Economics
lessons and tutorials

Procenten

REKENEN MET PROCENTEN
1 / 29
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3,4

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 10 videos.

time-iconLesson duration is: 20 min

Introduction

Je kunt met procenten rekenen bij economie: - een getal berekenen met procenten - een percentage berekenen - een verschil in procenten berekenen

Items in this lesson

REKENEN MET PROCENTEN

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
Je kunt met procenten rekenen bij economie:
  • een getal berekenen met procenten
  • een percentage berekenen
  • een verschil in procenten berekenen

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Slide 3 - Video

This item has no instructions

Een getal berekenen met procenten
Op een school werken 85 leraren. Daarvan is 51% ouder dan 50 jaar. Reken uit hoeveel leraren boven de 50 zijn. 

51% van 85 = 51 : 100 x 85 = 43,35 leraren = 43 leraren

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Een percentage berekenen

85 = .. % van 200 
200 is 100% 

Hoeveel procent is dan 85? 

wat : waarvan x 100% 
85 : 200 x 100 = 42,5%

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Hoeveel procent meer of minder?
Stijging of daling in procenten:
(nieuw - oud) : oud x 100%

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Als 100% niet bekend is
Latifa verdient 18% van haar al inkomsten per maand met oppassen. Ze verdient met oppassen € 24,30 per maand. 

Hoeveel inkomsten heeft ze in totaal per maand?

Slide 7 - Slide

This item has no instructions


Hoeveel is 18% van € 250?

Slide 8 - Open question

33 - Domein: verhoudingen
'Rekenen met procenten’ kent geen specifieke verschillen ten opzichte van 2F. Wel zorg je ervoor dat er in het geval van  een geldbedrag altijd een mooi rond getal uitkomt.
110 leerlingen van een vmbo hebben gekozen voor de sector zorg en welzijn.
De meisjes zijn veruit in de meerderheid: er zijn slechts 25 jongens.

Hoeveel procent van de leerlingen is meisje? Rond af op hele procenten.

Slide 9 - Open question

2013 - 36

Fred krijgt 20% korting op alles. 
Hoeveel euro moet hij betalen?

Slide 10 - Open question

43 - Domein: verhoudingen (antwoorddia)
Rekenen met procenten kent geen specifieke verschillen ten opzichte van 2F.
Prijs van een brood vorig jaar: € 3
Prijs van een brood dit jaar: € 3,10

Hoeveel procent is de prijs van het brood dit jaar gestegen t.o.v. vorig jaar?

Slide 11 - Open question

This item has no instructions

84% van de 125 leerlingen heeft de wiskundetoets gehaald.
Hoeveel leerlingen hebben de toets gehaald?

Slide 12 - Open question

21 - Domein: verhoudingen
‘Rekenen met procenten’ kent geen verschillen ten opzichte van 2F.
In een klas zitten 30 leerlingen. 10 Leerlingen zijn meisjes.
Hoeveel procent van de leerlingen in de klas is een meisje?

Slide 13 - Open question

This item has no instructions

Wat heb je geleerd?

Slide 14 - Slide

This item has no instructions


Hoeveel is 25% van 164?

Slide 15 - Open question

16 - Domein: verhoudingen
Het onderwerp ‘berekeningen uitvoeren met procenten’ kent geen verschillen ten opzichte van 2F.

Fred krijgt 25% korting op alles. 
Hoeveel euro moet hij betalen?  

Slide 16 - Open question

43 - Domein: verhoudingen (antwoorddia)
Rekenen met procenten kent geen specifieke verschillen ten opzichte van 2F.
In 2015 waren er 12 apen in de dierentuin. In 2014 waren het er 8. Wat is de groei in procenten?
A
25%
B
50%
C
75%
D
2,5 bananen

Slide 17 - Quiz

This item has no instructions

Met welke formule bereken je de stijging, groei, afname of daling in procenten?
A
nieuw-oud : oud x 100
B
(nieuw-oud) : oud x 100
C
(oud - nieuw) : 100
D
(deel : geheel) x 100

Slide 18 - Quiz

This item has no instructions

Hoeveel procent is 672 van 1.200?
A
0,56 %
B
5,6%
C
17,8%
D
56 %

Slide 19 - Quiz

This item has no instructions

extra uitleg

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Slide 21 - Video

This item has no instructions

Slide 22 - Video

This item has no instructions

Slide 23 - Video

This item has no instructions

Slide 24 - Video

This item has no instructions

Slide 25 - Video

This item has no instructions

Slide 26 - Video

This item has no instructions

Slide 27 - Video

This item has no instructions

Slide 28 - Video

This item has no instructions

Slide 29 - Video

This item has no instructions