cross

3.1: De Griekse wereld

3.1: De Griekse wereld
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenishavoLeerjaar 1

In deze les zitten 18 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

3.1: De Griekse wereld

Slide 1 - Tekstslide

Deze les:
 • Terugblik: waar ging de vorige les over?
 • Controle van het huiswerk, introductie H3
 • uitleg paragraaf 3.1
 • aan de slag met het lezen van de theorie en opdrachten.

Slide 2 - Tekstslide

Aan het einde van deze les...
... kun je uitleggen wat stadstaten zijn.
... kun je uitleggen wat kolonies zijn.
... kun je uitleggen waarom de Grieken kolonies stichtten in andere gebieden.
... kun je uitleggen hoe de Grieken omgingen met andere culturen.

Slide 3 - Tekstslide

Terugblik: de vorige les ging over?

Slide 4 - Tekstslide

3.1: De Griekse wereld
In deze paragraaf leer je:
 • waardoor in Griekenland zelfstandige stadstaten ontstonden
 • welke contacten de Grieken hadden met elkaar en met andere volken
 • kenmerken van de samenleving van Athene

Slide 5 - Tekstslide

Stadstaten:
Het landschap van Griekenland bestaat uit een deel vaste land en honderden eilanden. Ook zijn er vlaktes, steile bergen en heuvels.

Door dit versnipperde landschap was contact tussen steden moeilijk.

Slide 6 - Tekstslide

Stadstaten:
Steden blijven door het moeilijke contact zelfstandig, ze zorgen voor zichzelf. Met een eigen regering en een eigen leger.

Slide 7 - Tekstslide

Stadstaat:
Een zelfstandige stad met het landbouwgebied eromheen noemen we een stadstaat.

Slide 8 - Tekstslide

Middelen van bestaan van de oude Grieken:
 • Handel, elke stad heeft een marktplein (de agora)
 • nijverheid, (ambachten)
 • visserij
 • landbouw.

Slide 9 - Tekstslide

Samenleving van de oude Grieken:
De Griekse stadstaten hadden een landbouwstedelijke samenleving. De meeste mensen leefden van de landbouw, maar er waren ook steden met handel en ambachten.

Slide 10 - Tekstslide

Kolonies:
Kolonies: gebieden van een Griekse stadstaat buiten Griekenland

Slide 11 - Tekstslide

Waarom? Oorzaken:
 • maar 20% van de grond is geschikt voor landbouw.
 • de bevolking groeide, boeren konden daardoor niet meer genoeg voedsel voor iedereen produceren.

Slide 12 - Tekstslide

Gevolgen van kolonisatie:
 • Grieken vertrekken per schip uit hun stadstaten om zich op andere plaatsen te vestigen.
 • Er ontstaan Griekse kolonies langs de kusten van de Middellandse en Zwarte Zee.
 • Contacten met andere volkeren. (bijv. de Romeinen)

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Grieken en andere volken:
Door de kolonies gaat het erg goed met de Griekse economie, de handel en de productie groeien. Door deze handel komen de Grieken in contact met andere culturen en volken.

Slide 15 - Tekstslide

Grieken en andere volken:
Leren van andere volken:

 • Letterschrift --> ontstaan van het Griekse Alfabet
 • Geld i.p.v. ruilhandel.


Slide 16 - Tekstslide

Aan de slag:
Lees de eerste 3 blokjes theorie van paragraaf 3.1
Maak daarna opdracht 1,3,4,6


Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Link