Economics
lessons and tutorials

Reclame

RECLAME
1 / 22
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 20 min

Introduction

Je leert wat reclame is en welke verschillende soorten reclame er bestaan.

Items in this lesson

RECLAME

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Je leert wat reclame is en welke verschillende soorten reclame er bestaan.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Wat is reclame?

Slide 4 - Slide

Verschillende soorten reclame:
  • ideële reclame;
  • commerciële reclame;
  • merkreclame;
  • informatieve reclame;
  • sluikreclame.

Slide 5 - Slide

Ideële reclame
Heeft als doel de mentaliteit en het gedrag van mensen te veranderen.
Ideële reclame gaat vaak over maatschappelijke problemen.

Slide 6 - Slide

Wat zijn maatschappelijke problemen?

Slide 7 - Mind map

Commerciële reclame
Bedoeld om te verleiden tot een aankoop.

Dit kan zijn:
- een informatieve reclame (info over het product);
- een merkreclame (vergroten naamsbekendheid).

Slide 8 - Slide

merkreclame

Slide 9 - Slide

informatieve reclame

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Wat is sluikreclame?

Slide 12 - Open question

Wat doet de reclamecodecommissie?
De Reclame Code Commissie is een orgaan dat beoordeelt of reclame voldoet aan de Nederlandse Reclame Code. Iedereen die meent dat reclame in strijd is met de Reclame Code, kan bij de Reclame Code Commissie een klacht indienen.

Slide 13 - Slide

Wat heb je geleerd?

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

De reclame die je net hebt gezien is een ...
A
ideële reclame.
B
commerciële reclame.

Slide 16 - Quiz

Wat is geen commerciële reclame?
A
Merkreclame
B
Informatieve reclame
C
Ideële reclame
D
Sluikreclame

Slide 17 - Quiz

Dit is een voorbeeld van ...
A
commerciële reclame.
B
merkreclame.
C
informatieve reclame.
D
ideële reclame.

Slide 18 - Quiz

Als iets op tv 'per ongeluk' in beeld komt is dat ...
A
merkreclame.
B
sluikreclame.
C
informatieve reclame.
D
commerciële reclame.

Slide 19 - Quiz

Welke P van de marketingmix hoort bij reclame?
A
personeel
B
plaats
C
product
D
promotie

Slide 20 - Quiz

extra uitleg

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video