Economics
lessons and tutorials

De koopkracht van je inkomen

DE KOOPKRACHT VAN JE INKOMEN
1 / 18
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 15 min

Instructions

lesdoelen
Na deze les weet je wat inflatie en deflatie is. Je kunt uitleggen wat koopkracht m.b.v. de begrippen nominaal en reëel inkomen.

Items in this lesson

DE KOOPKRACHT VAN JE INKOMEN

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
In deze les worden de begrippen inflatie en koopkracht herhaald. Je kijkt hoe dit samenhangt met de inkomens. Je leert hoe je het consumentenprijsindexcijfer kunt berekenen.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Inflatie
Als de prijzen van goederen en diensten in het het algemeen stijgen.

Slide 4 - Slide

Oorzaken inflatie
   • Meer vraag naar producten en diensten dan dat er aanbod is.

   • Hogere grondstofprijzen die worden doorberekend in de prijs.
   • Hogere belastingen of andere heffingen.
   Slide 5 - Slide

   Inkomen & inflatie
   Nominaal inkomen: het inkomen dat je in euro's verdient.
   Reëel inkomen: De koopkracht van je inkomen.

   Voorbeeld
   nominaal inkomen stijgt met 5%
   inflatie is 3%
   stijging koopkracht is dan 2%

   Slide 6 - Slide

   Loon-prijsspiraal
   Werknemers willen bij inflatie prijscompensatie (lonen moeten net zoveel stijgen als de inflatie). De loonkosten zijn hoger, en dit wordt weer doorberekend in de producten. Hierdoor willen werknemers weer loonsverhoging.

   Slide 7 - Slide

   Deflatie
   Als de prijzen van goederen en diensten in het algemeen dalen.

   Slide 8 - Slide

   Koopkracht
   De hoeveelheid goederen en diensten die je met je inkomen kunt kopen.

   Slide 9 - Slide

   Consumentenprijsindexcijfer
   Prijsontwikkeling van goederen en diensten.

   Het CBS berekent iedere maand de inflatie, en maakt hierbij gebruik van het boodschappenmandje van de gemiddelde Nederlander. Hierin zitten verschillende artikelgroepen.
   Elke artikelgroep telt voor een bepaald percentage mee.

   Slide 10 - Slide

   consumentenprijsindex
   Stappen om het cpi te berekenen:

   1. Vermenigvuldig het indexcijfer van iedere artikelgroep met de bijbehorende wegingsfactor. 
   2. Tel alle uitkomsten van stap 1 bij elkaar op. 
   3. Deel je uitkomst van stap 2 door het totaal van alle wegingen
   4. Je uitkomst is het consumentenprijsindexcijfer.


   Slide 11 - Slide

   Wat heb je geleerd?

   Slide 12 - Slide

   Het stijgen van de prijzen van goederen en diensten noemen we ...
   A
   inflatie
   B
   deflatie

   Slide 13 - Quiz

   Het inkomen dat je in euro's verdient noem je het ...
   A
   nominaal inkomen.
   B
   reëel inkomen.

   Slide 14 - Quiz

   Met prijscompensatie stijgen de lonen meer dan de prijzen.
   A
   juist
   B
   onjuist

   Slide 15 - Quiz

   Wat is koopkracht?

   Slide 16 - Open question

   Heb je nog moeite met deze lesstof? Bekijk dan de volgende video voor extra uitleg.

   Slide 17 - Slide

   Slide 18 - Video