Economics
lessons and tutorials

Motorvoertuigenverzekering

MOTORVOERTUIGEN
VERZEKERING
1 / 23
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Introduction

Je leert in deze les hoe een motorvoertuigenverzekering werkt. Je leert wat het verschil is tussen een WA en een casco verzekering en hoe je de bonus-malus ladder kunt gebruiken. Ook leer je hoe je de premie voor een motorvoertuigenverzekering kunt uitrekenen.

Items in this lesson

MOTORVOERTUIGEN
VERZEKERING

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
 • Je kunt uitleggen hoe een motorvoertuigenverzekering werkt.
 • Je kunt uitleggen wat het verschil is tussen een WA en een casco verzekering.
 • Je kunt de bonus-malus ladder hanteren.
 • Je kunt de premie voor een motorvoertuigenverzekering uitrekenen.

Slide 2 - Slide

1

Slide 3 - Video

01:19
Als jij je wilt dekken tegen schade aan jouw auto of scooter, welke verzekering sluit je dan af?
A
cascoverzekering
B
WA-verzekering

Slide 4 - Quiz

Motorvoertuigenverzekering

Een motorvoertuigenverzekering bestaat uit twee delen:

 • WA-verzekering voor motorvoertuigen. Deze dekt alle schade die jij met jou voertuig aan andere toebrengt. WA = wettelijke aansprakelijkheid. Deze verzekering is verplicht.
 • Casco-verzekering. De schade aan je eigen voertuig kan hierdoor vergoed worden.


Een WA + casco-verzekering noemen we ook wel allrisk-verzekering.

Slide 5 - Slide

WA-verzekering:
 • Wettelijke Aansprakelijkheid voor motorvoertuigen.
 • Voor schade die jij met je voertuig toebrengt aan een ander.
 • Verplichte verzekering.

Cascoverzekering:

 • Voor schade aan je eigen voertuig die niet door een ander     veroorzaakt is (ook diefstal!).
 • Geen verplichte verzekering.

AllriskverzekeringWA + cascoverzekering samen.

Slide 6 - Slide

Premie WA-verzekering:
 • hoger bij zwaardere auto's

Premie cascoverzekering:

 • afhankelijk van nieuw- of   cataloguswaarde

Daarnaast hangt de premie ook af van:
 • aantal gereden km per jaar
 • regio
 • leeftijd verzekerde bestuurder
 • hoogte eigen risico
 • aantal schadevrije jaren

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Bonus-malusladder

Hiernaast zie je een bonus-malusladder. In de eerste kolom de tredes, daarnaast de bijbehorende korting. In de andere kolommen zie je wat er gebeurt het volgende jaar na 0, 1, 2 of 3 schades. Hoe meer schades, hoe meer je zakt op de ladder, en hoe minder de korting wordt. De premie wordt dan dus hoger.

Slide 9 - Slide

Gebruik de bonus-malusladder hiernaast (door erop te klikken wordt hij groter). Henk rijdt al jaren schadevrij en zit in trede 17 in 2018. Hij claimt in december 2018 twee schades. Zijn brutopremie bedraagt € 1.500 per jaar.

Hoeveel premie betaalt hij in 2019?

Slide 10 - Open question

Wat heb je geleerd?

Slide 11 - Slide

De hoogte van een premie voor de WA-verzekering voor je auto wordt niet bepaald door ...
A
de leeftijd van de bestuurder.
B
het aantal kilometers dat je rijdt per jaar.
C
de leeftijd van de auto.
D
de regio waar je woont.

Slide 12 - Quiz

Welke bewering over de autoverzekering is juist:
A) Een cascoverzekering is verplicht.
B) Als je schade claimt, dan stijg je op de bonus-malus ladder.

A
A en B
B
B
C
A
D
Geen van beide

Slide 13 - Quiz

Een ander woord voor WA + casco is:

Slide 14 - Open question

Welke van de volgende autoverzekeringen is verplicht?
A
cascoverzekering
B
WA-verzekering
C
casco- en WA-verzekering
D
all-risk verzekering

Slide 15 - Quiz

Hoe heet de verzekering die de schade dekt als je met je auto schade bij iemand anders veroorzaakt?
A
AVP
B
casco
C
WA
D
geen idee

Slide 16 - Quiz

Wanneer is het verstandig om een casco verzekering te nemen ?
A
Als je een oude / goedkope auto hebt.
B
Als je een nieuwe / dure auto hebt.

Slide 17 - Quiz

Gebruik de bonus-malusladder hiernaast (door erop te klikken wordt hij groter). Jolanda zit in trede 10 in 2018. Ze claimt geen schade. Haar brutopremie bedraagt € 1.300 per jaar.

Hoeveel premie betaalt ze in 2019?

Slide 18 - Open question

Als je de lesstof nog lastig vindt, bekijk dan de extra uitleg in de volgende video's.

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Slide 21 - Video

Slide 22 - Video

Slide 23 - Video