6.2 De Gouden Eeuw van Nederland deel 1

H6 Regenten en vorsten
6.2 De gouden Eeuw van Nederland
Deel 1
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

H6 Regenten en vorsten
6.2 De gouden Eeuw van Nederland
Deel 1

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel: 
Aan het einde van deze les kun je aangeven op welke manier de Republiek geregeerd werd en hoe deze tot grote bloei kwam

Slide 2 - Tekstslide

1588
 • Republiek der zeven verenigde Provinciën
 • Geen koning, geen centraal bestuur

Slide 3 - Tekstslide

Regenten

 • Rijke koopmannen die bestuursmacht kregen
 • in stedelijke, gewestelijke en plattelandsbesturen
 • verdeelden de baantjes in een kleine kring van families

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Leg uit waarin het bestuur van de Nederlanden verschilde van dat van andere landen
timer
1:00

Slide 6 - Open vraag

Johan van Oldenbarnevelt (1568-1619)
Johan de Witt 
(1653-1672)
Raadspensionaris (eerst landsadvocaat)
voorzitter van de Staten van Holland

Slide 7 - Tekstslide

Stadhouder
 • opperbevelhebber van leger en vloot
 • meebeslissen over benoeming van nieuwe regenten
 • 1650-1672 stadhouderloos tijdperk


Slide 8 - TekstslideConflict Maurits en van Oldenbarnevelt1619: Oldenbarnevelt onthoofd

Slide 9 - Tekstslide

stadhouder Willem III
Raadpensionaris Johan de Witt
Rampjaar 1672

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Onenigheid
 • Oranjegezinden
 • willen stadhouder die soeverein wordt
 • Willem Frederik van Nassau (Fr en Gr)

Slide 12 - Tekstslide

Onenigheid
 • Staatsgezinden
 • geen stadhouder (1650-1672)
 • Macht aan de gewestelijke staten
 • Holland, Zeeland

Slide 13 - Tekstslide

Waarom was de stadhouder van Holland meestal de machtigste man van de Republiek? Noem 4 argumenten!
timer
1:00

Slide 14 - Open vraag