Economics
lessons and tutorials

Productiecapaciteit & arbeidsproductiviteit

PRODUCTIECAPACITEIT 
& ARBEIDSPRODUCTIVITEIT
1 / 16
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3,4

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 15 min

Introduction

Je kunt de productie per werknemer berekenen. Je kunt uitleggen hoe de productiecapaciteit en arbeidsproductiviteit verhoogd kunnen worden.

Items in this lesson

PRODUCTIECAPACITEIT 
& ARBEIDSPRODUCTIVITEIT

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Je kunt de productie per werknemer berekenen. 

Je kunt uitleggen hoe de productiecapaciteit en arbeidsproductiviteit verhoogd kunnen worden.

Slide 2 - Slide

Productiecapaciteit
De productiecapaciteit is hoeveel een bedrijf maximaal kan produceren. Dit is afhankelijk van alle beschikbare kapitaalgoederen en arbeidskrachten.

Slide 3 - Slide

voorbeelden van kapitaalgoederen

Slide 4 - Mind map

Slide 5 - Video

arbeidsproductiviteit
totale productie in een periode : aantal werkenden

Slide 6 - Slide

Wat heb je geleerd?

Slide 7 - Slide

De productiecapaciteit wordt bepaald door ...
A
de arbeidsproductiviteit
B
het aantal mensen dat in een bedrijf werkt
C
de kapitaalgoederen die worden gebruikt
D
de snelheid van werken

Slide 8 - Quiz

Waarvan is de productiecapaciteit afhankelijk?

Slide 9 - Open question

Welke manieren kun je de arbeidsproductiviteit vergroten?

Slide 10 - Open question

Arbeidsproductiviteit neemt toe door goede scholing.
A
juist
B
onjuist

Slide 11 - Quiz

De winkels zijn in december elke avond open. Wordt hierdoor de arbeidsproductiviteit groter?
A
ja
B
nee

Slide 12 - Quiz

Wat is NIET van invloed op de arbeidsproductiviteit?
A
scholing
B
arbeidsvoorwaarden
C
arbeidsverdeling
D
productiefactoren

Slide 13 - Quiz

Heb je de lesstof nog niet goed begrepen? Kijk dan naar de volgende video's.

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Slide 16 - Video