Economics
lessons and tutorials

Ontwikkelingssamenwerking

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
1 / 31
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3,4

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 9 videos.

time-iconLesson duration is: 25 min

Introduction

Je kunt na deze les kenmerken van ontwikkelingslanden benoemen. Je kunt oorzaken van onderontwikkeling noemen en toelichten. En je kunt uitleggen hoe ontwikkelingslanden zich kunnen ontwikkelen.

Items in this lesson

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
 • je kunt kenmerken van ontwikkelingslanden benoemen
 • je kunt oorzaken van onderontwikkeling noemen en toelichten
 • je kunt uitleggen hoe ontwikkelingslanden zich kunnen ontwikkelen

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Ontwikkelingslanden
Wat is een ontwikkelingsland?

Slide 4 - Slide

Kenmerken ontwikkelingsland
 • laag inkomen per hoofd van de bevolking
 • snelle bevolkingsgroei
 • ondervoeding en gebrek aan schoon drinkwater
 • slechte gezondheidszorg
 • veel analfabetisme door gebrek aan scholing
 • slechte infrastructuur
 • veel werkloosheid
 • monocultuur
 • slechte ruilvoet

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Ontwikkelingssamenwerking
Ontwikkelde landen helpen ontwikkelingslanden op het gebied van onderwijs, zorg, landbouw en infrastructuur.

Slide 7 - Slide

Waarom helpen?
Armoede bestrijden, eerlijkere verdeling van welvaart.

Om wereldwijde problemen tegen te gaan (oorlogen, klimaatcrisis, gezondheid)

Slide 8 - Slide

Noodhulp
Structurele hulp
Soorten hulp

Slide 9 - Slide

NOODHULP OF STRUCTURELE HULP?

Slide 10 - Slide

NOODHULP OF STRUCTURELE HULP?

Slide 11 - Slide

NOODHULP OF STRUCTURELE HULP?

Slide 12 - Slide

NOODHULP OF STRUCTURELE HULP?

Slide 13 - Slide

NOODHULP OF STRUCTURELE HULP?

Slide 14 - Slide

Gebonden hulp
Bij gebonden hulp stelt het land dat geld geeft eisen aan de besteding van het geld.

Slide 15 - Slide

Wat heb je geleerd?

Slide 16 - Slide

Noem 3 kenmerken van een ontwikkelingsland.

Slide 17 - Open question

Wat is GEEN kenmerk van een ontwikkelingsland?
A
slechte infrastructuur
B
monocultuur
C
snelle bevolkingsgroei
D
weinig analfabetisme

Slide 18 - Quiz

Noodhulp is ....
A
voor korte tijd.
B
voor langere tijd.

Slide 19 - Quiz

Het geven van microkredieten is noodhulp.
A
waar
B
niet waar

Slide 20 - Quiz

Bij noodhulp leg je bij voorbeeld een waterput aan.
A
juist
B
onjuist

Slide 21 - Quiz

Hulp die een blijvende oplossing biedt voor een ontwikkelingsland heet
A
gebonden hulp
B
structurele hulp
C
noodhulp
D
bijzondere hulp

Slide 22 - Quiz

Heeft een vicieuze cirkel een einde?
A
ja
B
nee

Slide 23 - Quiz

extra uitleg

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Slide 26 - Video

Slide 27 - Video

Slide 28 - Video

Slide 29 - Video

Slide 30 - Video

Slide 31 - Video