Herhaling en oefening H5

In vuur en vlam
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

In vuur en vlam

Slide 1 - Tekstslide

Vandaag gaan we herhalen
Verbranding
volledig en onvolledig
reactievergelijkingen

Slide 2 - Tekstslide

Brand blussen met deksel op pan. Welke voorwaarde van verbranding haal je weg?
A
Brandstof
B
Ontbrandings-temperatuur
C
Zuurstof

Slide 3 - Quizvraag

Brand blussen met water
Welke voorwaarde van verbranding haal je weg?
A
Brandstof
B
Ontbrandings-temperatuur
C
Zuurstof

Slide 4 - Quizvraag

Een olie brand kun je NIET blussen met...?
A
Zand
B
Schuim
C
Blusdeken
D
Water

Slide 5 - Quizvraag

Hoe kun je een brand NIET blussen?
A
Verwijderen van de brandstof
B
Verwijderen van de zuurstof
C
Verwijderen van de temperatuur
D
Meer zuurstof toevoegen

Slide 6 - Quizvraag

Je gebruikt een blusdeken om een brand te blussen. Welke verbrandingsvoorwaarde wordt er weggehaald?
A
Brandstof weghalen
B
Zuurstof weghalen
C
Afkoelen tot onder de ontbrandingstemperatuur

Slide 7 - Quizvraag

Waarop berust de werking van blussen met schuim van een brand?
A
de brandstof reageert met het schuim
B
het schuim sluit de zuurstoftoevoer af
C
het schuim verlaagt de temperatuur
D
het schuim sluit de brandstoftoevoer af

Slide 8 - Quizvraag

5.1: Brand!

Reactieverschijnselen:
Rook, vuur, vonken, as

Reactieschema: 
Met woorden

Reactievergelijking:
Molecuulformules en kloppend maken!

Slide 9 - Tekstslide

5.2: Blussen
Blussen: wegnemen van één van de drie voorwaardenHoe blus je een kampvuur?

Hoe blus je frituurvet?

Slide 10 - Tekstslide

Was hier sprake van een volledige of een onvolledige verbranding?
A
Volledig
B
Onvolledig

Slide 11 - Quizvraag

H₂0 en CO₂ komen vrij bij...
A
Volledige verbranding
B
Onvolledige verbranding
C
Volledige en Onvolledige verbranding
D
Bij beiden niet.

Slide 12 - Quizvraag

Welke stoffen ontstaan wel bij een onvolledige verbranding maar niet bij een volledige verbranding
A
CO2
B
CO
C
CO2 en C
D
CO en C

Slide 13 - Quizvraag

Is proces 2 een volledige of een onvolledige verbranding?
A
Volledige verbranding
B
Onvolledige verbranding

Slide 14 - Quizvraag

5.3: Volledige en onvolledige verbranding


Methaan + zuurstof -> koolstofdioxide + water


1 CH4 + 2 O2 -> 1 CO2 + 2 H2O

Slide 15 - Tekstslide

Volledige verbranding

- Voldoende zuurstof
- CO2
- H2O
- SO2

Onvolledige verbranding

- Onvoldoende zuurstof
- CO (en soms C)
- H2O
- SO2

CO (kolendamp) is giftig!

Slide 16 - Tekstslide

Welke reactievergelijking is juist voor de verbranding van propaan?

C3H8
A
1C3H8+1O21CO2+1H2O
B
1C3H83CO2+4H2O
C
1C3H8+5O23CO2+4H2O
D
1C3H8+3O23CO2+4H2O

Slide 17 - Quizvraag

Geef de reactievergelijking van de verbranding van zwavel
A
SO2+O2>SO4
B
S+O2>SO2
C
2S+O2>2SO
D
Zw+O2>ZwO2

Slide 18 - Quizvraag

Welke reactievergelijking van de verbranding van natrium klopt?
A
K+O2K2O
B
K+O22K2O
C
2K+O2K2O
D
4K+O22K2O

Slide 19 - Quizvraag

Noteer de kloppende reactievergelijking voor de volledige verbranding van olie, C₁₈H₃₈
A
C₁₈H₃₈ + 36 O₂ -> 18CO₂ + 19 H₂O
B
C₁₈H₃₈ + 55 O₂ -> 18CO₂ + 19H₂O
C
2 C₁₈H₃₈ + 55 O₂ -> 36CO₂ + 38 H₂O
D
C₁₈H₃₈ + 28 O₂ -> 18CO₂ + 19H₂O

Slide 20 - Quizvraag

Wat is er fout? (Dit is de reactievergelijking van de verbranding van aluminium
2 Al + O2 → Al2O3
A
Het aantal Al's klopt niet
B
Het aantal O's klopt niet
C
De index bij Al is fout
D
Het is niet fout

Slide 21 - Quizvraag

De reactievergelijking voor de verbranding van magnesium?
A
Mg + O -> MgO
B
Mg + O2 -> MgO
C
magnesium + zuurstof -> magnesiumoxide

Slide 22 - Quizvraag

Wat is de juiste reactievergelijking voor de onvolledige verbranding van methaan?

A
2 CH4 + 3 O2 → 2 CO + 4 H2O
B
CH4 + O2 → CO2 + H2O
C
CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O
D
CH4 + O2 → 2 CO + 2 H2O

Slide 23 - Quizvraag

5.4: Versterkt broeikaseffect
Fossiele brandstoffen bevatten koolwaterstoffen, maar ook zwavelverbindingen


Belangrijk broeikasgas:
CO2
Want CO2 houdt warmte (infrarode straling) vast


Slide 24 - Tekstslide

5.5: Luchtvervuiling

Maatregelen tegen luchtvervuiling:
Vaker de fiets pakken, minder met het vliegtuig op vakantie, zonne- en windenergie


Biobranstoffen:
bio-ethanol, E10, koolzaadolie

Slide 25 - Tekstslide

Reagens

Slide 26 - Tekstslide