Economics
lessons and tutorials

Marketing

MARKETING
1 / 21
next
Slide 1: Slide
EconomieMiddelbare schoolvmbo t, mavoLeerjaar 3,4

This lesson contains 21 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 20 min

Introduction

Na deze les heb je geleerd hoe producenten met een marketingmix in kunnen spelen op de behoeften van hun doelgroep. Je weet wat schaarste is, en je kunt uitleggen welke middelen nodig zijn om in primaire als secundaire behoeften te kunnen voorzien.

Items in this lesson

MARKETING

Slide 1 - Slide

Leerdoelen
Na deze les heb je geleerd hoe producenten met een marketingmix in kunnen spelen op de behoeften van hun doelgroep. Je weet wat schaarste is, en je kunt uitleggen welke middelen nodig zijn om in primaire als secundaire behoeften te kunnen voorzien.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Wat is marketing?
Ondernemers proberen zoveel mogelijk winst te maken. Ze zullen daarvoor zo goed mogelijk in moeten spelen op de behoeften van de doelgroep.

Om zo goed mogelijk in te spelen op deze behoeften doen ze marktonderzoek en gebruiken ze marketinginstrumenten.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Wat is een doelgroep?

Slide 6 - Open question

De doelgroep jongeren
Relatief veel koopkracht: 
Jongeren hebben nog weinig te maken met vaste lasten en hun ouders betalen veel van de basisbehoeften. Het geld dat ze hebben kunnen ze besteden aan luxe goederen.

Invloed op bestedingen thuis: 
Jongeren zorgen ervoor dat ouders bepaalde goederen en dienten gaan aanschaffen. Door jongeren te beïnvloeden kunnen ze dus ook de ouders bereiken.

Vorming van koopgewoonten: 
Als jongeren gewend zijn om bepaalde producten te kopen blijven ze dat waarschijnlijk hun hele leven doen. Jongeren zijn de consumenten van de toekomst.

Slide 7 - Slide

Marketinginstrumenten
Voor de marketing hebben ondernemers marketinginstrumenten nodig, dit noem je de marketingmix en deze bestaat uit 6 p's.

De 6 P's staan voor: 
product, prijs, plaats, personeel, presentatie en promotie.

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Presentatiebeleid
Hoe presenteert de winkelier zijn producten? Hoe staan ze uitgestald in de winkel en in de etalage?

Slide 10 - Slide

Personeelsbeleid
Wat voor mensen werken er? Welke deskundigheid is nodig? Wat moet het personeel uitstralen?

Slide 11 - Slide

Wat heb je geleerd?

Slide 12 - Slide

Waarom zijn jongeren een belangrijke doelgroep?

Slide 13 - Open question

Welke is een primaire behoefte?
A
brood
B
smartphone
C
auto
D
vakantie

Slide 14 - Quiz

Noem een secundaire behoefte.

Slide 15 - Open question

H&M opent een nieuwe vestiging. Over welk marketinginstrument gaat het hier?
A
product
B
personeel
C
promotie
D
plaats

Slide 16 - Quiz

Welke middelen zijn nodig om je behoeften te vervullen?

Slide 17 - Open question

Begrijp je alles wat er net is uitgelegd?
(100 is alles, 0 is niks)
0100

Slide 18 - Poll

Noteer je vragen die je nog hebt.

Slide 19 - Open question

extra uitleg

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Video