cross

Lezen H3&4: verbanden & signaalwoorden

Deze les
Lesdoelen

Terugblik

Uitleg: signaalwoorden & tekstverbanden

Aan de slag!

1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 31 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Deze les
Lesdoelen

Terugblik

Uitleg: signaalwoorden & tekstverbanden

Aan de slag!

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen
Aan het einde van de les...

...kun je uitleggen wat de functie is van signaalwoorden;

...kun je drie tekstverbanden herkennen in een tekst: opsomming, tegenstelling, toelichting;

Slide 2 - Tekstslide

Noem 3 tekstdoelen

Slide 3 - Woordweb

Aantekening: signaalwoorden & tekstverbanden
In een tekst hebben woorden, zinnen en alinea's met elkaar te maken. 

Dit noem je een tekstverband.
--> tekstverband kun je herkennen aan signaalwoorden.

Doel: door tekstverband te herkennen, begrijp je een tekst beter.


Slide 4 - Tekstslide

Opsomming
signaalwoorden

ook
bovendien
daarnaast

maar ook opsommingstekens
dubbele punt (:), liggende streepjes (-) of getallen (1, 2, 3)

Slide 5 - Tekstslide

Tegenstelling
signaalwoorden

maar
echter 
hoewel
toch

VB: Velen gaan op vakantie naar Zuid-Frankrijk, hoewel het in Nederland ook lekker weer is.

Slide 6 - Tekstslide

Toelichting
signaalwoorden

bijvoorbeeld
zoals
neem nou
ter illustratie
denk aan

VB: Je kunt afspraken vastleggen in een stageovereenkomst, zoals het aantal uren dat je stageloopt.

Slide 7 - Tekstslide

Aan de slag!
Maak opdracht 1, blz. 65 (tekst 2: Smakelijk eten).

Je hebt 20 minuten de tijd.
Je geeft antwoord in volledige zinnen.
Je werkt zelfstandig.

Je werkt verder aan woordenschat als je klaar bent (opdracht 3 & 4, blz. 27, zie Magister).

Slide 8 - Tekstslide

Huiswerk
Maak opdracht 3 & 4, blz. 27 (woordenschat).

Leer theorie.

Slide 9 - Tekstslide

Lesdoelen
Aan het einde van de les...

...kun je uitleggen wat de functie is van signaalwoorden;

...kun je drie tekstverbanden herkennen in een tekst: opsomming, tegenstelling, toelichting;

...kun je de betekenis van moeilijke woorden uit een tekst halen door een woordraadstrategie te gebruiken.

Slide 10 - Tekstslide

Welk signaalwoord hoort bij:

Opsomming
A
verder
B
eerst
C
terwijl
D
daardoor

Slide 11 - Quizvraag

Welk signaalwoord is een signaalwoord voor tegenstelling?
A
zoals
B
ten slotte
C
tegenover
D
denk aan

Slide 12 - Quizvraag

Welk signaalwoord past NIET bij een toelichting/voorbeeld?
A
Ook
B
Bijvoorbeeld
C
Zoals
D
Neem nou

Slide 13 - Quizvraag

Is 'daarnaast' een signaalwoord van...
A
tegenstelling
B
toelichting
C
tijd
D
opsomming

Slide 14 - Quizvraag

Aan de slag!
Klassikaal lezen tekst 3: "(On)bewerkt beroemd"

Markeer alle signaalwoorden voor een opsomming, tegenstelling en/of toelichting.

Zelfstandig werken = opdracht 2, blz. 66.


Slide 15 - Tekstslide

Deze les
Lesdoelen

Terugblik: signaalwoorden

Aan de slag!

Huiswerk

Slide 16 - Tekstslide

Lesdoelen
Aan het einde van de les...

...kun je uitleggen wat de functie is van signaalwoorden;

...kun je drie tekstverbanden herkennen in een tekst: opsomming, tegenstelling, toelichting.

Slide 17 - Tekstslide

Lesdoelen!?!?

Noem een signaalwoord voor een opsomming, tegenstelling en toelichting.

Slide 18 - Open vraag

Aan de slag!
Klassikaal lezen tekst 4: 'Leren ondernemen in een learning company'

Instructies:
1. Markeer de signaalwoorden die je tegenkomt.
2. Onderstreep de woorden die je niet kent.

--> Zelfstandig opdracht 4*** maken (blz. 87 & 88, 15 vragen).
Je hebt 15 minuten de tijd. 
Je werkt zelfstandig.
We bespreken de antwoorden klassikaal.

Slide 19 - Tekstslide

Deze les
Lesdoelen

Uitleg: tekstverbanden (2)

HW nakijken 

Aan de slag!

Slide 20 - Tekstslide

Lesdoelen
Aan het einde van de les...

...kun je signaalwoorden herkennen in een tekst;

...kun je zes tekstverbanden in een tekst benoemen: tegenstelling, opsomming, toelichting, tijdsvolgorde, oorzaak-gevolg en voorwaarde.

Slide 21 - Tekstslide

Tijdsvolgorde 
signaalwoorden

eerst
daarna
vervolgens
nadat
inmiddels

vb.: Eerst meld je je aan bij de site. Vervolgens maak je de opdrachten. Nadat je je werk hebt nagekeken, kun je gaan leren.

Slide 22 - Tekstslide

Oorzaak-gevolg
signaalwoorden

daardoor
doordat
zodat
de oorzaak hiervan is

vb.: Doordat het keihard regende, kwam ik doorweekt aan op school.

Slide 23 - Tekstslide

Voorwaarde
signaalwoorden

als ... dan
indien
tenzij
mits

vb.: Morgen ga ik winkelen met mijn moeder, mits ik mijn huiswerk heb gemaakt.


Slide 24 - Tekstslide

Aan de slag!
opdracht 4, blz. 87 nakijken
(zie Showbie, Learning company).

Maak opdracht 1 & 2, blz. 121.

Je werkt zelfstandig, je hebt 20 minuten.

Slide 25 - Tekstslide

Lesdoelen?!?
Aan het einde van de les...

...kun je signaalwoorden herkennen in een tekst;

...kun je zes tekstverbanden in een tekst benoemen: tegenstelling, opsomming, toelichting, tijdsvolgorde, oorzaak-gevolg en voorwaarde.

Check --> Kahoot

Slide 26 - Tekstslide

Deze les
Lesdoelen

Terugblik: signaalwoorden

HW nakijken

Aan de slag!

Slide 27 - Tekstslide

Lesdoelen
Aan het einde van de les...

...kun je signaalwoorden herkennen in een tekst;

...kun je zes tekstverbanden in een tekst benoemen: tegenstelling, opsomming, toelichting, tijdsvolgorde, oorzaak-gevolg en voorwaarde.


Slide 28 - Tekstslide

Terugblik
Kahoot

Tien vragen met / over signaalwoorden.

Succes!

Slide 29 - Tekstslide

Aan de slag!
Opdracht 1 & 2, blz. 121 nakijken
(zie Showbie).

Maak opdracht 3, blz. 124.

Je werkt zelfstandig, je hebt 20 minuten.

Slide 30 - Tekstslide

Lesdoelen?!?
Aan het einde van de les...

...kun je signaalwoorden herkennen in een tekst;

...kun je zes tekstverbanden in een tekst benoemen: tegenstelling, opsomming, toelichting, tijdsvolgorde, oorzaak-gevolg en voorwaarde.

Slide 31 - Tekstslide