Economics
lessons and tutorials

Consumentenrecht

CONSUMENTENRECHT
1 / 23
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3,4

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 20 min

Introduction

Je leert waarom je als consument rechten hebt, welke rechten je hebt en waar je je recht kunt halen.

Items in this lesson

CONSUMENTENRECHT

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Je leert waarom je als consument rechten hebt, welke rechten je hebt en waar je je recht kunt halen.

Slide 2 - Slide

Consumentenrecht
Als een consument iets koopt van een handelaar, spreken we van een consumentenkoop. Voor zowel koper als verkoper geldt dan het consumentenrecht.

Het consumentenrecht bestaat uit allemaal verschillende wetten en regels die jou als consument beschermen.

Het consumentenrecht geldt dus niet als je iets koopt van een particulier!

                                              

Slide 3 - Slide

Productinformatie
De productinformatie bevat gegevens over het product zoals de productnaam, de hoeveelheid, de naam van de producent, de ingrediënten, de houdbaarheidsdatum en indien nodig, de gebruiksaanwijzing.

Slide 4 - Slide

Warenwet
Een levensmiddel of product mag de gezondheid of veiligheid van de consument niet in gevaar brengen. In de Warenwet staat aan welke eisen voedingsmiddelen en andere producten moeten voldoen.

De warenwet schrijft voor dat de juiste productinformatie op de verpakking staat vermeld.

Slide 5 - Slide

Wet koop op afstand
Bij aankopen via internet, telefoon of met een bestelbon uit een catalogus geldt de Wet koop op afstand. Je hebt een bedenktijd van 7 werkdagen nadat je het product thuis hebt ontvangen.
De wet geldt niet voor bijvoorbeeld via internet geboekte reizen of producten die snel bederven.

Slide 6 - Slide

Colportage
Verkopers die bij je aan de deur komen. Bijvoorbeeld voor het verkopen van abonnementen of producten. Of een verkoopdemonstratie bij een kennis thuis of ergens in een zaaltje. We noemen dit ook wel colportage of verkoop aan de deur. Het kan ook zijn dat je op straat wordt aangesproken. Deze vormen van colportage of verkoop buiten een winkel heten officieel “verkoop buiten een verkoopruimte”.

Slide 7 - Slide

Colportagewet
Verkopen aan de deur of bij verkoopdemonstraties thuis of tijdens een bus- of bootreis kunnen binnen 8 dagen schriftelijk ongedaan worden gemaakt als het aankoopbedrag meer is dan € 34.

Slide 8 - Slide

Wet Productaansprakelijkheid
Fabrikanten zijn verantwoordelijk voor de schade die hun producten veroorzaken als dat komt door slechte productie.

Het product noem je dan gebrekkig. De consument heeft recht op een deugdelijk product (het product moet bij normaal gebruik naar behoren functioneren).

Slide 9 - Slide

Wat heb je geleerd?

Slide 10 - Slide

Wat is consumentenrecht?

Slide 11 - Open question

Welke wet gaat over verkoop aan de deur?
A
Colportagewet
B
Wet koop op afstand
C
Wet product-aansprakelijkheid
D
Koop aan de deur wet

Slide 12 - Quiz

Welke wet is van toepassing als je iets via internet koopt?

A
Warenwet
B
Wet koop op afstand
C
Wet product aansprakelijkheid
D
Colportagewet

Slide 13 - Quiz

Mandy haalt eten bij de snackbar en vindt dat de hygiënische omstandigheden daar slecht zijn. Mandy dient een klacht in. Welke wet wordt hier misschien overtreden?
A
Wet koop op afstand
B
Colportagewet
C
Warenwet
D
Wet productaansprakelijkheid

Slide 14 - Quiz

Geldt het consumentenrecht ook als je iets koopt van een particulier?
A
ja
B
nee

Slide 15 - Quiz

Beschrijf een situatie waarbij de Wet koop op afstand van toepassing zou zijn.

Slide 16 - Open question

Heb je nog moeite met de lesstof? Bekijk dan de volgende video's voor extra uitleg.

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Slide 19 - Video

Slide 20 - Video

Slide 21 - Video

Slide 22 - Video

Slide 23 - Video