cross

3.2 Wie heeft de macht

Maatschappijleer 1
§3.2 Wie heeft de macht?
 • Nakijken §1
 • Uitleg stof + vragen tussendoor  
 • Maken opdrachten
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 3

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Maatschappijleer 1
§3.2 Wie heeft de macht?
 • Nakijken §1
 • Uitleg stof + vragen tussendoor  
 • Maken opdrachten

Slide 1 - Tekstslide

Democratie
Volk kiest mensen die de macht hebben.

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Noem 2 landen die heel erg democratisch zijn en 2 landen die juist niet democratisch zijn.

Slide 4 - Open vraag

kenmerken democratie
 • Het land heeft mensenrechten
 • Er zijn gelijke rechten voor iedereen
 • politie en leger houden zich aan de regels
 • er is een scheiding tussen politiek en rechters 
 • je mag zelf kiezen op wie je stemt ( vrije verkiezingen)
 • Er zijn verkiezingen

Slide 5 - Tekstslide

kenmerken dictatuur 
 • Geen grondwet en mensenrechten
 • Geen gelijke rechten voor alle burgers
 • Politiek leger gebruiken geweld
 • Geen verkiezingen of er wordt fraude gepleegd
 • Er zijn geen politieke partijen 

Slide 6 - Tekstslide

Dictatuur

 • de macht is in handen van één persoon of groep
 • meestal geholpen door het leger en geheime politie
 • geen vrijheid van meningsuiting
 • vaak maar één partij
 • geen verkiezingen of onbetrouwbare verkiezingen
 • de inwoners hebben vaak weinig rechten
 • er is vaak terreur (geweld en dreigen met geweld) richting de eigen inwoners

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Het Duitsland 

van Hitler
was een echte dictatuur!

Slide 9 - Tekstslide

Noem twee verschillen tussen een democratie en een dictatuur

Slide 10 - Open vraag

Censuur
Het expres weglaten of veranderen van bepaalde informatie.

Slide 11 - Tekstslide

Leg in je eigen woorden uit wat censuur inhoudt

Slide 12 - Open vraag

 Rechten

-verbod op discriminatie

-vrijheid van meningsuiting

- politie mag je niet zomaar oppakken
Plichten

- iedereen die werkt betaald belasting

- leerplicht

-plicht op verkeersregels

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video


DE RECHTEN VAN BURGERS IN NEDERLAND

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Nederland is een rechtsstaat
grondwet geldt voor burgers en staat

Slide 17 - Tekstslide

Nu in het nieuws
'Politie mag medewerkster niet verbieden haar hoofddoek te dragen tijdens het werk'

 -uitspraak van een organisatie voor de mensenrechten

Slide 18 - Tekstslide

plichten van de burger
 • je moet je aan de wet houden
 • je moet de regels kennen en naleven
 • je hebt een leerlicht. Tot je 18e moet je naar school
 • als je werkt betaal je belasting (belastingplicht)
 • als je een oproep krijgt van de rechter dan moet je verschijnen

Slide 19 - Tekstslide

Wat zijn mensenrechten?
Mensenrechten zijn er om alle mensen te beschermen tegen de macht van de staat. 
bijvoorbeeld:
-vrijheid van meningsuiting
-de overheid mag niet zomaar geweld tegen burgers gebruiken, -recht op onderwijs

Slide 20 - Tekstslide

Mensenrechten 
 Rechten: belangrijke dingen die jij mag doen 

Staan genoteerd in de grondwet

Mensenrechten: rechten die voor ieder  mens moeten gelden. Deze zorgen voor een veilig en goed leven 

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

Hoort de zin bij democratie of dictatuur?
" Je mag stemmen op een zelfgekozen partij "
A
Democratie
B
Dictatuur

Slide 23 - Quizvraag

Hoort de zin bij democratie of dictatuur?
"Je mag ten alle tijden je mening uiten"
A
Democratie
B
Dictatuur

Slide 24 - Quizvraag

Hoort de zin bij democratie of dictatuur?
"Kritiek op de overheid geven mag niet"
A
Democratie
B
Dictatuur

Slide 25 - Quizvraag

De overheid bepaalt wat de media mag berichten
A
Democratie
B
Dictatuur

Slide 26 - Quizvraag

Noem een land dat een dictatuur is

Slide 27 - Open vraag

Aan het werk! 
Maak opdrachten:
bladzijde 64 t/m 67

Slide 28 - Tekstslide