Economics
lessons and tutorials

Rekenen met indexcijfers

REKENEN MET INDEXCIJFERS
1 / 21
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3,4

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 15 min

Introduction

In deze les leer je wat indexcijfers zijn en je leert er mee rekenen.

Items in this lesson

REKENEN MET INDEXCIJFERS

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
In deze les leer je wat indexcijfers zijn en je leert er mee rekenen.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Slide 4 - Video

Slide 5 - Video

Indexcijfers
Om de ontwikkeling van verschillende grootheden, zoals prijzen of inkomen, goed te kunnen vergelijken wordt vaak gebruik gemaakt van indexcijfers.

Een indexcijfer is een getal dat aangeeft hoeveel iets in een bepaalde periode is veranderd ten opzichte van een afgesproken tijdstip. Dit afgesproken tijdstip noem het het basisjaar en krijgt het indexcijfer 100.


Slide 6 - Slide

Indexcijfer formule
Indexcijfer = nieuw getal : getal basisjaar x 100

Voorbeeld:
Loon basisjaar: 2000 euro
Loon nieuwjaar: 2500 euro
Indexcijfer = 2500/2000 x 100 = 125

Slide 7 - Slide

Een prijs berekenen met indexcijfers
Een voorbeeld:
Het basisjaar is 2016. De gemiddelde broodprijs is dan € 2,10.
In 2018 is het prijsindexcijfer voor brood 107. Wat is de broodprijs is 2018?

€ 2,10 is het basisjaar, is dus 100, we willen 107 weten.
€ 2,10 : 100 x 107 = € 2,25.

Slide 8 - Slide

Wat heb je geleerd?

Slide 9 - Slide


Wat is het basisjaar?
A
2014
B
2015
C
2016
D
2017

Slide 10 - Quiz

Juist of onjuist?
Het indexcijfer is altijd 100 of hoger.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 11 - Quiz


Wat is het indexcijfer van 2013?
A
94
B
95
C
96
D
97

Slide 12 - Quiz


Wat is het indexcijfer van 2015?
A
90
B
91
C
92
D
93

Slide 13 - Quiz


Wat is het indexcijfer van 2016?
A
101
B
102
C
103
D
104

Slide 14 - Quiz

In het basisjaar kost een racefiets gemiddeld € 1.750. Drie jaar later is het indexcijfer 89,5. Met welk bedrag is de gemiddelde prijs van racefietsen gedaald?

Slide 15 - Open question

2010 is het basisjaar.
In 2011 is het indexcijfer van de prijzen van goederen 106. Wat is er met de prijzen van goederen gebeurd?
A
De prijzen zijn 6% gedaald.
B
De prijzen zijn 6% gestegen.
C
De prijzen zijn 106% gestegen.
D
Dat weet je niet.

Slide 16 - Quiz

De prijs van een boek was in 2016 € 15,00 (basisjaar) en in 2017 € 15,30. Bereken het indexcijfer van 2017.
Wat is het indexcijfer?
A
101
B
102
C
103
D
104

Slide 17 - Quiz

In het basisjaar kostte een mobiele telefoon € 500, in 2018 betaal je er gemiddeld € 830 voor.
Bereken het indexcijfer van 2018.
A
166
B
34
C
134
D
66

Slide 18 - Quiz

extra uitlegSlide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Slide 21 - Video