Het ziet ernaar uit dat je Javascript uit hebt staan.
Mèt Javascript kan je de website optimaal gebruiken.

Hoe zet ik Javascript aan?


LessonUp in het speciaal onderwijs

Gebruik de aanvullende app op LessonUp: Stap-voor-Stap. Met deze eenvoudige, prikkelarme app kunnen moeilijk lerende leerlingen in het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs zelfstandig werken.

Met de Schoollicentie Plus wordt maatwerk geboden. De module Stap-voor-Stap biedt het volgende:

  • Laat leerlingen zelfstandig leren.
  • Sluit aan bij de beleveniswereld van leerlingen.
  • Helpt om opgedane kennis en vaardigheden te onderhouden.
  • Herhaling, erkenning en eenvoud.
  • De mogelijkheid om de gegeven praktische lessen te delen met ouders.

Ulingshof van Onderwijsgroep Buitengewoon werkt met de app Stap-voor-Stap. In de casestudy is te lezen waarom zij naar tevredenheid werken met LessonUp en Stap-voor-Stap.

Een waardevolle manier om leerlingen in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs zelfstandig te laten leren.
Susan Verheijen en Patricia van Mosseveld
Onderwijsgroep Buitengewoon - Ulingshof

Met de Stap-voor-Stap module van de Schoollicentie Plus kunnen docenten eenvoudig digitaal instructiemateriaal ontwikkelen voor leerlingen. Het instructiemateriaal is ondersteunend tijdens het aanleren van praktische vaardigheden en bevordert de zelfstandigheid van de leerling