Economics
lessons and tutorials

Sparen

SPAREN
1 / 27
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3,4

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Introduction

Je leert de drie spaarmotieven en kunt ze na deze les herkennen. Je kunt het verschil tussen spaarvormen uitleggen. Je weet hoe je rente kunt berekenen over je spaargeld.

Items in this lesson

SPAREN

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Je leert de drie spaarmotieven en kunt ze na deze les herkennen. Je kunt het verschil tussen spaarvormen uitleggen. Je weet hoe je rente kunt berekenen over je spaargeld.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Spaarmotieven
Een spaarmotief is een reden waarom je spaart.

Er bestaan 3 spaarmotieven:
 • Sparen voor een doel
 • Sparen uit voorzorg
 • Sparen voor de rente

Slide 4 - Slide

Spaarvormen
Als je gaat sparen kun je bij de bank kiezen voor verschillende spaarvormen:
 • bij elke spaarvorm gelden andere regels;
 • soms meer rente als je het spaargeld een tijd vastzet;
 • soms bonusrente, bijv. als je gedurende een bepaalde tijd geen geld opneemt;
 • soms boeterente als je eerder geld opneemt dan de afgesproken periode.

Slide 5 - Slide

Verschillende spaarrekeningen
Je kunt bij de bank kiezen tussen twee verschillende soorten spaarrekeningen:
 • een spaarrekening waar je altijd geld vanaf kunt halen;
 • een spaardeposito waar je je geld vast zet voor een bepaalde periode en tussentijds niet mag opnemen.

Slide 6 - Slide

Hoeveel rente krijg je?

Dat is afhankelijk van de grootte van het bedrag, en van de tijd dat je het op de bank laat staan.

Slide 7 - Slide

Wat voor soort rente krijgt je?
Enkelvoudige rente:
rente wordt per jaar uitgekeerd.

Samengestelde rente:
je ontvangt rente over rente.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Enkelvoudige rente

 • je krijgt rente aan het einde van het jaar uitbetaald
 • je spaarbedrag blijft dus gelijk
Enkelvoudige rente = rentepercentage x spaarbedrag x jaren

Slide 10 - Slide

Samengestelde rente

 • de rente wordt bijgeschreven op je rekening
 • het jaar erna krijg je rente over je spaarbedrag en over de ontvangen rente ('rente op rente')
Samengestelde rente = 
rentepercentage x (spaarbedrag + bijgeschreven rente)

Slide 11 - Slide

Wat voor soort rente krijgt je?
Bij een normale (internet)spaarrekening kun je constant geld opnemen. Dit geld is vrij opneembaar. Je krijgt variabele rente. Het rentepercentage kan elk moment veranderen.

Bij een spaardeposito kun je niet bij je geld. Je krijgt een vaste rente. Het rentepercentage staat vast voor een afgesproken periode. De rente is hoger dan bij een normale spaarrekening omdat de bank langer gebruik kan maken van jouw geld.

Slide 12 - Slide

Voorbeeld enkelvoudige rente

Voorbeeld:

Rob heeft € 200 op zijn spaarrekening staan. De bank vergoedt 3% rente.


Rente na 1 jaar               →  € 200 : 100 x 3 = € 6

Rente na 2 jaar              →  € 6 x 2 = € 12

Rente na 1 maand        →  € 6 : 12 = € 0,50 

Rente na 5 maanden  →  € 6 : 12 x 5 = € 2,50

Slide 13 - Slide

Bereken de enkelvoudige rente na 2 jaar sparen:
€1000 op de rekening tegen 2% rente.
A
€ 40,00
B
€ 120,00
C
€ 60,00
D
€ 100,00

Slide 14 - Quiz

Rekenvoorbeeld samengestelde rente
Je hebt € 1.000 op je spaarrekening staan. Je krijgt 1% rente van de bank. Hoeveel euro rente heb je gekregen na 3 jaar als er sprake is van samengestelde rente?

1e jaar: € 1.000 : 1 x 100 = € 10
2e jaar: € 1.010 : 1 x 100 = € 10,10
3e jaar: € 1.020,10 : 1 x 100 = € 10,20

Eind van het 3e jaar heb je € 10 + € 10,10 + € 10,20 = € 30,30 rente ontvangen.

Slide 15 - Slide

Bereken de samengestelde rente na 3 jaar sparen:
€1000 op de rekening tegen 2% rente.
A
€1.061,21
B
€1.060

Slide 16 - Quiz

Wat heb je geleerd?

Slide 17 - Slide

Spaarrekening: € 1.500
1,2% rente
Hoeveel (enkelvoudige) rente ontvang je na 3 jaar?
A
€ 54
B
€ 54,65
C
€ 1.554
D
€ 1.554,65

Slide 18 - Quiz

Ik zet € 600 op mijn spaarrekening. De rente bedraagt 2%. Bereken de enkelvoudige rente in euro's die je na 1 jaar krijgt.

Slide 19 - Open question

Lotte ze € 100 op een spaarrekening. Ze krijgt 3% rente. Hoeveel euro bedraagt de enkelvoudige rente?

Slide 20 - Open question

Jesse heeft € 17.000 op een spaarrekening staan. De rente is 2.1%. Bereken hoeveel rente hij na drie jaar heeft ontvangen als je rekent met samengestelde rente.

Slide 21 - Open question

Juist of onjuist?

Samengestelde rente levert meer op dan enkelvoudige rente.
A
juist
B
onjuist

Slide 22 - Quiz

Welke rente hoort bij een internetspaarrekening?
A
vast
B
variabel

Slide 23 - Quiz

Hoe lager het spaarbedrag, hoe ... de rente.
A
hoger
B
lager

Slide 24 - Quiz

Vind je de lesstof nog lastig? Bekijk dan de extra uitleg in de volgende video's.

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Video

Slide 27 - Video