cross

Leesstrategieen

Leesstrategiën

doel: leren op welke manier je het beste een tekst kunt lezen

1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Leesstrategiën

doel: leren op welke manier je het beste een tekst kunt lezen

Slide 1 - Tekstslide

Welke leesstrategieën ken je?

Slide 2 - Open vraag

Slide 3 - Video

Oriënteren lezen


Leesdoel: snel vaststellen of een tekst bruikbaar is   

 • Titel
 • flaptekst
 • Eerste alinea
 • Inhoudsopgave
 • Tussenkoppen
 • Schrijver

Slide 4 - Tekstslide

Globaal lezen

Leesdoel: vinden van hoofdzaken

lees:

 • Eerste en laatste alinea
 • Eerste en slotzinnen van alinea’s

Slide 5 - Tekstslide

Globaal lezen

Leesdoel: vinden van hoofdzaken

lees:

 • Eerste en laatste alinea
 • Eerste en slotzinnen van alinea’s

Slide 6 - Tekstslide

Intensief lezen

Leesdoel: de tekst goed begrijpen

aanpak:

 • Tekst helemaal lezen
 • Zoek de betekenis van moeilijke woorden op
 • Zoek de signaalwoorden en de verbanden*
 • Bepaal onderwerp
 • Bepaal hoofdgedachte

Slide 7 - Tekstslide

*Signaalwoorden


Verbanden en signaalwoorden:


In teksten hebben zinnen en alineas altijd met elkaar te maken. Ze houden verband met elkaar. Aan een signaalwoord zie je met welk verband je te maken hebt. Die woorden helpen je een tekst beter te begrijpen. Er zijn verschillende soorten verbanden, zoals opsomming, oorzaak-gevolg, voorwaarde, reden, tegenstelling. Voorbeelden van signaalwoorden: Ook, ten eerste/tweede, want, omdat, maar, daardoor, mits, tenzij, als, namelijk, dus...etc.

Slide 8 - Tekstslide

zoekend/scannend lezen

Leesdoel: het vinden van bruikbare informatie


Let op tussenkopjes, opvallende lay- out (cursief, vet, opsomming e.d.)

Gebruik register of inhoudsopgave indien aanwezig.

Slide 9 - Tekstslide

Kritisch lezen

Leesdoel: Beoordelen of de informatie juist/betrouwbaar is

Aanpak:

 • Is de informatie juist?
 • Deugt de argumentatie?
 • Hoe deskundig/partijdig is de auteur?
 • Zijn de bronnen actueel /betrouwbaar?

Slide 10 - Tekstslide

Studerend lezen

Leesdoel: De belangrijkste informatie onthouden

Aanpak:

 • Lees de tekst oriënterend, globaal en intensief.
 • Maak een uittreksel of samenvatting en lees die een aantal      maal door.

Slide 11 - Tekstslide

Welke strategie gebruik je om in een boek over levensovertuigingen de historische wortels van het humanisme vinden?
A
kritisch
B
studerend
C
globaal
D
intensief

Slide 12 - Quizvraag

Je kijkt wie een bepaald artikel heeft geschreven en waar het gepubliceerd is
A
Oriënterend
B
Studerend
C
Zoekend/scannend
D
Intensief

Slide 13 - Quizvraag

Je bepaalt wat de hoofdgedachte van de tekst is.
A
Globaal
B
Oriënterend
C
Intensief
D
Studerend

Slide 14 - Quizvraag

Je zoekt in een tekst naar de verbanden tussen de verschillende onderdelen.
A
Globaal
B
Zoekend
C
Intensief
D
Studerend

Slide 15 - Quizvraag

Een tekst doorlezen, voordat je de vragen gaat lezen en maken.
A
Intensief
B
Globaal
C
Oriënterend
D
Kritisch

Slide 16 - Quizvraag

Je leest een hoofdstuk over de Tachtigjarige Oorlog op verschillende manieren, maakt een uittreksel en leest dat een aantal maal door
A
Intensief
B
Globaal
C
Kritisch
D
Studerend

Slide 17 - Quizvraag

In een folder van Baobab kijken naar mogelijke vakantiebestemmingen in Nepal
A
Oriënterend
B
Globaal
C
Intensief
D
Kritisch

Slide 18 - Quizvraag

Als je informatie over het humanisme hebt gevonden, kom je moeilijke woorden tegen en je zoekt de betekenis daarvan op
A
Intensief
B
Globaal
C
Kritisch
D
Studerend

Slide 19 - Quizvraag

Je leest de flaptekst
A
Studerend
B
Globaal
C
Oriënterend
D
Zoekend/scannend

Slide 20 - Quizvraag

Opdracht leesstrategie/Klassikaal


                   

Oriënterend lezen
1. Lees de titel, de eerste en de laatste alinea.
2. Bepaal onderwerp, tekstdoel en tekstsoort.
3. Wie is de auteur?
4. Wat is de bron?
5. Bekijk de illustratie.

Slide 21 - Tekstslide

Opdracht/individueel

Intensief lezen

1. Lees de tekst helemaal.
2. Zoek de betekenis op van: 
periferie, controverse en favelas.
3. "onlangs van de aardbodem verdwenen toestel van deze maatschappij?"  Waar verwijst hij naar?

4. Wat is de aanleiding tot dit artikel?
5. Wat is de hoofdgeachte?

Slide 22 - Tekstslide

Controleer antwoorden

2.   periferie = omgeving
     controverse =
 heftig meningsverschil 

     favela = (
Braziliaanse) sloppenwijk 
3.  Het vermiste toestel van Malaysia Airlines, de MH370

4.  Het neerschieten boven de Oekraïne van vlucht MH17
5.  Youp vindt het vreselijk hoe er door bepaalde mensen met   

      leed wordt omgegaan.

Slide 23 - Tekstslide

Reflectie

- wat heb je geleerd?

- hoe ga je de teksten tijdens het examen lezen?

- veel lezen en oefenen!

Slide 24 - Tekstslide