Aardrijkskunde!
Lessen aardrijkskunde voor Vmbo onder- en bovenbouw.

Natuurrampen

Je hoort steeds vaker dat er ergens een ramp is gebeurd waarbij veel slachtoffers zijn gevallen en grote schade is ontstaan. Sommige van deze rampen zijn het gevolg van menselijk handelen, zoals het broeikaseffect of een lekkend olieschip. Bij een natuurramp gaat het echter om een natuurlijke oorzaak. Het is een gebeurtenis met grote gevolgen voor mensen, dieren en de omgeving. In deze lessenserie worden de volgende natuurrampen uitgelegd: aardbeving, vulkanen, tsunami en orkanen.