Economics
lessons and tutorials

Productie

PRODUCTIE
1 / 26
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3,4

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 25 min

Introduction

Na deze les ken je de productiefactoren en de bijbehorende beloningen. Je kunt uitleggen wat een bedrijfskolom is.

Items in this lesson

PRODUCTIE

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Na deze les ken je de productiefactoren en de bijbehorende beloningen. Je kunt uitleggen wat een bedrijfskolom is. Ook kun je de kostprijs berekenen van een product.

Slide 2 - Slide

Wat is productie?

Slide 3 - Mind map

Slide 4 - Video

Soorten productie
PRODUCTIE IN ENGE ZIN:
Productie in de formele sector, door bedrijven en de overheid.

PRODUCTIE IN RUIME ZIN:
Alle activiteiten die in behoeften voorzien, dus ook de productie in de informele sector.

Slide 5 - Slide

Waar denk je aan bij het woord 'formeel'?

Slide 6 - Mind map

Wat zie je?

Slide 7 - Slide

Wat is formele productie?

Slide 8 - Open question

Noem een voorbeeld van informele productie.

Slide 9 - Open question

Om te produceren zijn productiefactoren nodig:


natuur (grondstoffen)

arbeid (het product moet gemaakt worden)

kapitaal (machines, productiemiddelen)

ondernemerschap (de combinatie van natuur, arbeid en kapitaal moet leiden tot winst)


Slide 10 - Slide

Wat is kapitaalintensief?
A
Mensen doen vooral het werk.
B
Machines doen vooral het werk.

Slide 11 - Quiz

Hoe produceert een timmerman?
A
arbeidsintensief
B
kapitaalintensief

Slide 12 - Quiz

economische kringloop

Slide 13 - Slide

Wat is een bedrijfskolom?
De bedrijfskolom bestaat uit alle bedrijven die na elkaar meewerken aan een product.

Slide 14 - Slide

Wat is de toegevoegde waarde van een product?
De waardeverhoging van een product die ontstaat door het product te bewerken.  
Het product wordt steeds meer geschikt voor gebruik.

Door arbeid, tijd en energie die in het product is gestoken, wordt het product meer waard.

Slide 15 - Slide

Productiekosten

  • Vaste kosten zijn onafhankelijk van de productie.

  •  Variabele kosten zijn afhankelijk van de productie.

Slide 16 - Slide

Berekening kostprijs per product

(aantal.producten)(vaste.kosten+variabele.kosten)

Slide 17 - Slide

Produceren heeft gevolgen
Maatschappelijke opbrengsten, denk aan werkgelegenheid en welvaart.

Maatschappelijke kosten, denk aan de gevolgen voor het milieu.


Slide 18 - Slide

Investeren
Er zijn extra kapitaalgoederen nodig als een bedrijf meer wil produceren.

Er zijn andere kapitaalgoederen nodig als een bedrijf andere producten wil produceren of goedkoper wil produceren.

Slide 19 - Slide

Afschrijving
Waardevermindering van kapitaalgoederen
(aanschafprijs - restwaarde) : aantal gebruiksjaren

Slide 20 - Slide

Wat heb je geleerd?

Slide 21 - Slide

Noem drie belangrijke dingen die je hebt geleerd deze les.

Slide 22 - Open question

extra uitleg

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

Slide 25 - Video

Slide 26 - Video