cross

Quiz H3

Quiz H3 water
Gebruik je mobiel en login in lesson up
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 2

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslide en 5 videos.

Onderdelen in deze les

Quiz H3 water
Gebruik je mobiel en login in lesson up

Slide 1 - Tekstslide

Wat is de fase van mist ?
A
vast
B
vloeibaar
C
gas
D
plasma

Slide 2 - Quizvraag

Slide 3 - Video

Bij droog ijs in water vindt de fase-overgang plaats
A
rijpen
B
vervluchtigen
C
stollen
D
verdampen

Slide 4 - Quizvraag

0

Slide 5 - Video

Waarom neemt het volume van de zak zo snel toe ? (2 goede antw.)
A
gassen nemen meer ruimte in de vaste stoffen
B
gassen nemen meer ruimte in dan vloeistoffen
C
het droogijs verdampt
D
het droogijs vervluchtigt.

Slide 6 - Quizvraag

Slide 7 - Video

Het beslaan van de bril komt door de fase overgang
A
verdampen
B
stollen
C
condenseren
D
rijpen

Slide 8 - Quizvraag

Slide 9 - Video

De zeep ruik je door de fase-overgang
A
vervluchtigen
B
verdampen
C
stollen
D
rijpen

Slide 10 - Quizvraag

Slide 11 - Video

Je ruikt de spiritus snel door de fase-overgang
A
vervluchtigen
B
verdampen
C
rijpen
D
stollen

Slide 12 - Quizvraag

Hoe kan een stof van de vaste naar de voeibare fase gaan ?
A
daling van temperatuur
B
stijging van temperatuur
C
rammelen
D
er tegen blazen

Slide 13 - Quizvraag

Er is warmte nodig bij de fase-overgang
A
rijpen
B
vervluchtigen
C
koken
D
verdampen

Slide 14 - Quizvraag

Noem de drie onderdelen van een vloeistof thermometer.

Slide 15 - Open vraag

Waarom koos Celsius 0 en 100 graden Celsius als ijkpunt voor smeltend ijs en kokend water ? (meer antw. goed)
A
Dit koos hij niet, maar hij koos 100 en 0.
B
Dit waren mooie getallen
C
Hij wist niet wat de laagste temperatuur was
D
Hij kon maar tellen tot 100

Slide 16 - Quizvraag

Er zit 9,5 cm tussen het streepje van de 0 en 100°C. Hoeveel cm boven 0°C staat de alcohol als het 20°C is ?
A
19 cm
B
1,9 cm
C
47,5 cm
D
3 cm

Slide 17 - Quizvraag

Bij een groter reservoir stijgt de vloeistof in een thermometer
A
langzamer
B
sneller
C
even snel
D
plotseling

Slide 18 - Quizvraag

Je zit op de fiets bij 2°C en het waait hard. De werkelijke temperatuur is dan
A
2°C
B
minder dan 2°C
C
hoger dan °C
D
dat ligt aan de temperatuur v.d wind

Slide 19 - Quizvraag

Wat is de fase van stikstof van
a) - 180°C ?b) - 200°C ? c) - 220°C ?
A
vast, vloeibaar, gas
B
vast, vast, gas
C
vloeibaar, vast, gas
D
gas, vloeibaar, vast

Slide 20 - Quizvraag

Tussen welke temperaturen is alcohol een gas en water vloeibaar ?
A
nooit
B
tussen 78 en 100°C
C
boven 78°C
D
onder 100°C

Slide 21 - Quizvraag

Tussen welke temperaturen is alcohol vloeibaar en kwik vast ?
A
nooit
B
tussen -114 en -39°C
C
onder -114°C
D
boven -39°C

Slide 22 - Quizvraag