Het ziet ernaar uit dat je Javascript uit hebt staan.
Mèt Javascript kan je de website optimaal gebruiken.

Hoe zet ik Javascript aan?


Hoe bekostig je LessonUp?

Een LessonUp-licentie is al beschikbaar vanaf €69,- per jaar. Nagenoeg iedereen met deze licentie kan deze door school laten betalen. We leggen in een paar stappen uit op welke wijze een Docent Pro-licentie is op te voeren als jij deze wilt aanschaffen.

Sectie- of teambudget

Secties en teams hebben meestal een eigen budget waarmee ze dingen kunnen aanschaffen. Een Docenten Pro-licentie voor LessonUp valt hier ook onder. Welke afspraken hiervoor gelden, is per school verschillend. 

Mochten meerdere docenten binnen een team een Docenten Pro-licentie willen, dan is het aanschaffen van een Schoollicentie voordeliger en logischer. Ook met het oog op de mogelijkheden. In dat geval is dan al snel niet meer verstandig om hiervoor het sectie- of teambudget aan te wenden. In dat geval kan beter binnen de school gekeken worden naar een ander budget, zoals via het leermiddelenbudget of ICT-budget.

Persoonlijk basisrecht in geld

Dit klinkt misschien wat cryptisch zoals dit in de CAO VO staat vermeld, maar op de site van de AOB staat het als volgt uitgelegd:

“Een leraar heeft per schooljaar recht op (83 klokuren) en 600 euro voor deskundigheidsbevordering en professionaliseringsactiviteiten. Voor een onderwijsondersteuner geldt (veertig klokuren en) ook 600 euro. Het basisrecht (in tijd en) geld wordt berekend naar rato van de betrekkingsomvang. Je kunt zelf beslissen hoe je het budget inzet. Indien je geen gebruikmaakt van het basisrecht gedurende het schooljaar waarin het recht is toegekend, komt het te vervallen.

In artikel 16.5 van de cao voortgezet onderwijs staat dat elke leraar en ondersteuner per schooljaar recht heeft op 600 euro voor ‘alle vormen van’ deskundigheidsbevordering en professionalisering. Het is goed om te weten dat er veel valt onder deze termen en dat je verder moet denken dan alleen professionalisering op school. Jij mag zelf als werknemer bepalen waar je het budget voor inzet. De keuze mag niet worden beperkt tot het belang van de functie of de school. AOb-sectorbestuurder Herman Molleman geeft een voorbeeld: een wiskundedocent kan met dit geld bijvoorbeeld een abonnement op een prijzig wetenschappelijk tijdschrift nemen met apps en boeken erbij. De inzet van het budget is ieder jaar onderwerp van gesprek met de leidinggevende.” (Bron: Aob.nl)

Een individueel scholingsbudget van 500 euro per jaar geldt in 2020 en 2021 voor al het onderwijspersoneel in het PO:

"Elke werknemer in het OP en OOP heeft naar rato van de werktijdfactor recht op een individueel professionaliseringsbudget van € 500,= per jaar (en 2 uren per werkweek)" (Bron: CAO PO 2020, hoofdstuk 9)


Zelf betalen

Je kunt er uiteraard ook voor kiezen om de licentie zelf te betalen. Als je daarbij ook gebruik maakt van je eigen privé e-mailadres maakt, dan is het lesmateriaal blijvend in jouw beheer. Ook op het moment dat je bij een andere school gaat werken. Daarnaast is het materiaal ook daadwerkelijk van jou: je bezit het auteursrecht. Dit laatste klinkt wellicht vreemd, maar materiaal dat is ontwikkeld in een door school betaalde licentie en/of in schooltijd is ontwikkeld, kan gezien worden als lesmateriaal van de school, waarop door de school auteursrechtelijk beroep kan worden gedaan. Hoe hierover gedacht wordt, verschilt per school. Dit artikel legt uit hoe dat werkt.