Economics
lessons and tutorials

Internationale concurrentiepositie

INTERNATIONALE CONCURRENTIEPOSITIE
1 / 19
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3,4

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 15 min

Introduction

Je leert hoe landen door protectiemaatregelen hun eigen economie kunnen beschermen. Je leert dat vrijhandel de welvaart kan vergroten en tot een betere internationale arbeidsverdeling leidt.

Items in this lesson

INTERNATIONALE CONCURRENTIEPOSITIE

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Je leert hoe landen door protectiemaatregelen hun eigen economie kunnen beschermen. Je leert dat vrijhandel de welvaart kan vergroten en tot een betere internationale arbeidsverdeling leidt.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Nadeel vrijhandel
Door buitenlandse concurrentie kunnen bedrijven failliet gaan.

Slide 4 - Slide

Voordelen vrijhandel
Landen gaan zich specialiseren in een bepaald onderdeel van het productieproces. 

Bedrijven kunnen hun producten en diensten verkopen in andere landen van de wereld.

Slide 5 - Slide

Waar denk je aan bij arbeidsverdeling?

Slide 6 - Mind map

Arbeidsverdeling
Ieder zijn eigen taak: werk verdelen over verschillende personen. 

Als iedereen geschikt is voor zijn of haar taak verloopt het werk snel en goed.

Slide 7 - Slide

Wat zou dan internationale arbeidsverdeling kunnen zijn?

Slide 8 - Mind map

Wat heb je geleerd?

Slide 9 - Slide

Wat probeert de EU te beschermen met protectiemaatregelen?

Slide 10 - Open question

Wat hoort bij vrijhandel?
A
Contingentering
B
Exportsubsidie
C
Importheffing
D
Geen belemmeringen

Slide 11 - Quiz

In de Europese Unie (EU) is geen vrijhandel.
A
waar
B
niet waar

Slide 12 - Quiz

wat is GEEN voorbeeld van protectie?
A
contingentering
B
uitvoerrechten
C
exportsubsidie
D
invoerrechten

Slide 13 - Quiz

Wat gebeurt er met de prijs van een product als de producent exportsubsidie krijgt?
A
Wordt hoger.
B
Wordt lager.

Slide 14 - Quiz


Na deze les, 
wil ik...
de uitleg nog 1 keer horen
meer oefeningen maken
de lesstof thuis nog even bekijken
overgaan naar nieuwe leerstof
iets anders (vul in op de volgende slide)

Slide 15 - Poll


Nog iets anders, namelijk...

Slide 16 - Open question

Heb je de lesstof nog niet goed begrepen? Kijk dan naar de volgende video.

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Begrijp je nu alles van deze les? Zo niet, waar heb je nog hulp bij nodig?

Slide 19 - Open question