Economics
lessons and tutorials

De arbeidsmarkt

ARBEIDSMARKT
1 / 35
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 8 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Introduction

Na deze les kun je uitleggen hoe een arbeidsovereenkomst tot stand komt. Je kunt de verschillende dienstverbanden toelichten. Je kunt uitleggen wat de wet regelt om de werknemers te beschermen. Je kunt beschrijven hoe het loon tot stand komt en kunt het nettoloon berekenen.

Items in this lesson

ARBEIDSMARKT

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
  • Je kunt uitleggen hoe een arbeidsovereenkomst tot stand komt.
  • Je kunt de verschillende dienstverbanden toelichten.
  • Je kunt uitleggen wat de wet regelt om de werknemers te beschermen.
  • Je weet hoe het loon tot stand komt en kunt het nettoloon berekenen.


Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

2

Slide 4 - Video

00:29
Afspraken over loon, werktijden, pensioen en aantal vakantiedagen noem je:
A
primaire arbeidsvoorwaarden
B
secundaire arbeidsvoorwaarden

Slide 5 - Quiz

00:48
Welk loon krijg je op je bankrekening gestort?
A
brutoloon
B
nettoloon

Slide 6 - Quiz

Wat gebeurt er op de arbeidsmarkt?

Slide 7 - Open question

Wat is een bedrijfstak?

Slide 8 - Open question

Wat doet een vakbond?

Slide 9 - Open question

Wat is een CAO?
A
Centrale Arbeidsovereenkomst
B
Collectieve Arbeidsonderneming
C
Centrale Arbeidsonderneming
D
Collectieve Arbeidsovereenkomst

Slide 10 - Quiz

Soorten banen
Je kunt in Nederland VOLTIJD en DEELTIJD werken.

deeltijdbaan (parttime) -> je werkt MINDER dan 38 uur per week
voltijdbaan (fulltime) -> je werkt minimaal 38 uur per week

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Welke soorten banen kun je hebben?

Slide 13 - Open question

Arbowet
De werkgever moet ervoor zorgen dat werknemers hun werk veilig kunnen uitvoeren en hiervan niet ziek worden. 

ARBO: ARBeidsOmstandigheden

Slide 14 - Slide

Arbeidstijdenwet
Wet waarin de regels staan over werktijden en rusttijden:
  • Hoeveel uur je mag werken per dag en hoeveel pauze je dan moet krijgen.
  • Hoeveel nachtdiensten of ploegendiensten je mag draaien.
  • Het verlof voor zorgtaken: zwangerschapsverlof of ouderschapsverlof.

Er is een speciale arbeidstijdenwet voor jongeren:
  • Schooltijd telt als werktijd.
  • Beperkt aantal uren in de avond en het weekend.
  • Regels veranderen per jaar dat je ouder wordt.

Slide 15 - Slide

Hoeveel mogen kinderen van 15 jaar werken?
Klik op de link en lees goed door wat de regels zijn voor 15-jarigen op de arbeidsmarkt.


Slide 16 - Slide

Wat voor regels zijn er voor een 15-jarige voor het werken op zondag?

Slide 17 - Open question

Hoeveel mag je als 15-jarige maximaal werken op een schooldag?
A
1
B
2
C
3
D
4

Slide 18 - Quiz

Minimumloon

Het wettelijk vastgestelde loon dat een werkgever ten minste moet betalen aan werknemers.

Slide 19 - Slide

Klik op de link en zoek op wat het minimumloon is voor een 17-jarige per dag.

Slide 20 - Open question

Wat heb je geleerd?

Slide 21 - Slide

Hoe noem je de prijs van arbeid?

Slide 22 - Open question

Als er veel vraag is naar programmeurs, en er zijn er weinig, dan is het salaris hoog.
A
juist
B
onjuist

Slide 23 - Quiz

Wat is een vacature?

Slide 24 - Open question

Dit is een overeenkomst tussen werkgever en werknemer.
A
CAO
B
Arbeidsovereenkomst
C
Flexwerk
D
Arbeidsvoorwaarden

Slide 25 - Quiz

Een teveel aan arbeiders kan leiden tot ontslag.
A
juist
B
onjuist

Slide 26 - Quiz

Deze wet regelt de werk- en rusttijden
A
Arbowet
B
Arbeidstijdenwet

Slide 27 - Quiz

Bereken het nettoloon:
Brutoloon: €3.000, Loonbelasting: €800, sociale premies: €150.
A
€3.950
B
€2.200
C
€2.050
D
€1.950

Slide 28 - Quiz

Wat maakt flexibel werk aantrekkelijk voor de werkgever?

Slide 29 - Open question

Heb je de lesstof nog niet goed begrepen? Kijk dan naar de volgende video's.

Slide 30 - Slide

Slide 31 - Video

Slide 32 - Video

Slide 33 - Video

Slide 34 - Video

Slide 35 - Video