cross

oefenen h4

Deze les
oefenen met quiz
nakijken wb
opdracht oordeel over Stalin
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Deze les
oefenen met quiz
nakijken wb
opdracht oordeel over Stalin

Slide 1 - Tekstslide

De bedenker van communisme was?
A
Marx
B
Lenin
C
Stalin
D
Troski

Slide 2 - Quizvraag

Kies de juist volgorde
A
Lenin, Stalin, Nicolaas II
B
Nicolaas II, Lenin, Stalin
C
Stalin, Lenin, Nicolaas II
D
Nicolaas II, Stalin, Lenin

Slide 3 - Quizvraag

Wat is een gevolg van de Februarirevolutie?
A
Er ontstond een economische crisis
B
De Bolsjewieken kregen alle macht in handen
C
De tsaar moest afstand doen van de troon
D
De Sovjet Unie werd een eenpartijstaat

Slide 4 - Quizvraag

Wie komt terug naar Rusland om de strijd verder te zetten?
A
Lenin - leider Mensjewieken
B
Lenin - leider Bolsjewieken
C
Stalin - leider Mensjewieken
D
Stalin - leider Bolsjewieken

Slide 5 - Quizvraag


Wie hielp Lenin om naar Rusland te komen en waarom?
A
De Russische Tsaar. Hij hoopte dat Lenin de rust kon laten terugkeren.
B
Oostenrijkse keizer. Hij hoopte dat Lenin onrust zou zaaien in Rusland.
C
Frankrijk. Zij hoopten dat Lenin zich zou terugtrekken uit de Eerste Wereldoorlog
D
Duitsland. Zij hoopten dat Lenin vrede zou sluiten met Duitsland.

Slide 6 - Quizvraag

Wie kregen na de revolutie de macht in Rusland? Onder leiding van?
A
De communisten - Lenin
B
De communisten - Stalin
C
De socialisten - Lenin
D
De socialisten - Stalin

Slide 7 - Quizvraag

Het woord Sovjet- Unie betekent letterlijk
A
Unie van zelfstandige staten
B
Bolsjewieken die samenwerken
C
Communistische eenheid
D
Dat raden van arbeiders samenwerken

Slide 8 - Quizvraag

Welke gebeurtenissen ontstonden door de februarirevolutie?
A
Er ontstond een economische crisis
B
De Bolsjewieken kregen alle macht in handen
C
De tsaar moest afstand doen van de troon
D
De Sovjet Unie werd een eenpartijstaat

Slide 9 - Quizvraag

NEP werd ingevoerd vanwege:
A
Succes Oorlogscommunisme
B
Wegvallen Rusland WO-1
C
Onvrede bevolking
D
Economische achterstand Rusland

Slide 10 - Quizvraag

Wat hoort NIET bij de planeconomie van Stalin?
A
vijfjarenplan
B
NEP
C
collectivisatie van de landbouw
D
industrialisatie

Slide 11 - Quizvraag

Stalin besloot de NEP achter zich te laten en met de collectivisatie te beginnen.
Dit is een ... verandering.
A
Culturele
B
Sociale
C
Economische
D
Politieke

Slide 12 - Quizvraag

Welk begrip past het beste bij de afbeelding?
A
Collectivisatie
B
Stalinisme
C
Planeconomie
D
Dwangarbeider

Slide 13 - Quizvraag


Welk kenmerk van Stalinisme herken je in de bron hiernaast?
A
Censuur
B
Persoonsverheerlijking
C
Propaganda
D
Showprocessen

Slide 14 - Quizvraag


Welk kenmerk van Stalinisme herken je in de bron hiernaast?
A
Censuur
B
Persoonsverheerlijking
C
Propaganda
D
Showprocessen

Slide 15 - Quizvraag


Welke kenmerken van het stalinisme zijn te herkennen op het plaatje?
A
censuur en collectivisatie
B
collectivisatie en persoonsverheerlijking
C
persoonsverheerlijking en terreur
D
terreur en censuur

Slide 16 - Quizvraag

Wat is geen kenmerk van het stalinisme?
A
Er is sprake van een dictatuur
B
Er is een totalitaire staat met propaganda, censuur en terreur
C
Er zijn politieke rechten voor het individu
D
Weinig tot geen vrijheid voor het individu

Slide 17 - Quizvraag

tel in tas

Slide 18 - Tekstslide

Nakijken wb en lvb
timer
15:00

Slide 19 - Tekstslide

Oordeel over Stalin
timer
20:00

Slide 20 - Tekstslide