Economics
lessons and tutorials

Rente

RENTE
1 / 16
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

RENTE

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Enkelvoudige rente

  • je krijgt rente aan het einde van het jaar uitbetaald
  • je spaarbedrag blijft dus gelijk
Enkelvoudige rente = rentepercentage x spaarbedrag x jaren

Slide 3 - Slide

Samengestelde rente

  • de rente wordt bijgeschreven op je rekening
  • het jaar erna krijg je rente over je spaarbedrag en over de ontvangen rente ('rente op rente')
Samengestelde rente = 
rentepercentage x (spaarbedrag + bijgeschreven rente)

Slide 4 - Slide

Voorbeeld enkelvoudige rente

Voorbeeld:

Rob heeft € 200 op zijn spaarrekening staan. De bank vergoedt 3% rente.


Rente na 1 jaar               →  € 200 : 100 x 3 = € 6

Rente na 2 jaar              →  € 6 x 2 = € 12

Rente na 1 maand        →  € 6 : 12 = € 0,50 

Rente na 5 maanden  →  € 6 : 12 x 5 = € 2,50

Slide 5 - Slide

Bereken de enkelvoudige rente na 2 jaar sparen:
€1000 op de rekening tegen 2% rente.
A
€ 40,00
B
€ 120,00
C
€ 60,00
D
€ 100,00

Slide 6 - Quiz

Rekenvoorbeeld samengestelde rente
Je hebt € 1.000 op je spaarrekening staan. Je krijgt 1% rente van de bank. Hoeveel euro rente heb je gekregen na 3 jaar als er sprake is van samengestelde rente?

1e jaar: € 1.000 : 1 x 100 = € 10
2e jaar: € 1.010 : 1 x 100 = € 10,10
3e jaar: € 1.020,10 : 1 x 100 = € 10,20

Eind van het 3e jaar heb je € 10 + € 10,10 + € 10,20 = € 30,30 rente ontvangen.

Slide 7 - Slide

Bereken de samengestelde rente na 3 jaar sparen:
€1000 op de rekening tegen 2% rente.
A
€1.061,21
B
€1.060

Slide 8 - Quiz

Wat heb je geleerd?

Slide 9 - Slide

Spaarrekening: € 1.500
1,2% rente
Hoeveel (enkelvoudige) rente ontvang je na 3 jaar?
A
€ 54
B
€ 54,65
C
€ 1.554
D
€ 1.554,65

Slide 10 - Quiz

Ik zet € 600 op mijn spaarrekening. De rente bedraagt 2%. Bereken de enkelvoudige rente in euro's die je na 1 jaar krijgt.

Slide 11 - Open question

Lotte ze € 100 op een spaarrekening. Ze krijgt 3% rente. Hoeveel euro bedraagt de enkelvoudige rente?

Slide 12 - Open question

Jesse heeft € 17.000 op een spaarrekening staan. De rente is 2.1%. Bereken hoeveel rente hij na drie jaar heeft ontvangen als je rekent met samengestelde rente.

Slide 13 - Open question

Juist of onjuist?

Samengestelde rente levert meer op dan enkelvoudige rente.
A
juist
B
onjuist

Slide 14 - Quiz

extra uitleg

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video