Economics
lessons and tutorials

Onderontwikkeling

ONDERONTWIKKELING
1 / 21
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3,4

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 20 min

Introduction

Je leert wat de oorzaken en gevolgen van onderontwikkeling zijn. Je leert wat de wereldbank doet. Je leert wat een vicieuze cirkel is en hoe deze van invloed is op de ontwikkelingslanden.

Items in this lesson

ONDERONTWIKKELING

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Je leert wat de oorzaken en gevolgen van onderontwikkeling zijn.
Je leert wat de wereldbank doet.
Je leert wat een vicieuze cirkel is en hoe deze van invloed is op de ontwikkelingslanden.

Slide 2 - Slide

Oorzaken van onderontwikkeling
 • gebrek aan goed onderwijs
 • een slechte infrastructuur
 • de protectiemaatregelen
 • de grote schulden (leningen) die arme landen hebben
 • de conflicten tussen bevolkingsgroepen in 
 • ontwikkelingslanden en regeringen die soms corrupt zijn

Slide 3 - Slide

Hoe kunnen protectiemaatregelen van de rijke westerse landen onderontwikkeling van andere landen tot gevolg hebben? Leg het uit met een voorbeeld.

Slide 4 - Open question

Leg uit waarom een slechte infrastructuur onderontwikkeling tot gevolg heeft.

Slide 5 - Open question

Wereldbank
Een van de oorzaken van onderontwikkeling die is genoemd, is hoge schulden. Ontwikkelingslanden lenen vaak veel geld, bij westerse landen, maar als dat niet lukt, kunnen ze terecht bij de wereldbank.

De wereldbank is een onderdeel van de Verenigde Naties en heeft als belangrijkste taak ontwikkelingslanden te helpen met leningen. Dit moeten de landen wel terugbetalen, met rente. Dan houden ze weer minder geld over voor ontwikkeling.

Slide 6 - Slide

Waarom zijn de Verenigde Naties ook al weer opgericht?
Bekijk deze video.

Slide 7 - Slide

Gevolgen van onderontwikkeling
 • armoede 
 • werkloosheid 
 • lage levensverwachting
 • internationale schuldenproblematiek 
 • politieke instabiliteit

Slide 8 - Slide

Vicieuze cirkel
Een situatie waarin je op eigen kracht niet uit kunt komen. Veel ontwikkelingslanden zitten in zo'n cirkel.

Slide 9 - Slide

2

Slide 10 - Video

02:18
Hoe kun je een vicieuze cirkel van armoede in een ontwikkelingsland het beste doorbreken?
A
Door noodhulp.
B
Door structurele hulp.

Slide 11 - Quiz

02:18
Licht je vorige antwoord toe.

Slide 12 - Open question

Maak de vicieuze cirkel kloppend. Sleep de teksten op de juiste plek in de cirkel.
geen geld om te investeren
lage productie
armoede
lage opbrengst
eenvoudige productie-methodes

Slide 13 - Drag question

Wat heb je geleerd?

Slide 14 - Slide

Heeft een vicieuze cirkel een einde?
A
ja
B
nee

Slide 15 - Quiz

Noem 3 oorzaken van onderontwikkeling.

Slide 16 - Open question

Wat is géén oorzaak van onderontwikkeling?
A
politieke stabiliteit
B
slechte infrastructuur
C
protectiemaatregelen
D
grote schulden

Slide 17 - Quiz

De wereldbank is een onderdeel van?
A
de NAVO
B
de Verenigde Naties
C
de Europese Unie
D
de USA

Slide 18 - Quiz

Heb je de lesstof nog niet goed begrepen? Kijk dan naar de volgende video's.

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Slide 21 - Video