Economics
lessons and tutorials

Verzekeren

VERZEKEREN
1 / 39
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Introduction

Je leert in deze les dat je je kunt verzekeren tegen de financiële gevolgen van een schade. Je leert wat een premie is, en wat het eigen risico daar voor invloed op heeft.

Items in this lesson

VERZEKEREN

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
  • Je kunt uitleggen wat verzekeren is en neemt daarbij de volgende     begrippen mee: verzekaar, verzekerde, risico, premie, polis.
  • Je kunt uitleggen wat eigen risico is en hoe dit invloed heeft op je premie.
  • Je kunt de verzekeringskosten berekenen.


Slide 2 - Slide

Wat zie je?

Slide 3 - Slide

Wat zie je?

Slide 4 - Slide

Waar denk je aan bij het begrip verzekeren?

Slide 5 - Mind map

4

Slide 6 - Video

03:11
Juist of onjuist?
Hoe hoger het risico, hoe hoger de premie.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 7 - Quiz

03:49
Een ... verzekering dekt de schade die je door brand, inbraak of waterlekkage hebt aan de spullen in je huis.
A
opstal
B
inboedel

Slide 8 - Quiz

04:11
AVP staat voor Aansprakelijkheids Verzekering voor Personen
A
waar
B
niet waar

Slide 9 - Quiz

05:14
Welke van de volgende autoverzekeringen is verplicht?
A
Cascoverzekering
B
WA-verzekering

Slide 10 - Quiz

belangrijke begrippen
In de komende slides staan de belangrijke begrippen bij het onderwerp verzekeren nog eens uitgelegd. Lees ze goed door.

Slide 11 - Slide

Verzekeren
De verzekeraar neemt de financiële gevolgen over van een schade van de verzekerde. Als de verzekerde schade heeft kan de verzekeraar een bedrag uitkeren.

In de video werd alleen over schadeverzekeringen gesproken. Naast deze verzekeringen moet je ook iets weten over de zorgverzekering, dit ga je leren in de LessonUp zorgverzekering.

Slide 12 - Slide

Verzekeraar
De verzekeringsmaatschappij.

Slide 13 - Slide

Verzekerde
Degene die zich verzekert bij een verzekeringsmaatschappij.

Slide 14 - Slide

Premie
De prijs van de verzekering; het bedrag dat een verzekerde betaalt aan de verzekeringsmaatschappij om verzekerd te zijn.

De hoogte van de premie hangt af van het risico en hoogte van het verzekerd bedrag.

Slide 15 - Slide

Eigen risico
Het deel van de schade dat je als verzekerde zelf betaalt.

Slide 16 - Slide

Waarom betaal je minder premie bij een hoger eigen risico?

Slide 17 - Open question

Polis
Een bewijs van verzekering.

Slide 18 - Slide

Verzekerings-voorwaarden

Hierin staan de rechten en de plichten van de verzekerde en de verzekeraar.

Slide 19 - Slide

Verzekeringkosten
Een verzekering kost geld. Je moet premie betalen. Daarnaast betaal je eenmalig poliskosten (voor het opmaken van de polis). Over de premie en de poliskosten moet je assurantiebelasting betalen.

Slide 20 - Slide

Berekening verzekeringskosten

Premie

Poliskosten +

Totaal

Assurantiekosten +                 

Verzekeringskosten

Slide 21 - Slide

voorbeeldsom

berekening totale verzekeringskosten

Jaap heeft een AVP verzekering. De premie bedraagt € 40,00 per maand.

De poliskosten zijn € 5,00. De assurantiebelasting is 21%.

Bereken de totale verzekeringskosten.

Premie               € 40

Poliskosten  + €   5 

                              € 45

Ass. bel         +  €   9,45  (21:100 x € 45)

totale kosten   € 54,45Slide 22 - Slide

Thea sluit een doorlopende reisverzekering af. De jaarpremie is € 37, de poliskosten zijn € 5,25. De assurantiebelasting is 21%.
Bereken de verzekeringskosten.

Slide 23 - Open question

verzekerde waarde
De premiekosten zijn afhankelijk van het bedrag wat je verzekert. Hiernaast zie je een voorbeeld van een fietsverzekering. In de eerste kolom vind je de verzekerde waarde. Hoe hoger deze wordt, hoe hoger de premie.
bron: www.allianz-assistance.nl

Slide 24 - Slide

regio
Bij een fietsverzekering is de regio waar je woont ook van invloed. In de randstad is het risico van diefstal groter dan in het noorden van het land.
bron: www.allianz-assistance.nl

Slide 25 - Slide

Jay koop een fiets van € 780. Hij wil hem verzekeren tegen diefstal voor 5 jaar. Hij woont in regio 3.
Wat betaalt hij aan premie?

Slide 26 - Open question

Wat heb je geleerd?

Slide 27 - Slide

Welke verzekeringen ken je nu?

Slide 28 - Open question

Waar hangt de hoogte van de premie van af?

Slide 29 - Open question

Welk voertuig hoef je niet te verzekeren op de openbare weg?
A
fiets
B
bromfiets
C
scooter
D
auto

Slide 30 - Quiz

Een verzekering voor je spullen in je huis noem je een ...
A
inboedelverzekering.
B
opstalverzekering.

Slide 31 - Quiz

Hoe noem je de prijs van een verzekering?

Slide 32 - Open question

Je premie is €70. De poliskosten zijn €4,50. De assurantiebelasting is 21%. Wat zijn de verzekeringskosten?

Slide 33 - Open question

Als je de lesstof nog lastig vindt, bekijk dan de volgende video's met extra uitleg.

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Video

Slide 36 - Video

Slide 37 - Video

Slide 38 - Video

Slide 39 - Video