Economics
lessons and tutorials

Krappe of ruime arbeidsmarkt?

KRAPPE OF RUIME ARBEIDSMARKT?
1 / 30
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3,4

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 8 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Introduction

Je leert in deze les welke soorten werkloosheid er bestaan. je leert hoe werkgelegenheid ontstaat, en wat het UWV doet. Ook leer je wie er tot de beroepsbevolking behoort.

Items in this lesson

KRAPPE OF RUIME ARBEIDSMARKT?

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Je leert deze les wat een krappe en ruime arbeidsmarkt is, en wat de overheid kan doen om de werkgelegenheid te verbeteren.

Slide 2 - Slide

Waardoor kun je werkloos worden?

Slide 3 - Mind map

Wat zijn de gevolgen als je werkloos wordt?

Slide 4 - Mind map

2

Slide 5 - Video

00:49
Wie zijn de vragers naar arbeid?
A
werknemers
B
werkgevers

Slide 6 - Quiz

01:04
In een vacature staat het aanbod van arbeid.
A
juist
B
onjuist

Slide 7 - Quiz

Als het aanbod groter is dan de vraag
Aanbod van arbeid
Vraag naar arbeid
>
ruime arbeidsmarkt

Slide 8 - Slide

Als het aanbod kleiner is dan de vraag
Aanbod van arbeid
Vraag naar arbeid
<
krapte arbeidsmarkt >> lonen stijgen

Slide 9 - Slide

Wat als lonen stijgen?


  Werknemers:
  • meer inkomen
  • meer besteden
  • goed voor de werkgelegenheid

  Werkgevers:

  • hogere kosten
  • prijzen producten stijgen
  • verkoop daalt
  • slecht voor de werkgelegenheid

  Slide 10 - Slide

  Slide 11 - Video

  Gevolgen werkloosheid
  • Je verliest een deel van je inkomen.
  • Je mist contacten.
  • Onzekerheid / nutteloos gevoel.
  • Bij hoge werkloosheid sociale onrust in het land.
  • Minder inkomsten voor de overheid (minder belasting).
  • Meer kosten voor de overheid (uitkeringen).

  Slide 12 - Slide

  Hoe ontstaat werkgelegenheid?
  Als bedrijven:
  • meer exporteren (verbeteren concurrentiepositie, meer personeel nodig);
  • investeringen doen (meer personeel nodig).
  Als consumenten:
  • meer besteden (leidt tot meer productie en dus is meer personeel nodig).
  Als de overheid:
  • de belasting verlaagt (zodat er meer bestedingen komen);
  • zelf meer gaat besteden.

  Slide 13 - Slide

  Wat doet het UWV?
  • Registreerd werklozen.
  • Helpt zoeken naar een baan.
  • Beoordeelt of je recht hebt op een werkloosheidsuitkering.

  Slide 14 - Slide

  Wat heb je geleerd?

  Slide 15 - Slide

  Welke werkloosheid is niet tijdelijk?
  A
  seizoenswerkloosheid
  B
  structurele werkloosheid
  C
  regionale werkloosheid
  D
  frictie werkloosheid

  Slide 16 - Quiz

  Van welk soort werkloosheid is sprake?
  "Tijdens perioden van crisis...."
  A
  regionale werkloosheid
  B
  structurele werkloosheid
  C
  seizoenswerkloosheid
  D
  conjuncturele werkloosheid

  Slide 17 - Quiz

  Welke vorm van werkloosheid krijg je wanneer bedrijven zich naar het buitenland verplaatsen?
  A
  frictiewerkloosheid
  B
  conjuncturele werkloosheid
  C
  seizoenswerkloosheid
  D
  structurele werkloosheid

  Slide 18 - Quiz

  Wanneer je een bepaalde periode in het jaar niet kunt werken noem je deze werkloosheid ...
  A
  structurele werkloosheid
  B
  seizoenswerkloosheid
  C
  verborgen werkloosheid
  D
  conjuncturele werkloosheid

  Slide 19 - Quiz

  Conjuncturele werkloosheid is blijvend.
  A
  waar
  B
  niet waar

  Slide 20 - Quiz

  Is er hier sprake van conjuncturele werkloosheid?
  A
  ja
  B
  nee

  Slide 21 - Quiz

  Bij een groeiende economie stijgt de werkloosheid.
  A
  juist
  B
  onjuist

  Slide 22 - Quiz

  Welke soorten werkloosheid zijn er? Probeer ze allemaal te noemen.

  Slide 23 - Open question

  extra uitleg

  Slide 24 - Slide

  Slide 25 - Video

  Slide 26 - Video

  Slide 27 - Video

  Slide 28 - Video

  Slide 29 - Video

  Slide 30 - Video