
Wat voor soort reactie is dit?
 • Ontledingsreactie 
 • wat betekenen de symbolen?
 • fosfor en zuurstof
 • Maak de reactie kloppend
 • Geef de molecuulmassa van difosfortrioxide
 • 109,95g

Slide 10 - Tekstslide

 …Al (s) + …Cl₂ (g) → …AlCl₃ (s) 
Wat voor soort reactie is dit?
 • vormingsreactie 
 • wat betekenen de symbolen?
 • aluminium en chloor
 • Maak de reactie kloppend

Slide 11 - Tekstslide

Geef de molecuulformule van:
 1. zuurstof 
 2. broom 
 3. waterstof 
 4. aluminum 
 5. goud
 6. kobalt
 7. lood
 8. ijzer
 9. fosfor
 1. O₂
 2. Br₂
 3. H₂
 4. al
 5. Au
 6. Co
 7. Pb
 8. Fe
 9. P

Slide 12 - Tekstslide

Geef de molecuulformule van:
 1. Calcuim
 2. Chloor
 3. Stikstof
 4. Koolstof
 5. Fluor
 6. kwik
 7. Radium
 8. zilver
 9. neon
 1. Ca
 2. Cl₂
 3. N₂
 4. C
 5. F₂
 6. Hg
 7. Ra
 8. Ag
 9. Ne

Slide 13 - Tekstslide

Geef de molecuul formule van
zwavelzuur                                    Ethanol
1
2

Slide 14 - Tekstslide

Geef de molecuulformule van glucose.
1

Slide 15 - Tekstslide

Griekse telwoorden
Bij moleculaire stoffen gebruiken we in de naam Griekse telwoorden. Deze moet je kennen!
1 = mono
2 = di
3 = tri
4 = tetra
5 = penta

Slide 16 - Tekstslide

Voorbeelden
PO
 • (Eerste element 1 atoom? Laat mono weg)
 • ... fosfor .... oxide
 • difosfortrioxide

Slide 17 - Tekstslide

Voorbeelden
distikstoftetraoxide
 • N..O..
 • NO

Slide 18 - Tekstslide

Wat weegt een atoom?
Alle massa zit in de kern, elektronen wegen bijna niets.1 proton heeft een massa van 1 u  (= unit).
1 neutron heeft een massa van 1 u.
aantal protonen + aantal neutronen = massagetal

Slide 19 - Tekstslide

Wat is een Mol?
 • Hoeveelheid zoals één dozijn.
 • 1 mol is 6,02214129 x 10²³ deeltjes
 • De constante van Avogadro
 • De atomen hebben een massa met als eenheid u.
 • Waar komt die u vandaan? 

Slide 20 - Tekstslide

Van Mol naar gram
 • Bereken de molecuul massa van H₂O
 • Schrijf alle atoommassa's op.
 • H = 1,008u x 2 = 2,016u
 • O = 16,00u
 • H₂O weegt dus 2,016 + 16,00 = 18,016g
 • En het zijn 18,016 x 6,02214129 x 10²³ deeltjes.

Slide 21 - Tekstslide

Van Mol naar gram

C₅H₁₂ + 4O₂ → 5CO₂ + 6H₂O

Deze reactievergelijking staat in verhouding met elkaar.

 • Je hebt 1 mol C₅H₁₂
 • 4 mol 4O₂
 • 5 mol 5CO₂
 • 6 mol 6H₂O
 • 1 : 4 : 5 : 6
 • Als je uitrekend wat  1 molecuul C₅H₁₂ weegt dan weet je wat 1 mol C₅H₁₂ weegt.

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Wat is de molecuulmassa van:
 • 2AlCl₃
 • 2 x (1 x 26,98 + 3 x 35,45) = 266,66 u
 • 4C₆H₁₂O₆
 •  4 x (6 x 12,01 + 12 x 1,008 + 6 x 16,00) = 720,624 u                                                     

Slide 24 - Tekstslide

 • Reactievergelijking opstellen C₅H₁₂ + O₂ → CO₂ + H₂O 
 • Kloppend maken: C₅H₁₂ + 8O₂ → 5CO₂ + 6H₂O 
 • De mol verhouding:   C₅H₁₂ : 6H₂O -->    1    :  6
 • 1 mol C₅H₁₂ = 72,146 g 
 • Dus 70/72,146 = 0,97 mol C₅H₁₂ 
 • 1:6 Dus 6 x 0,97 C₅H₁₂   
 • Dus er is 6 x 0,97 = 5,823 mol H₂O 
 • 1 mol H₂O = 2 x 1,008+1 x 16.00 = 18,016 g 
 • Dus er is 5,823 x 18,823 = 104,89 g H₂O gevormd 
 • Dus er is 1,0 ∙ 10²g H₂O gevormd.
Je verbrandt 70 gr C₅H₁₂ hoeveel H₂O krijg je dan?

Slide 25 - Tekstslide

Hoeveel mol is 8,02 gram methaan?
A
1,00 mol
B
0,500 mol
C
0,750 mol
D
2,00 mol

Slide 26 - Quizvraag

Hoeveel mol is 8,02 gram methaan?
A
1,00 mol
B
0,500 mol
C
0,750 mol
D
2,00 mol

Slide 27 - Quizvraag

0,74 mol magnesiumoxide

Slide 28 - Open vraag


A

Slide 29 - Quizvraag

Om zwavelzuur (H₂SO₄) te maken kun je zwaveltrioxide laten reageren met water. Hoeveel gram zwavelzuur ontstaat er als je 300 gr water omzet in zwavelzuur?De molverhouding
…….……..………… : ….……..……
….……..…… : ….……..……
1 mol            = ….……..……g
Dus ….……..…… : ….……..……= ….……..……mol
Dus er is ….……..…… ∙ ….……..…… = ….……..…… mol
 1 mol             = ….……..……g
 Dus er is ….……..…… ∙ ….……..…… = ….……..…… gevormd

Slide 30 - Tekstslide

 Bij ontleding van aluminiumoxide (Al₂O₃) onstaan aluminium en zuurstof. Hoeveel Aluminium ontstaat als je uitgaat van 50 g aluminiumoxide?


De molverhouding
…….……..………… : ….……..……
….……..…… : ….……..……
1 mol             = ….……..……g
Dus ….……..…… : ….……..……= ….……..……mol
Dus er is ….……..…… ∙ ….……..…… = ….……..…… mol
 1 mol               = ….……..……g
 Dus er is ….……..…… ∙ ….……..…… = ….……..…… gevormd

Slide 31 - Tekstslide

Men verbrandt 1,24 gram fosfor (P₄ )tot difosforpentoxide. Hoeveel gram P₂O₅ ontstaat er?


De molverhouding
…….……..………… : ….……..……
….……..…… : ….……..……
1 mol               = ….……..……g
Dus ….……..…… : ….……..……= ….……..……mol
Dus er is ….……..…… ∙ ….……..…… = ….……..…… mol
 1 mol            = ….……..……g
 Dus er is ….……..…… ∙ ….……..…… = ….……..…… gevormd

Slide 32 - Tekstslide

 Koper kunnen we maken door over koperoxide CuO(s) methaangas CH₄ (g) te leiden en het mengsel te verhitten. De reactie producten zijn koper, koolstofdioxide en water. We gaan uit van 50 g CuO Hoeveel gram koper ontstaat er dan?


De molverhouding
…….……..………… : ….……..……
….……..…… : ….……..……
1 mol              = ….……..……g
Dus ….……..…… : ….……..……= ….……..……mol
Dus er is ….……..…… ∙ ….……..…… = ….……..…… mol
 1 mol               = ….……..……g
 Dus er is ….……..…… ∙ ….……..…… = ….……..…… gevormd

Slide 33 - Tekstslide

Bij de reactie tussen magnesium en zuurstof ontstaat een reactieproduct: magnesiumoxide, MgO(s). Men mengt 142 g magnesium hoeveel gram zuurstof wordt er gevormd?

De molverhouding
…….……..………… : ….……..……
….……..…… : ….……..……
1 mol = ….……..……g
Dus ….……..…… : ….……..……= ….……..……mol
Dus er is ….……..…… ∙ ….……..…… = ….……..…… mol
 1 mol = ….……..……g
 Dus er is ….……..…… ∙ ….……..…… = ….……..…… gevormd

Slide 34 - Tekstslide

We verbranden 30 g methaan (CH₄). Hoeveel g CO₂ ontstaat er?

De molverhouding
…….……..………… : ….……..……
….……..…… : ….……..……
1 mol = ….……..……g
Dus ….……..…… : ….……..……= ….……..……mol
Dus er is ….……..…… ∙ ….……..…… = ….……..…… mol
 1 mol = ….……..……g
 Dus er is ….……..…… ∙ ….……..…… = ….……..…… gevormd

Slide 35 - Tekstslide

Bij de reactie tussen chroom en chloor ontstaat CrCl₃(s).
 Je hebt 20 gram chroom. Hoeveel g CrCl₃ ontstaat er?

De molverhouding
…….……..………… : ….……..……
….……..…… : ….……..……
1 mol = ….……..……g
Dus ….……..…… : ….……..……= ….……..……mol
Dus er is ….……..…… ∙ ….……..…… = ….……..…… mol
 1 mol = ….……..……g
 Dus er is ….……..…… ∙ ….……..…… = ….……..…… gevormd

Slide 36 - Tekstslide

 Je verbrand Cyclohexaan C₆H₁₂.
 Je hebt 30 gram Cyclohexaan. Hoeveel g CO₂ ontstaat er?

De molverhouding
…….……..………… : ….……..……
….……..…… : ….……..……
1 mol = ….……..……g
Dus ….……..…… : ….……..……= ….……..……mol
Dus er is ….……..…… ∙ ….……..…… = ….……..…… mol
 1 mol = ….……..……g
 Dus er is ….……..…… ∙ ….……..…… = ….……..…… gevormd

Slide 37 - Tekstslide

 Ammoniumchloride NH₄Cl ontleed tot de elementen
 Je hebt 15 gram Ammoniumchloride. Hoeveel g Cl ontstaat er?De molverhouding
…….……..………… : ….……..……
….……..…… : ….……..……
1 mol = ….……..……g
Dus ….……..…… : ….……..……= ….……..……mol
Dus er is ….……..…… ∙ ….……..…… = ….……..…… mol
 1 mol = ….……..……g
 Dus er is ….……..…… ∙ ….……..…… = ….……..…… gevormd

Slide 38 - Tekstslide

Op de camping verbrand je propaangas C₃H₈ volledig om je eten te koken, er ontstaat koolstofdioxide en water.  Je hebt 50 gram propaangas.  b Hoeveel g H₂O ontstaat er?


De molverhouding
…….……..………… : ….……..……
….……..…… : ….……..……
1 mol = ….……..……g
Dus ….……..…… : ….……..……= ….……..……mol
Dus er is ….……..…… ∙ ….……..…… = ….……..…… mol
 1 mol = ….……..……g
 Dus er is ….……..…… ∙ ….……..…… = ….……..…… gevormd

Slide 39 - Tekstslide

Bij een reactie tussen ammoniak en stikstofmonooxide ontstaat stikstof en water.  Je hebt 25 gram ammoniak. Hoeveel g H₂O ontstaat er?
 
De molverhouding
…….……..………… : ….……..……
….……..…… : ….……..……
1 mol = ….……..……g
Dus ….……..…… : ….……..……= ….……..……mol
Dus er is ….……..…… ∙ ….……..…… = ….……..…… mol
 1 mol = ….……..……g
 Dus er is ….……..…… ∙ ….……..…… = ….……..…… gevormd

Slide 40 - Tekstslide

Om salpeterzuur HNO₃ te maken moet je stikstofdioxide reageren met zuurstof en waterdamp.  Je hebt 85 gram stikstofdioxide. Hoeveel gram  HNO₃ ontstaat er?
De molverhouding
…….……..………… : ….……..……
….……..…… : ….……..……
1 mol = ….……..……g
Dus ….……..…… : ….……..……= ….……..……mol
Dus er is ….……..…… ∙ ….……..…… = ….……..…… mol
 1 mol = ….……..……g
 Dus er is ….……..…… ∙ ….……..…… = ….……..…… gevormd

Slide 41 - Tekstslide

Huiswerk 

Slide 42 - Tekstslide