Economics
lessons and tutorials

Wat is Economie?

WAT IS ECONOMIE
1 / 10
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 2

This lesson contains 10 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

WAT IS ECONOMIE

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
Aan het eind van de les zul je begrijpen wat economie is en waarom het belangrijk is voor de samenleving.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat weet je al over economie?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Slide 4 - Video

This item has no instructions

Economie is de studie van hoe mensen keuzes maken om hun behoeften en wensen te vervullen met beperkte middelen.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Belang van economie
Economie beïnvloedt alle aspecten van ons leven, van werkgelegenheid en prijzen tot de productie van goederen en diensten.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Basisbegrippen bij economie
Aanbod, vraag, geld, productie, consumptie, schaarste en keuzes zijn enkele van de basisbegrippen die essentieel zijn in de economie.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Noteer 2 dingen die je deze les hebt geleerd.

Slide 8 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Noteer 2 dingen waarover je meer wilt weten.

Slide 9 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Noteer wat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 10 - Open question

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.