Economics
lessons and tutorials

Een percentage berekenen

EEN PERCENTAGE BEREKENEN
1 / 16
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3,4

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Introduction

Je leert een percentage berekenen, dus hoeveel procent is een bepaald getal van een ander getal?

Items in this lesson

EEN PERCENTAGE BEREKENEN

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoel
Je leert een percentage berekenen, dus hoeveel procent is een bepaald getal van een ander getal?

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Bekijk de uitleg in de video
Klik hier om de video te bekijken.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Een percentage berekenen
Formule: wat : waarvan x 100 (of deel : geheel x 100)
Voorbeeld: De bevolking bestaat uit 16,5 miljoen inwoners. Er zijn 400.000 inwoners werkloos.
Hoeveel procent van de bevolking is werkloos?
➢ Wat = wat wil je berekenen? Dat is 400.000 inwoners
➢ Waarvan = het totaal en is 100%, dat is hier 16,5 miljoen
➢ Formule invullen
➢ 400000 : 16500000 = 0,0242424
➢ Let op achter 165 komen 5 nullen, als je er 6 nullen achter zet staat
er 165 miljoen.
➢ 0,0242 X 100= 2,42%
➢ Antwoord = (afgerond op twee decimalen: ) 2,42%

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Voorbeeld
Stel, je inkomen per maand is € 250. Je geeft € 50 uit aan kleding. Hoeveel procent van je inkomen geef je uit aan kleding?

WAT wil je weten in procenten? € 50
WAARVAN wil je dit weten? € 250
50 : 250 = 0,2
0,2 x 100 = 20%

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Nu jij!

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Wat is de juiste formule voor het berekenen van een percentage?
A
deelgeheel100
B
100deelgeheel
C
geheeldeel100
D
100deelgeheel

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Hoeveel procent is 672 van 1.200?
A
0,56 %
B
56 %

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

Hoeveel procent is 50 van 250?
A
0,2 %
B
20 %
C
1,6 %
D
160 %

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Bereken het percentage:

12 van de 48 =
A
12
B
24
C
25
D
48

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Een toets bestaat uit 34 vragen, 12 hiervan zijn meerkeuze, welk percentage is dat?
A
12
B
26
C
34
D
35

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Schrijf 25% op als een decimaal getal.
Een decimaal is een getal met cijfers achter de komma. 
10% is bijvoorbeeld 0,10 (10 : 100)

Slide 12 - Open question

Je rekent een percentage om naar een decimaal getal door het door 100 te delen.
Simon heeft € 200 in zijn portemonnee.
Hij gaat uit eten met zijn vriendin en rekent € 85 af.
Hoeveel procent van zijn geld heeft hij nu uitgegeven?

Slide 13 - Open question

This item has no instructions

In een klas zitten 8 meisjes en 15 jongens. Hoeveel procent van de leerlingen is een meisje?

Slide 14 - Open question

This item has no instructions

Het Nederstein College is een school met 1200 leerlingen. Van deze leerlingen volgen 650 de vmbo-opleiding. Hoeveel procent van de leerlingen doet vmbo?

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

Heb je nog meer oefening of uitleg nodig voor het berekenen van een percentage?
A
ja
B
nee

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions