Economics
lessons and tutorials

Produceren

PRODUCEREN
1 / 32
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3,4

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes, text slides and 5 videos.

time-iconLesson duration is: 20 min

Introduction

Je leert welke productiefactoren nodig zijn om te produceren. Je leert wat het verschil is tussen arbeidsintensief en kapitaalintensief produceren. Je leert wat een bedrijfskolom is, en wat toegevoegde waarde betekent.

Items in this lesson

PRODUCEREN

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
  Je leert welke productiefactoren nodig zijn om te produceren.

  Je leert wat het verschil is tussen arbeidsintensief en kapitaalintensief produceren.

  Je leert wat een bedrijfskolom is, en wat toegevoegde waarde betekent.
  Slide 2 - Slide

  OPDRACHT
  Een ondernemende indiaan start een kano-bedrijf. Hij produceert en verkoopt authentieke houten kano's.

  Je krijgt 2 minuten de tijd om 5 dingen te noteren die hij nodig heeft (mag een product zijn, maar hoeft niet)
  timer
  2:00

  Slide 3 - Slide

  Wat heeft de ondernemende indiaan nodig om te produceren?

  Slide 4 - Mind map

  Wat betekent produceren?

  Slide 5 - Slide

   Soorten productie
  PRODUCTIE IN ENGE ZIN:
  Productie in de formele sector, door bedrijven en de overheid.

  PRODUCTIE IN RUIME ZIN:
  Alle activiteiten die in behoeften voorzien, dus behalve productie in de formele óók de productie in de informele sector.

  Slide 6 - Slide

  Hieronder staan vier voorbeelden van productie. 

  Is er sprake van formele productie of van informele productie? Sleep de voorbeelden naar het juiste vak.
  formele productie
  informele productie
  De buurman legt in zijn tuin een nieuw gazon aan.
  De gemeentelijke plantsoenendienst maakt het park schoon. 
  Een fabrikant maakt een nieuw model smartphone. 
  Een timmerman beunt bij in de avonduren. 

  Slide 7 - Drag question

  Slide 8 - Video

  Productiefactoren
  • Kapitaal
  • Arbeid
  • Natuur
  • Ondernemerschap
  Kapitaal:
  alle kapitaalgoederen waarin je geld investeert en die je langere tijd bij de productie gebruikt, zoals machines, gebouwen en voertuigen.
  Arbeid:
  de lichamelijke en geestelijke inspanningen die de mensen bij de productie leveren
  Natuur:
  Alles wat de natuur levert. Bijvoorbeeld de grond zelf, grondstoffen, aardolie en aardgas
  Ondernemerschap:
  de activiteiten van de ondernemer, die het productieproces organiseert en leidt.

  Slide 9 - Slide

  Vergoeding voor de productiefactoren
  Kapitaal
  Arbeid
  Natuur
  Ondernemerschap
  huur, rente
  loon
  pacht
  winst

  Slide 10 - Slide

  In het verleden was het kanobedrijf arbeidsintensief
  Arbeidsintensief:
  bedrijven met hoge arbeidskosten, omdat de productie daar vooral tot stand komt door menselijke arbeid (vaak dienstverlenende bedrijven).
  Arbeidsintensief of kapitaalintensief?
  Tegenwoordig is het kanobedrijf kapitaalintensief
  Kapitaalintensief:
  bedrijven die in verhouding veel gebruik maken van kapitaalgoederen. Zij hebben ook hoge afschrijvingskosten.

  Slide 11 - Slide

  Wat is kapitaalintensief?
  A
  Mensen doen vooral het werk.
  B
  Machines doen vooral het werk.

  Slide 12 - Quiz

  Hoe produceert een wijkverpleegkundige?
  A
  arbeidsintensief
  B
  kapitaalintensief

  Slide 13 - Quiz

  Wat is een bedrijfskolom?
  De bedrijfskolom bestaat uit alle 
  bedrijven die na elkaar meewerken 
  aan een product.

  Slide 14 - Slide

  Slide 15 - Video

  Toegevoegde waarde
  Elke schakel in de bedrijfskolom voegt waarde toe aan een product. 

  Slide 16 - Slide

  Bedrijfskolom
  Een voorbeeld:
  de bedrijfskolom van brood.

  Slide 17 - Slide

  Eindproducten zijn duurder dan
  grondstoffen door de toegevoegde waarde.
  A
  juist
  B
  onjuist

  Slide 18 - Quiz

  Wat heb je geleerd?

  Slide 19 - Slide

  De vier productiefactoren zijn ...

  Slide 20 - Open question

  Welke beloning hoort bij welke productiefactor?
  Sleep de beloningen naar de juiste plek.
  ondernemersschap
  natuur
  arbeid
  kapitaal
  salaris
  rente
  pacht
  huur
  winst

  Slide 21 - Drag question

  Hoe produceert een timmerman?
  A
  arbeidsintensief
  B
  kapitaalintensief

  Slide 22 - Quiz

  Een bedrijf met veel machines is ...
  A
  arbeidsintensief.
  B
  kapitaalintensief.

  Slide 23 - Quiz

  Het schilderen van een huis is ...
  A
  kapitaalintensief.
  B
  arbeidsintensief.

  Slide 24 - Quiz

  Wat is een bedrijfskolom?

  Slide 25 - Open question

  Wat waren de leerdoelen ook al weer?
   Je leert welke productiefactoren nodig zijn om te produceren.

   Je leert wat het verschil is tussen arbeidsintensief en kapitaalintensief produceren.

   Je leert wat een bedrijfskolom is, en wat toegevoegde waarde betekent.
   Slide 26 - Slide


   Na deze les, 
   wil ik...
   de uitleg nog 1 keer horen
   meer oefeningen maken
   de lesstof thuis nog even bekijken
   overgaan naar nieuwe leerstof
   iets anders (vul in op de volgende slide)

   Slide 27 - Poll


   Nog iets anders, namelijk...

   Slide 28 - Open question

   Heb je de lesstof nog niet goed begrepen? Kijk dan naar de volgende video's.

   Slide 29 - Slide

   Slide 30 - Video

   Slide 31 - Video

   Slide 32 - Video