Economics
lessons and tutorials

Indexcijfers

INDEXCIJFERS
1 / 15
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 15 min

Instructions

lesdoelen
Je weet wat indexcijfers zijn en waarvoor ze gebruikt worden. Je kunt rekenen met indexcijfers. Je weet wat het consumentenprijsindexcijfer is en kunt dit berekenen.

Items in this lesson

INDEXCIJFERS

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

Indexcijfer
Een getal dat aangeeft hoeveel iets in een bepaalde periode is veranderd ten opzichte van een afgesproken tijdstip. Dit afgesproken tijdstip noem het het basisjaar en krijgt het indexcijfer 100.

Slide 3 - Slide

Indexcijfer bereken
  • Het jaar waar je vanuit gaat is het BASISJAAR (100)
  • Nieuwe indexcijfer = nieuw getal : getal in basisjaar x 100

VOORBEELD:
De prijs van een t-shirt was in 2010 € 12,50 (basisjaar) en in 2015 € 14,75. Bereken het indexcijfer van 2015.
>> € 14,75 : € 12,50 x 100 = 118 (indexcijfer)

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Slide 6 - Video

Consumentenprijsindex
Stappen om het cpi te berekenen:

Vermenigvuldig het indexcijfer van iedere artikelgroep met de bijbehorende wegingsfactor. 
Tel alle uitkomsten van stap 1 bij elkaar op. 
Deel je uitkomst van stap 2 door het totaal van alle wegingen  

Je uitkomst is het consumentenprijsindexcijfer.


Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Wat heb je geleerd?

Slide 9 - Slide


Wat is het indexcijfer van 2015?
A
90
B
91
C
92
D
93

Slide 10 - Quiz


Wat is het indexcijfer van 2016?
A
101
B
102
C
103
D
104

Slide 11 - Quiz

Jonah is leraar. Hij verdient in het basisjaar € 3.000 per maand. In het nieuwe jaar verdient hij € 3.300 per maand.

Wat is het indexcijfer in het nieuwe jaar?

Slide 12 - Open question

Extra uitleg

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Slide 15 - Video